/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Dačkevičius Steponas Algirdas

Steponas Algirdas Dačkevičius – poetas, prozininkas.
Gimė 1952 10 07 Pužuose, Raseinių rajone.
Mokėsi Nemakščių vidurinėje mokykloje. Būdamas moksleiviu rašė į rajoninį laikraštį „Naujas rytas“, kūrė noveles, o vėliau pradėjo rašyti ir eilėraščius. 1971–1975 m. studijavo į Šiaulių pedagoginiame institute (dabar Šiaulių universitetas), baigė lietuvių kalbą ir literatūrą. Vadovavo literatų būreliui, eilėraščius spausdino rajoninėje spaudoje. Po studijų pradėjo dirbti žurnalistu. 1982–1986 m. dirbo Šilalės „Artojo“ laikraštyje redaktoriaus pavaduotoju, o nuo 1998 m. iki dabar dirba Telšių apskrities laikraščio „Kalvotoji Žemaitija“ redaktoriumi. Telšių Lions klubo narys. Pirmieji eilėraščiai respublikinėje spaudoje pasirodė „Jaunimo gretose“ 1981 m. Kūrybos publikuota almanachuose, įtraukta į įvairius rinkinius: Plungės krašto almanachas „Vaivorykštėj ištirpęs liūdesys“, Telšių krašto almanachas „Po Vydūno kaštonais“, almanachai „Jungtys“, „Poezijos pavasaris“, „Atokios stotys“, rinktinės „Pabūk džiaugsmus“, „Nupinsiu Lietuvai vainiką“ ir kitur.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 2006 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Dienų pasiklausiu: eilėraščiai. – Vilnius: Virola, 1997.
Staktos: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004.
Balanų vargonai: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010.
Pasaka apie galiūną Džiugą. – Kaunas: Spindulio spaustuvė; Telšiai: Žemaitijos pienas, 2013.
Poema apie galiūną Džiugą. – Kaunas, Telšiai: Žemaitijos pienas, 2017.
Skruzdėlynas po šaukštu: poezija. – Vilnius: Slinktys, 2022.

A p d o v a n o j i m a i:
2023 m. Salomėjos Nėries premija už knygą „Skruzdėlynas po šaukštu” (leidykla „Slinktys”, 2022).

T e k s t a i :
Stepono Algirdo Dačkevičiaus eilėraščiai