Atgal į sąrašą

Remigijus Gražys (1943 – 2012)

2012 balandžio 7 d.

grazys

Lietuvos rašytojų sąjunga su liūdesiu praneša, kad balandžio 5 dieną Molėtuose, eidamas septyniasdešimtuosius metus, mirė poetas, sąjungos narys Remigijus Gražys.

Remigijus Gražys gimė 1943 metų 4 dieną Molėtuose, 1962 – 1964 metais studijavo lituanistiką Vilniaus universitete, deja, sovietinio saugumo spaudžiamas, turėjo iš jo pasitraukti, pora metų buvo kūrybiniu darbuotoju „Šluotos“ žurnale, o vėliau grįžo į gimtinę, kur nuo 1967 iki 2001 metų dirbo Molėtų rajono laikraščio „Vilnis“ korektorium, literatūriniu darbuotoju, laiškų skyriaus vedėju, literatūrinio puslapio redaktorium, globojo pradedančiuosius rajono literatus. 1976 metais gražiai debiutavęs pirmąja poezijos knyga „Pievos – žalios planetos“ ir po kelerių metų išleidęs rinkinį „Per geltonas pievas“, vėliau poetas ilgam pasitraukė iš viešo literatūrinio gyvenimo, tik 2007 metais pasirodė „Šviesaus liūdesio blyksniai“ – poezijos rinktinė, papildyta ir naujais eilėraščiais.

Be to, 1984 metais išėjo poeto eilėraščių rinkinys vaikams „Labas rytas, tėviškėle“. Gamtiškoje savo lyrikoje, Sigito Gedos žodžiais, „atsiribojęs nuo garsių šūkavimų, išorinės tematikos autorius apsistoja ties geltonomis tėviškės kalvomis, rudens lazdynais, debesimis ir vėju, tėvyne, telpančia po baltais gandro sparnais.“

Lietuvių poezija neteko kuklaus, bet originalaus, savitą vietą joje susiradusio kūrėjo.

Lietuvos rašytojų sąjunga