/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Volodkevičiūtė Eligija

Eligija Volodkevičiūtė – prozininkė, scenaristė.
Gimė 1948 03 18 Vilniuje.
Mokėsi Vilniaus 23-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar Simono Daukanto gimnazija). Dėl ligos (poliomielito) vidurinį išsilavinimą baigė Vilniaus neakivaizdinėje vidurinėje mokykloje. 1985–1986 m. mokėsi kino scenaristų kursuose Kultūros darbuotojų kvalifikacijos institute, 1983–1987 m. lankė vakarinę dailės mokyklą. 1992 m. baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas Vilniaus universitete. 1989–1999 m. dirbo Lietuvos invalidų draugijoje (dirbo Kultūros skyriaus vedėja bei pirmininko pavaduotoja kultūros reikalams, ryšiams su užsieniu). Parašė scenarijus 50 animaciniams filmams. Kūryboje vyrauja žmogaus bei vaiko pasaulis, jų norų tematika, joje autorė siekia perteikti mintį, kad Žemėje gyventi yra sykiu paprasta ir nepaprasta. Pagal jos scenarijus sukurti animaciniai filmai: .„Mįslė“ (1984), „Rytoj, 11 val. ryte“ (1985),. „Perspėjimo signalas“ (1987),. „Jūratė ir Kastytis“ (1989), „Laimės žiburys“ (1990), „Popieriaus mieste“ (1991), „Kas geriau pameluos“ (1992), „Tas bejausmis robotas“ (1993), „Košmariškas sapnas“ (1995), „Kosmodromo profesoriaus svirplys“ (1995), „Skėtis“ (1997), „Gėlių dailininkas“ (1997), „Apokalipsė“, (2006). „Čipolino nuotykiai“ (2006), „Fakyras“ (2006), „Peliukas kvadrate“ ( 2006), „Sezamai, atsiverk“ (2001), „Svetimam laike“(2000) ..Beveik vampyras ir mažylė (2002), Remėzos lizdas (2003),16.Auksinio miesto riteriai (2003), 18.Fakyras (2006),19.Juodasis sąrašas (2006),Peliukas kvadrate (2006), „Life You“ (2007), 23.“Kartoninės dėžės pasakos“ (2009),24.„Prezidentas“ (2009),25. „Super berniukas“ (2009), „Stebuklingas pyragas“ (2009), Katino akys“ (2009), „Lietuvių vardas” (2010) „Romantiška mozaika“ (2011), „Kulinarija iki audros“ (2011), „Balsas iš šventyklos“ (2011) „Poemos“ (2011),.„Tango“, (2011) „Debesys“ (2011) „Kaip didelis, kaip“ (2011),„Rondo“(2011) „Laikas ir erdvė“ (2012) „Metai“ (pagal K.Donelaitį, 2014). „Dvi rankos” (2017), „Laiko raktas” (2017).
Knygų: „Stebuklingas pyragas“ (pasakos, 1987), „Rūta ir skėtis ieško dingusių snaigių“ (pasakos, 1995), „Katino Pūkio dailės pamokos“ (mokomoji knyga, pasakos, 1997), „Zodiako ženklai“ (poezijos rinktinė, 1997), „Piešiu paveikslą, arba katino Pūkio nuotykiai“ (1997), „Lietuvos animacija ir jos pagrindai“ (2009), „Mirachos, pelytės ir jų draugo katino grūdai“ (2015), „ Seserys arba Kodėl aš supykau ant dievo“ (2020) ,ir įv. str. resp. spaudoje dailės, dailėtyros klausimais aut. Stažavosi kultūros darbuotojų tobulinimosi kursuose (1985), nevyriausybinės organizacijos
„Lietuvos invalidų asociacijos centrinė taryba“ kursuose (1995–1996), ALF kultūros vadybos kursuose (2000). Dalyvavo debatų programoje „Debatai ir jų metodikos taikymas dirbant su jaunimu“ (2004), tarptaut. animacijos seminare bei praktiniuose užsiėmimuose su užsienio režisieriais Vilniuje (2004),
Tarptaut. kino festivaliuose: „F.I.F.E. Carbunari“, FLOREAN MUSEUM: www.cmc.ro
