Atgal

Stoma Saulius

Saulius Stoma – prozininkas.
Gimė 1954 07 29 Kaune.
1977 m. baigė Vilniaus inžinerinio statybos instituto (dabar Vilniaus Gedimino technikos universitetas) Architektūros fakultetą. Po studijų metus dirbo architektu, vėliau kurį laiką automobilių aikštelės sargu. 1979 m. vedė ir persikėlė gyventi į Kauną, ten dirbo Statybos ir architektūros mokslinio tyrimo instituto moksliniu bendradarbiu – architektūros istoriku. Buvo įstojęs į neakivaizdinę aspirantūrą. 1981 m. grįžo į Vilnių, dirbo moksliniu redaktoriumi „Vyriausioje enciklopedijų redakcijoje“. 1988 m. labiau pradėjo reikštis kaip publicistas, perėjo dirbti į „Literatūros ir meno“ redakciją: buvo korespondentas, vėliau Dailės ir architektūros skyriaus redaktorius. Įsitraukė į Sąjūdžio organizavimą, 1988 m. spaudos darbuotojų buvo išrinktas Sąjūdžio steigiamojo suvažiavimo delegatu. 1989 m. dalyvavo atkuriant Lietuvos krikščionių demokratų partiją. 1990 m. buvo vienas iš savaitraščio „Šiaurės Atėnai“ steigėjų ir redaktorių. Vėliau ėjo „Lietuvos aido“ vyriausiojo redaktoriaus pareigas, dirbo „Lietuvos ryto“ apžvalgininku, 1996–1997 m. buvo laikraščio „Lietuvos žinios“ vyriausiasis redaktorius. 1997 m. buvo teistas už neteisėtą finansinę veiklą, atliko realią laisvės atėmimo bausmę. 2008 m. Tautos prisikėlimo partijos narys, 2008–2012 m. buvo Lietuvos Respublikos Seimo narys. Rašyti pradėjo studijų metais, pirmoji novelė išspausdinta 1976 m. „Literatūroje ir mene“. Rašo porzą, eseistiką, politikos komentarus.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 2003 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Užrašai iš pasmerktųjų namų: dokumentinė apybraižą. – Vilnius: Lietuvos rytas, 1996.
Nuostabi negyvėlė: mūsų laikų detektyvas. – Vilnius: Lietuvos žinios, 1996.
Gyvenimas ant plausto: publicistika ir esė. – Vilnius: Lietuvos žinios, 1997.
Bestseleris: romanas. – Vilnius: Vaga, 1998.
Anapus tavęs ir manęs: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002.
Politika maro metu: publicistika. – Vilnius: Versmė, 2012.
Skylė, dėžė ir Meilės kalnas: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2015.