Atgal

Uldukis Edvardas

Edvardas Uldukis – prozininkas.
Gimė 1932 m. kovo 18 d., Daliokijoje k. (Polocko r., Baltarusija). Mirė 2017 10 28 Vilniuje, palaidotas Karveliškių kapinėse.
1950–1951 m. ir 1954–1956 m. dirbo Rokiškio rajono laikraščio redakcijos literatūriniu bendradarbiu, atsakinguoju sekretoriumi. 1956–1980 m. – laikraščio „Tiesa“ korespondentu Rokiškio, Panevėžio, Kauno, Zarasų, Telšių, Klaipėdos zonose. 1963 m. Vilniaus universitete Istorijos-filologijos fakultete baigė žurnalistikos specialybę. 1980–1990 m. – LSSR valstybinio kinematografijos komiteto vyriausiasis redaktorius, Kinematografijos valdybos viršininko pavaduotojas. 1995 m. Kauno apskrities laikraščio „Kauno kraštas“ korespondentas Vilniuje, 1996 m. laikraščio „Teisės akademija“ redaktorius.
Nuo 1957 m. Lietuvos žurnalistų sąjungos narys.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1977 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Vanagai iš anapus: dokumentinė apybraiža / Menašas Chienas, Kostas Šmigelskis, Edvardas Uldukis. – Vilnius, 1960.
Su šautuvu ir plūgu: dokumentinė apysaka / Edvardas Uldukis, Vytautas Gailiūnas. – Vilnius: Vaga, 1966.
Į naujas aukštumas: apybraiža apie Mažeikių rajono „Jaunosios gvardijos“ kolūkį. – Vilnius: Mintis, 1967.
Juodos ašaros: apybraižos. – Vilnius: Mintis, 1968.
Raudonasis žemaitis: apysaka. – Vilnius: Vaga, 1970.
Rokiškio Edvardo Tičkaus vidurinė mokykla / Edvardas Uldukis, K. Verslovas. – Kaunas: Šviesa, 1972.
Ėjo kareiviai į mūšį: apybraižos iš Didžiojo Tėvynės karo / Antanas Martinionis, Edvardas Uldukis. – Vilnius: Vaga, 1973.
Laimėti mėnesiai: „Baltijos“ laivų statyklos patyrimas. – Vilnius, 1975.
Aštuntasis „Divonio“ jūreivis: apysaka. – Vilnius: Vaga, 1976.
Takas per jūrą / Edvardas Uldukis. Aš ir mano moterys / Ramutė Skučaitė. – Vilnius: Vaga, 1976. Brigadinė ranga pramonėje: N. Zlobino metodo diegimo pramonėje patirtis. – Vilnius: Mintis, 1977.
Už iliuminatoriaus – Atlantas / Zigmas Ambrazaitis, Edvardas Uldukis. – Vilnius: Mintis, 1977. Ciklono akis: apysaka. – Vilnius: Vaga, 1979.
Pašvaistė: romanas. – Vilnius: Vaga, 1981.
Bermudų trikampis: nuotykių apysakos. – Vilnius: Vaga, 1983.
Viskas apie Pranį: nuotykių romanas. – Vilnius, 1984.
Birželio žvaigždės: apysakos. – Vilnius: Vaga, 1985.
Sūkurys: romanas. – Vilnius: Vaga, 1987.
Atpildo ietis: vaizdai iš kovų su kryžiuočiais: romanas. – Vilnius: Vyturys, 1987.
Kaip neblėstanti šviesa: dokumentinės apybraižos. – Vilnius: Vyturys, 1988.
Pro spygliuotas vielas…: apysaka apie poeto gimimą. – Vilnius: Periodika, 1989, 1991.
Sausio tryliktoji: romanas. – Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1995.
Grumtynės voratinklyje: apysakos. – Vilnius: Mokslo aidai, 1998.
Lietuvių „nuotykiai“ Gudų Australijoje, arba Knyga, neišleista 1966 metais: dokumentinis detektyvas. – Vilnius: Gairės, 1999.
Svetimi meduoliai: romanas. – Vilnius: A. Malinausko indiv. įm., 2001.
Ketvirtis amžiaus po Genriko Zimano sparnu: gyvenimo spaudoje kristalai ir pabiros. – V.: A. Malinausko indiv. įm., 2002.
Koralų atolo belaisviai: nuotykių apysaka. – Vilnius: A. Malinausko indiv. įm., 2002.
Erelis musių negaudo: detektyvas (romano „Sausio tryliktoji“ tęsinys). – Vilnius: A. Malinausko individuali įmonė, 2003.
Įkaitai vandenyne: nuotykių apysaka: „Koralų atolo belaisvių“ tęsinys. – Vilnius: A. Malinausko individuali įmonė, 2003.
Didžiojo kunigaikščio rikis: istorinis romanas. – Vilnius: A. Malinausko individuali įmonė, 2004.
„Juodojo admirolo“ sugrįžimas: nuotykių apysakos, detektyvas. – Vilnius: A. Malinausko indiv. įm., 2004.
Įkaitai turėjo mirti: detektyvas. – Vilnius: A. Malinausko individuali įmonė, 2004.
Jūra neatiduoda savo aukų; Griaustinių dievai nusileidžia į džiungles: nuotykių apysakos („Įkaitų vandenyne“ tęsinys); Rūsčioji romantikos pusė: apybraiža. – Vilnius: A. Malinausko individuali įmonė, 2004.
Mėmelio operacija: nuotykių romanas Klaipėdos sugrįžimo 60-mečiui. – Vilnius: A. Malinausko individuali įmonė, 2005.
Ant parako statinės jūroje: nuotykių apysakos. – Vilnius: A. Malinausko individuali įmonė, 2005.
„Juodojo admirolo“ paslaptis; Junga – „Štormo“ kapitonas: nuotykių apysakos; SOS: apybraižos. – Vilnius: A. Malinausko individuali įmonė, 2004.
Mirtininkų legionas: romanas. – Vilnius: A. Malinausko individuali įmonė, 2005.
Be paliaubų: dokumentinė proza. – Vilnius: A. Malinausko individuali įmonė, 2006.
Pro spygliuotas vielas: apysaka apie poeto gimimą; Paparčio žiedas: apysaka. – Vilnius: A. Malinausko individuali įmonė, 2006.
Rykliai miesto gatvėse: nuotykių apysakos. – Vilnius: A. Malinausko individuali įmonė, 2006.
Operacija „Odma“; Teliko suplevenusi liepsna…: nuotykių apysakos; Palikę pėdsakus istorijoje: apybraižos. – Vilnius: A. Malinausko individuali įmonė, 2007.
Kriminalai: reportažai nuo Temidės svarstyklių . – Vilnius: A. Malinausko individuali įmonė, 2007.
Tokios tokelės: atsiminimai. – Vilnius: A. Malinausko individuali įmonė, 2007.
Vaidybinio filmo „Žaizdos žemės mūsų“ scenarijaus autorius (kartu su G. Kanovičiumi).

A p d o v a n o j i m a i :
1967 m. Vinco Mickevičiaus-Kapsuko premija.
1982 m. LSSR nusipelnęs kultūros veikėjas.