Atgal

Venclova Antanas

Antanas Venclova – poetas, prozininkas, literatūros kritikas, vertėjas.
Gimė 1906.01.07 Trempiniuose (Marijampolės r.), mirė 1971.06.28 Vilniuje.
1932 m. baigė VDU Humanitarinių mokslų fakultetą. 1933-34 m. ir 1939-40 m. mokytojavo Kaune, 1934-39 m. Klaipėdoje. Redagavo žurnalą Trečias frontas, bendradarbiavo Kultūroje, Literatūroje, Prošvaistėje. 1940 m. buvo Liaudies seimo narys, dalyvavo SSRS Aukščiausiosios Tarybos sesijoje Maskvoje inkorporuojant Lietuvą į Sovietų Sąjungą. 1940-43 m. švietimo komisaras. 1950 m. parašė sovietinį Lietuvos himną. 1952-64 m. LKP CK narys, ilgametis Lietuvos ir SSRS Aukščiausiųjų Tarybų deputatas. 1954-59 m. LRS pirmininkas.

Asmeniškai:
http://www.vilniausmuziejai.lt/venclova/a_venclova.htm

Bibliografija:
Sutemų skersgatviuos: eilėraščiai. – Kaunas, 1926.
Gatvės švinta: lyrika. – Kaunas: Žalia vėtra, 1927.
Naktis – Kaunas: Spaudos fondas, 1939.
Po Liudendorfo batu: 1915-1918 m. vokiečių okupacija Lietuvoje. – Maskva, 1942.
Kelias į Lietuvą: apsakymai. – Maskva: LTSR Valst. l-kla, 1942.
Tarybų Sąjungos Didvyrė Marija Melnikaitė: apybraiža. – Maskva: LTSR valst. l-kla, 1944.
Karo laukuose: apybraižos. – Kaunas: Valst. grožinės literatūros l-kla, 1945.
Salomėja Nėris (1904-1945): poetės biografijos metmenys. – Brooklyn, N.Y.: LLD moterų komitetas, 1947.
Medis ir jo atžalos: rinktiniai apsakymai. – Kaunas: Valst. grožinės literatūros l-kla, 1947.
Šalies jaunystė: eilėraščiai. – Kaunas: Valst. grožinės literatūros l-kla, 1948.
Knyga apie Petrą Cvirką. – Vilnius: Valst. grožinės literatūros l-kla, 1949.
Kelionių įspūdžiai: Vokietijoje, Čekoslovakijoje, Austrijoje, Lenkijoje. – Vilnius: „Tiesos“ l-kla, 1949.
Taikos balandžiai: straipsniai ir apybraižos. – Vilnius, 1952.
Kovoti degti nenurimti: eilėraščiai. – Vilnius: Valst. grožinės literatūros l-kla, 1953.
Kas brangiausia. – Vilnius: Valst. grožinės literatūros l-kla, 1954.
Kelionė po Kiniją. – Vilnius: Valst. grožinės literatūros l-kla, 1955.
Raštai / A. Venclova. – Vilnius: Valst. grožinės literatūros l-kla, 1955.
Laikas ir rašytojai. – Vilnius: Valst. grožinės literatūros l-kla, 1958.
Gimimo diena: romanas. – Vilnius: Valst. grožinės literatūros l-kla, 1959.
Šiaurės sidabras: kelionė po Islandiją. – Vilnius: Valst. grožinės literatūros l-kla, 1962.
Epochos vėjas: literatūriniai straipsniai ir atsiminimai. – Vilnius: Valst. grožinės literatūros l-kla, 1962.
Žemė gera: rinktinė poezija. – Vilnius: Valst. grožinės literatūros l-kla, 1963.
Ar tu žinai tą šalį: eilėraščiai apie Italiją. – Vilnius: Vaga, 1964.
Pavasario upė: memuarinės novelės. – Vilnius: Vaga, 1964.
Pyraginės anties žuvimas: apsakymai  jaunesniam mokykliniam amžiui. – Vilnius: Vaga, 1966.
Vidurdienio vėtra. – Vilnius: Vaga, 1969.
Mėlyno Nemuno vingis : poezija – Vilnius : Vaga, 1969.
Vakarinė žvaigždė : eilėraščiai – Vilnius : Vaga, 1971.
Literatūra ir liaudis : kritikos straipsniai – Vilnius : Vaga, 1974.
Raštai / Antanas Venclova. – Vilnius : Vaga, 1965-1977.
Draugystė : įžanga į subrendusį amžių : romanas – Vilnius : Vaga, 1979.
Lyrika : rinktinė  – Vilnius : Vaga, 1981.
Jaunystės atradimas : autobiografinis romanas – Kaunas : Šviesa, 1981.
Susitikimas : apsakymai – Vilnius, 1987.
Prie Nemuno liepsnoja uogos : kūrybos rinktinė – Vilnius : Knygnešys, 1996.

Apdovanojimai:
1970 m. „Poezijos pavasario“ laureatas.

tekstai:
http://www.tekstai.lt/tekstai/antanasv/index.htm