/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Šukytė Virgina

Nuotrauka iš asmeninio V. Šukytės albumo

Nuotrauka iš asmeninio archyvo

 Virgina Šukytė (tikras vardas – Virginija Genienė) – prozininkė.
Laisvai samdoma žurnalistė, rašo aktualiomis socialinėmis bei kultūros temomis. Kuria knygas vaikams, pasakas publikuoti pradėjo „Šeimininkės“, „Rasų“ ir kituose leidiniuose. Novelių paskelbusi „Šiaurės Atėnuose“, „Literatūroje ir mene“, „Nemune“. Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos IBBY Lietuvos skyriaus narė.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 2012 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Ančių močiutė: pasakos. – Vilnius, Gimtasis žodis, 2008.
Pasaka apie ežiuką, kuris nenorėjo būti žvaigžde: apysaka-pasaka. – Vilnius, Gimtasis žodis,
2009.
Vilkai plėšikai: apysaka-pasaka. – Vilnius, Homo liber, 2009.
Karalaitis ir šunys: apysaka-pasaka. – Vilnius, Žara, 2011.
Laimės formulė: šiurpės ir kitos istorijos. – Vilnius, Gimtasis žodis, 2013.
Stebuklų pripoškėjęs pasaulis. Senovės lietuvių dievai ir sakmės apie juos: apysaka-pasaka. – Vilnius, 700 eilučių, 2015.
Stebuklinga diena. Pasakėlės. Vilnius, Žara, 2019.

V e r t i m a i  ( i š  r u s ų  k. ) :

M. Aromštam, Kai ilsis angelai. Vilnius, Gelmės, 2016.

A p d o v a n o j i m a i :
2008 m. konkurso „Šiuolaikinė dramaturgija vaikams XXI a. kontekste“ nominacijos „9 jėgos“ nugalėtojos diplomas už pjesę „Kaip ežiukas norėjo tapti žvaigžde“.
2012 m. Martyno Vainilaičio premija už mitologinę temą knygoje „Karalaitis ir šunys“.
2014 m. knyga „Laimės formulė“ nominuota Metų knygos paaugliams rinkimuose.
2022 m. Venclovų namų-muziejaus surengto „Vilniaus legendų“ konkurso laureatės vardas už tekstus „Vilniaus ančių močiutė“ bei „Antšunis ir jo antžmogis.“

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :

R. Šemelytė. Žaidžianti pasakų pasauliais / Šeimininkė, delfi.lt, 2009 12 28
Rašytoja V. Šukytė: vaikystėje mitinės būtybės gyveno šalia / Delfi.lt, 2015 m. gruodžio 3 d.

T e k s t a i   i r   k t. :
Mano didžioji ir vienintelė meilė / Literatūra ir menas, 2014 05 16
„Gerai, kad sapnas“ Šiaurės Atėnai, 2006-11-18.
„Akys“. Šiaurės Atėnai, 2006-06-17
„Rinkimai“ Šiaurės Atėnai, 2007-09-22
„Atsitolink, nelaboji“ Literatūra ir menas, 2008-07- 18.
„Antžmogis ir jo antšunis“. Literatūra ir menas, 2009-05-01.
„Šunų močia“ Literatūra ir menas. 2011-10-07.
Atsargiai su drakonais. Šiaurės Atėnai, 2012-02-24.
Novelės „Močiutė Grybaučiutė“, „Mano didžiausias laimikis“. Literatūra ir menas, 2023 03 10 Nr. 5.
LRT įgarsinta ir animuota pasaka „Prapuolę slibinai“. Skaito aktorė Gabija Jaraminaitė, įrašo režisierė Inga Tamulevičienė, animacijos autorius Vykintas Labanauskas, 2022-12-23.

LRT laidoje „Vakaro pasaka” įgarstinta knyga „Laimės formulė“. Skaito aktorė Gabija Jaraminaitė.
„Laimės formulė”, 1 dalis – 2015.01.14 – Radioteka – LRT
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000095571/vakaro-pasaka-laimes-formule-i-d
„Laimės formulė”, 2 dalis – 2015.01.15 – Radioteka – LRT
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000095700/vakaro-pasaka-laimes-formule-ii-d