(2006–2011), Tarptautinio animacinių filmų” festivalyje Festival franco-anglais de poésie“1 filmas. Prancūzija www.festrad.com (2011 – 2014), Experimental Film Festival nternational, 2013 “MANIFESTO”, in Paris, Espace 59, rue de Rivoli
Tarptaut. kino festivalyje „Visionaria“ (Ispanija, 2012). Lietuvos kino ir televizijos apdovanojimams „Sidabrinė gervė“ nominuoti trys pagal E.Volodkevičiūtės scenarijus sukurti animaciniai filmai. Tarptautiniame kino festivalyje „Tindirindis“ dalyvavęs filmas įvertintas diplomu (2013). Režisierės ir dailininkės N.Valadkevičiūtės sukurtų animacinių filmų scenaristė (2014–2017).
Lietuvos kinematografininkų s-gos Animacinių filmų gildijos valdybos, Lietuvos kinematografininkų s-gos (nuo 1993),
Lietuvos rašytojų s-gos (nuo 1999), Maltos ordino Pagalbos t-bos narė. Kita veikla: vaikščiojimas bei lipimas laiptais, siekiant pagyti ir prieš mirtį būti sveika.
Apdovanojimai. Dauguma autorės filmų dalyvavo tarptaut. festivaliuose, apdovanoti diplomais. Animacinio filmo
„Rytoj, 11 val. ryte“ scenarijus apdovanotas Kazachstano rašytojų sąjungos prizu (1985).
Skirta aukščiausio laipsnio Vyriausybės stipendija (1995–1996), valstybinė meno ir kultūros stipendija (2002, 2004, 2008) bei 2020 m.LKT stipendija.
Aktyvi kursų, mokymų dalyvė: išklausiusi kultūros vadybos, menedžmento, visuomeninių organizacijų vadovų, debatų kursų ir programų. Nuo 1993 m. Lietuvos kinematografininkų sąjungos narė. Spaudoje paskelbusi dailėtyros straipsnių, prozos kūrinių skelbta almanache „Prakalbintos akimirkos“; išversta į rusų, lenkų, anglų kalbas.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 1999 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Rūta ir skėtis ieško dingusių snaigių: pasaka. – Vilnius: Puntukas, 1995.
Zodiako ženklai. – Vilnius: Regnum fondas, 1997.
Gėlių dailininkas: pasaka. – Vilnius: A. Remeika, 1997.
Piešiu paveikslą, arba, Katino Pūkio dailės pamokos: pasaka. – Vilnius: Regnum fonas, 1997.
Stebuklingas pyragas: pasaka. – Vilnius: Vyturys, 1988.
Rūta ir skėtis ieško dingusių snaigių: pasaka. – Vilnius: Puntukas, 1995.
Skėčio nuotykiai: pjesė. – Vilnius: A. Remeikos leidykla, 1998.
Lietuvos animacija ir jos meninių formų plėtojimosi pagrindai. – Vilnius: Kronta, 2009.
Mirachos, pelytės ir jų draugo katino grūdai: novelių romanas vaikams. – Vilnius: Versus aureus, 2015.
The grains of Miracha, the mouse and their friend the cat: a novel for children. – Vilnius: Versus aureus, 2015.
Seserys, arba Kodėl aš supykau ant Dievo: novelių romanas; dailininkė Nijolė Volodkevičiūtė. – Kaunas: Kauno reklama, 2020.

A p d o v a n o j i m a i :
1985 m. Kazachijos rašytojų sąjungos premija už originalų animacinio filmo „Rytoj, vienuoliktą valandą ryte“ (kosminė pasaka rusų kalba) scenarijų.
1996–1997 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės stipendija.
2002 m. valstybinė meno ir kultūros stipendija.
2004 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės stipendija.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
D. Epšteinaitė. Trys grūdai ir gausus derlius (apie knygą „Mirachos, pelytės ir jų draugo katino grūdai“) / 7 meno dienos, 2015 06 26

T e k s t a i :
Pasakos / Tipu Tapu