/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Saukaitytė Dalia

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Dalia Saukaitytė – poetė, vertėja.
Gimė 1950 09 20 Uosiuose, Vilkaviškio rajone.
Baigė Vilniaus universiteto Kauno humanitarinį fakultetą. Dirbo Salomėjos Nėries muziejuje, dėstė filosofiją Vilniaus universitete. Dirbo leidykloje „Baltos lankos“, buvo vykdomoji direktorė. Vėliau vadovavo Lietuvių kalbos instituto leidyklai. Šiuo metu laisvai samdoma vertėja. Pagal jos tekstus sukurta daug populiarių dainų, tarp jų – „Purpurinis vakaras varva“, „Per tą lietų, per purvyną“, „Pasiklydę milžinai“, „Šiam pasauly visko būna“ ir kitos.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 1973 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Rugpjūčio žemuogės: poezija. – Vilnius: Vaga, 1972.
Spalio laukas: poezija. – Kaunas: Nemunas, 1997.
Purpurinis vakaras: eilėraščiai. – Vilnius : Asociaicija „Slinktys“, 2018.

V e r t i m a i   i š   r u s ų   k a l b o s :
M. Frajus. Atėjūnas: romanas. – Vilnius: Nieko rimto, 2005.
M. Frajus. Amžinybės glėbyje: romanas. – Vilnius: Nieko rimto, 2006.
M. Frajus. Paprasti stebuklingi daiktai: romanas. – Vilnius: Nieko rimto, 2006.
M. Frajus. Tamsioji pusė: romanas. – Vilnius: Nieko rimto, 2007.
S. Kozlov. Ežiukas rūke: pasakų rinktinė. – Vilnius: Nieko rimto, 2010, 2011, 2015, 2016.
M. Frajus. Ugurbado sugrįžimas: romanas. – Vilnius: Nieko rimto, 2011.
V. Jerofejev. Maskva–Petuškai: romanas. – Kaunas: Kitos knygos, 2011.
J. Nikitinskij. Dingusio naktipuodžio istorija: pasaka. – Vilnius: Nieko rimto, 2012.
M. Chodorkovskij. Aš kovosiu už savo laisvę: straipsniai, dialogai, interviu. – Kaunas: Kitos knygos, 2012.
E. Uspenskij. Dėdė Fiodoras, šuo ir katinas: apysaka-pasaka. – Vilnius: Nieko rimto, 2012.
E. Uspenskij. Dėdės Fiodoro teta: apysaka-pasaka. – Vilnius: Nieko rimto, 2013.
V. Pelevin. SNUFF: utopija: romanas. – Kaunas: Kitos knygos, 2013.
E. Uspenskij. Mylima dėdės Fiodoro mergaitė: apysaka-pasaka. – Vilnius: Nieko rimto, 2014.
V. Pelevin. Omonas Ra: romanas. – Kaunas: Kitos knygos, 2014.
V. Pelevin. Vabzdžių gyvenimas: romanas. – Vilnius: Kitos knygos, 2015.
Šventasis Jonas Kronštatietis. Mano gyvenimas Kristuje. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2016.
E. Uspenskij. Dėdė Fiodoras eina į mokyklą: apysaka-pasaka. ‒ Vilnius: Nieko rimto, 2016.
A. Strugackij, B. Strugackij. Sunku būti dievu: mokslinės fantastikos apysaka. ‒ Vilnius: Kitos knygos, 2016.

V e r t i m a i   i š   l e n k ų   k a l b o s :
K. Grochola. Niekados!: romanas. – Vilnius: Svajonių knygos, 2008.
K. Grochola. Sugipsuota širdis: romanas. – Vilnius: Svajonių knygos, 2009.
K. Grochola. Aš jums parodysiu!: romanas. – Vilnius: Svajonių knygos, 2015.

V e r t i m a i   i š   a n g l ų   k a l b o s :
H. Murakami. Avies medžioklė: romanas (kartu su M. Daškumi). – Vilnius: Baltos lankos, 2003, 2005, 2007, 2009, 2013, 2015.

S u d a r ė :
Senelio Anupro pasakos: lietuvių liaudies pasakos: iš J. Basanavičiaus, M. Slančiausko, A. Giedriaus, S. Tijūnaičio pasakų rinkinių (kartu su J. Kirveliene). – Kaunas: Vada, 1999.

A p d o v a n o j i m a i :
2011 m. iš rusų k. išversta V. Jerofejev knyga „Maskva–Petuškai“ įtraukta į Metų verstinės knygos rinkimų naujų klasikos vertimų sąrašą.
2013 m. iš rusų k. išversta V. Pelevin knyga „SNUFF“ įtraukta į Metų verstinės knygos rinkimų trumpajį sąrašą (penketuką).
2014 m. iš rusų k. išversta V. Pelevin knyga „Omonas Ra“ įtraukta į Metų verstinės knygos rinkimų ilgąjį sąrašą.
2015 m. V. Pelevin knyga „Vabzdžių gyvenimas‟ įtraukta į metų vertingiausios verstinės literatūros trumpąjį sąrašą.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
D. Saukaitytė: laiku sustojau / Lietuvos žinios, 2007 06 23