Atgal

Volodkevičiūtė Eligija

Eligija Volodkevičiūtė – prozininkė.
Gimė 1948 03 18 Vilniuje.
Mokėsi Vilniaus 23-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar Simono Daukanto gimnazija). Dėl ligos (poliomielito) vidurinį išsilavinimą baigė Vilniaus neakivaizdinėje vidurinėje mokykloje. 1985–1986 m. mokėsi kino scenaristų kursuose Kultūros darbuotojų kvalifikacijos institute, 1983–1987 m. lankė vakarinę dailės mokyklą. 1992 m. baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas Vilniaus universitete. 1989–1999 m. dirbo Lietuvos invalidų draugijoje (dirbo Kultūros skyriaus vedėja bei pirmininko pavaduotoja kultūros reikalams, ryšiams su užsieniu). Dalyvavo animacijos seminaruose, yra sukūrusi animacinių filmų scenarijų. Aktyvi kursų, mokymų dalyvė: išklausiusi kultūros vadybos, menedžmento, visuomeninių organizacijų vadovų, debatų kursų ir programų. Nuo 1993 m. Lietuvos kinematografininkų sąjungos narė. Spaudoje paskelbusi dailėtyros straipsnių, prozos kūrinių skelbta almanache „Prakalbintos akimirkos“; išversta į rusų, lenkų, anglų kalbas.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 1999 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Rūta ir skėtis ieško dingusių snaigių: pasaka. – Vilnius: Puntukas, 1995.
Zodiako ženklai. – Vilnius: Regnum fondas, 1997.
Gėlių dailininkas: pasaka. – Vilnius: A. Remeika, 1997.
Piešiu paveikslą, arba, Katino Pūkio dailės pamokos: pasaka. – Vilnius: Regnum fonas, 1997.
Stebuklingas pyragas: pasaka. – Vilnius: Vyturys, 1988.
Rūta ir skėtis ieško dingusių snaigių: pasaka. – Vilnius: Puntukas, 1995.
Skėčio nuotykiai: pjesė. – Vilnius: A. Remeikos leidykla, 1998.
Lietuvos animacija ir jos meninių formų plėtojimosi pagrindai. – Vilnius: Kronta, 2009.
Mirachos, pelytės ir jų draugo katino grūdai: novelių romanas vaikams. – Vilnius: Versus aureus, 2015.
The grains of Miracha, the mouse and their friend the cat: a novel for children. – Vilnius: Versus aureus, 2015.

A p d o v a n o j i m a i :
1985 m. Kazachijos rašytojų sąjungos premija už originalų animacinio filmo „Rytoj, vienuoliktą valandą ryte“ (kosminė pasaka rusų kalba) scenarijų.
1996–1997 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės stipendija.
2002 m. valstybinė meno ir kultūros stipendija.
2004 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės stipendija.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
D. Epšteinaitė. Trys grūdai ir gausus derlius (apie knygą „Mirachos, pelytės ir jų draugo katino grūdai“) / 7 meno dienos, 2015 06 26

T e k s t a i :
Pasakos / Tipu Tapu