Atgal

Teišerskytė Dalia

Dalia Teišerskytė

Dalia Teišerskytė – poetė, prozininkė.

Gimė 1944 11 27 Leonavos kaime, Raseinių rajone.

1950–1953 m. mokėsi Kretingos vidurinėje mokykloje. 1953 m. ištremta į Sibirą. 1953–1959 m. mokėsi Rusijos Irkutsko srities Meždugrankos miškų ūkio septynmetėje mokykloje. 1959–1962 m. dirbo miškų ūkio darbininke. Grįžusi į Lietuvą, 1962–1963 m. mokėsi vakarinėje mokykloje ir dirbo Mosėdžio daržininkystės ūkyje. 1963–1967 m. mokėsi Kauno technologijos technikume (dabar Kauno kolegija), spaudos technologijos kurse. 1968 m. įstojo į Vilniaus valstybinio universiteto (dabar – Vilniaus universitetas) Istorijos fakultetą, kurį baigė 1974 m. ir įgijo žurnalistės specialybę. 1967–1989 m. dirbo „Raidės“ ir V. Kapsuko-Mickevičiaus spaustuvėse, „Žinijos– draugijoje, Kauno menininkų namų direktore, laikraščio „Jaunystė“ vyriausiaja redaktore, „Gabijos“ žurnalo redaktore. Atgimimo laikotarpiu įsteigė Madų ir poezijos teatrą, laikraštį vaikams „Tukas“, „Modilinos“ mokymo centrą, „Gabijos“ žurnalą. 1989–2000 m. dirbo uždarojoje akcinėje bendrovėje „Gabija“. 2000–2016 m. – Lietuvos Respublikos Seimo narė, išrinkta pagal Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio sąrašą. Seime dirbo Švietimo, mokslo ir kultūros komitete, Šeimos ir vaiko reikalų bei Verslo ir užimtumo komisijose, buvo Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkė, pirmininko pavaduotoja. Šiuo metu dirba Informacinės visuomenės plėtros komitete, Etikos ir procedūrų komisijoje, Migracijos komisijoje, Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijoje, yra draugystės su Portugalijos parlamentu grupės pirmininkė, Moterų parlamentinės grupės pirmininkės pavaduotoja. 2002 m. išrinkta Kauno miesto savivaldybės tarybos nare, mandato atsisakė dėl Konstitucinio Teismo sprendimo. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio narė, Lietuvos universitetų moterų asociacijos Kauno skyriaus narė, Kauno moterų klubo „Ad ASTRA“ prezidentė, Lietuvos žurnalistų sąjungos narė, Tarptautinės publicistų ir rašytojų sąjungos narė. Yra parašiusi daugiau kaip 400 tekstų estradinėms dainoms, apie 300 straipsnių Lietuvos ir užsienio leidiniams. Šiuo metu dirba Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje.

Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 2006 m.

Dalios Teišerskytės svetainė internete

B i b l i o g r a f i j a:

Atminties šešėliai: eilėraščiai. – Vilnius: Periodika, 1989.
Bijau rudens: eilėraščiai. – Kaunas: Gabija, 1994; 1996.
Eilėraščiai Kotrynai: eilėraščiai vaikams. – Kaunas: Gabija, 1994.
Tai aš: eilėraščiai. – Kaunas: Gabija, 1995.
Laikas: eilėraščiai. – Kaunas: Gabija, 1996.
Meilės laiškai: laiškai. – Kaunas: Gabija, 1996.
Ratas: novelės apie meilę ir gyvenimą. – Kaunas: Gabija, 1997.
Septyniasdešimt septyni eilėraščiai: eilėraščiai. – Kaunas: Gabija, 1999.
Stebuklai baigėsi: eilėraščiai. – Kaunas: Gabija, 2000.
Gabutės darželis: eilėraščiai. – Kaunas: Gabija, 2004.
Slenkstis: poezijos rinktinė. – Kaunas: Gabija, 2004.
Atodūsiai: sonetų vainikas. – Kaunas: Kopa, 2008.
Tai tik meilė…: eilėraščiai. – Kaunas: Regrafas, 2013.
Atskrisk Kalėdoms, Angele Baltasai: eilėraščiai. – Vilnius: Alma litera, 2015.
Ir aš ten buvau: atsiminimai apie tremtį. – Vilnius: Alma litera, 2015.
Meilės laiškai: laiškai. – Vilnius: Alma litera, 2016.
Paskutinių lapų išleistuvės: eilėraščiai. – Kaunas: Kopa, 2021.
Aš sugrįšiu: eilėraščiai (dvi kompaktinės plokštelės), 2022.

A p d o v a n o j i m a i:

2020 m. Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyriaus „Garbės ženklo“ ordinas.
2022 m. Kauno miesto savivaldybės Santakos III laipsnio garbės ženklas.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :

Norėjau gyventi senoje pilyje… Poetė, Seimo narė Dalia Teišerskytė atsako į Elonos Varnauskienės klausimus / Rubinaitis.lnb.lt
D. Teišerskytė: „Nesigiriu, o džiaugiuosi, kad gėriau kavą su Vladimiru Vysockiu“ / Palangostiltas.lt, 2013 02 11

T e k s t a i :

…Formatas (poetė D. Teišerskytė), vaizdo įrašas / Lrt.lt, 2013 12 25
Dalia Teišerskytė: Skaitymas – mada, snobizmas ar būtinybė? / Tekstai.lt („Nemunas“, 2008 09)
Dalia Teišerskytė. Laiškas iš rinkinio „Meilės laiškai“ (Vilnius: Alma litera, 2016), vaizdo įrašas / Youtube.com, 2016 09 30
Dalia Teišerskytė. Poezija / Kaunorasytojai.lt, 2018 07 18