Atgal

Zingeris Markas

Markas Zingeris. Džojos Barysaitės nuotrauka

Džojos Barysaitės nuotrauka

Markas Zingeris – poetas, prozininkas, dramaturgas, vertėjas.

Gimė 1947 01 02 Prienuose. Mirė 2023 04 20 Vilniuje.

1971 m. baigė žurnalistiką Vilniaus universitete. 1971–1977 m. dėstė filosofiją Kauno aukštosiose mokyklose. Atsisakęs stoti į komunistų partiją, buvo atleistas iš darbo ir pašalintas iš filosofijos aspirantūros. Dirbo Kauno muziejuje, Žemės ūkio akademijoje ir kt., 2005–2019 m. – Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus direktorius. M. Zingerio kūryba versta į anglų, švedų, prancūzų, vokiečių, italų, vengrų, lenkų kalbas, publikuota prozos bei poezijos rinktinėse Lietuvoje ir užsienyje (Lenkijoje, Vokietijoje, Austrijoje, JAV, Švedijoje, Prancūzijoje ir kt.).

Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1990 m.

B i b l i o g r a f i j a:

Namas iš kedro: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1984.
Vakaras vaikystėje: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1989.
Šitiek saulėlydžių: esė ir eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1993.
Aplink fontaną, arba Mažasis Paryžius: romanas. – Vilnius: Tyto alba, 1998.
Iliuzionas: apsakymai. – Vilnius: Andrena, 2000.
Grojimas dviese: romanas. – Vilnius: Baltos lankos, 2002.
Sezonas su šokėja: romanas. – Vilnius: Baltos lankos, 2005.
Rudens ir pavasario pasikalbėjimas: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2009.
Aš sėdėjau Stalinui ant kelių: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2017.

V e r t i m a i   i š   a n g l ų   k a l b o s :

A. Margalit. Jeruzalės mitas. – Vilnius: Alna litera, 1993.
I. B. Singer. Kavinė Brodvėjuje: apsakymai. – Vilnius: Vaga, 1997.
R. M. Pirsig. Dzenas ir motociklo priežiūros menas. Vertybių tyrinėjimas: autobiografinis romanas. – Kaunas: Trigrama, 2006.

S u d a r ė :

J. Brodskis. Vaizdas į jūrą: eilėraščiai (iš rusų kalbos vertė G. Patackas, T. Venclova, Markas Zingeris). – Vilnius: Vyturys, 1999.

A p d o v a n o j i m a i:

1984 m. Petrausko medvilnės ir trikotažo susivienijimo apdovanojimas už eilėraščių knygą „Namas iš kedro“.
1989 m. Kauno Audimo fabriko premija už geriausią 1988 m. jaunųjų poezijos knygą – „Vakaras vaikystėje“.
2000 m. Vieno Lito premijos laureatas už įspūdingą tikrovės mirgesį knygoje „Iliuzonas“.
2003 m. Pakvietimo į NATO proga atminimo ženklas.
2013 m. Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius.
2013 m. „Literatūros ir meno“ prozos konkurso pirmoji vieta už apsakymą „Žalias šifonas“.
2018 m. Liudo Dovydėno premija už romaną „Aš sėdėjau Stalinui ant kelių“ (Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2017).

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :

J. Kuzmickaitė. Markas Zingeris / Kauno diena, 2003 09 13
Požiūriai. Kazys Saja, Markas Zingeris / Tekstai.lt („Metai“, 2007 Nr. 1)
Markas Zingeris atsako į Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos klausimyną / Bernardinai.lt, 2012 09 21

T e k s t a i :

Markas Zingeris. Liovočka. Apsakymas / Tekstai.lt („Metai“, 2013 Nr. 7)
Markas Zingeris. Taurė, kupina tuštumos / Literaturairmenas.lt, 2014 10 17
M. Zingeris: aš sėdėjau Stalinui ant kelių. Romano ištrauka (I) / Delfi.lt, 2017 04 09
Naują romaną sukūręs M. Zingeris: jaunyste, kur tu? Romano ištrauka (II) / Delfi.lt, 2017 04 12
Naujo romano autorius M. Zingeris: Kremliuje sėdi slabakai. Romano ištrauka (III) / Delfi.lt, 2017 04 18
Markas Zingeris. Romano „ Aš sėdėjau Stalinui ant kelių“ ištraukos, vaizdo įrašas / Youtube.com, 2017 10 12