/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Petrauskas Valdas V.

Vladas Braziūnas

Valdas V. Petrauskas – vertėjas.
Gimė 1938 07 11 Kaune.
1964 m. baigė prancūzų kalbos ir lyginamosios literatūros magistrantūrą Vilniaus universitete. Vėliau dirbo „Vagos“ leidykloje redaktoriumi, literatūros vertėju ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Leidybos departamento vadovu. Nuo 1993 m. gyvena Kanadoje, Toronte, ten kurį laiką dėstė prancūzų kalbą. Šiuo metu – laisvas vertėjas. Nuo 1995 m. Kanados literatūros vertėjų asociacijos narys. Verčia iš anglų, prancūzų, italų, lenkų, ispanų, švedų, portugalų kalbų. Pirmoji vertimo publikacija pasirodė 1967 m. Sudarė pirmąjį Lietuvoje italų-lietuvių kalbų žodyną ir ispanų-lietuvių kalbų žodyną, taip pat mažesnės apimties lietuvių-ispanų ir ispanų-lietuvių kalbų žodyną, lietuvių-prancūzų kalbų mokyklinį žodyną, ispanų-lietuvių ir lietuvių-ispanų pasikalbėjimų knygelių.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1978 m.

B i b l i o g r a f i j a :
V e r t i m a i   i š   p r a n c ū z ų   k a l b o s :
A. de Saint-Exupery. Karo lakūnas. – Vilnius: Vaga, 1967.
R. Merle. Sala: romanas. – Vilnius: Vaga, 1969; Sata, 1995.
A. Maurois. Labą vakarą, brangioji: novelės (kartu su V. Girčiu, L. Rapšyte). – Vilnius: Vaga, 1970; Tyto alba, 2005.
J. Cassou. Kruvinos Paryžiaus dienos: romanas (kartu su A. Gudaičiu). – Vilnius: Vaga, 1971.
M. Druon. Prancūzijos Vilkė: romanas. – Vilnius: Vaga, 1973; Mintis, 1983; Žaltvykslė, 2007.
Renesanso novelės (iš italų, prancūzų ir ispanų k.). – Vilnius: Vaga, 1977.
Okasenas ir Nikoletė (iš senosios prancūzų k.). – Kn. Viduramžių riterių romanai. – Vilnius: Vaga, 1980.
O. W. de Milosz. Poezija. – Vilnius: Vaga, 1981.
Rolando giesmė: herojinis epas (iš senosios prancūzų k.). – Vilnius: Vaga, 1988.
E. Zola. Rugonų karjera: romanas. – Vilnius: Mintis, 1989; Žaltvykslė, 2005.
E. Curie. Marija Kiuri. – Vilnius: Vyturys, 1989.
O. W. de Milosz. Lietuviškos pasakos. – Vilnius: Vyturys, 1989.
É. Zola. Žlugimas: romanas. – Vilnius: Vaga, 1971; Mintis, 1990.
É. Zola. Grobis: romanas. – Vilnius: Mintis, 1990.
É. Zola. Abato Murė nuodėmė: romanas. – Vilnius: Mintis, 1991.
É. Zola. Jo prakilnybė Eženas Rugonas: romanas. – Vilnius: Mintis, 1991.
É. Zola. Paryžiaus pilvas: romanas. – Vilnius: Mintis, 1991.
É. Zola. Nana: romanas. – Vilnius: Mintis, 1991.
A. de Tocqueville. Apie demokratiją Amerikoje. – Vilnius: Amžius, 1996.
Julija, arba Naujoji Eloiza: dviejų įsimylėjėlių laiškai, kuriuos surinko ir paskelbė Jean-Jacques Rousseau (vertė kartu su O. Doveikiene). – Vilnius: Vaga, 1997.
M.-C. Blais. Geismai: romanas. – Vilnius: Tyto alba, 2000.
A. de Saint-Exupéry. Naktinis skridimas; Karo lakūnas: romanai (kartu su V. Drazdausku). – Vilnius: Tyto alba, 2007.
M. Leblanc. Arsenas Liupenas prieš Herloką Šolmsą: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2007.
J.-P. Luminet. Koperniko paslaptis: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2014.
A. de Saint-Exupéry. Karo lakūnas; Pietų paštas: romanai. – Vilnius: Alma littera, 2014, 2015.

V e r t i m a i   i š   a n g l ų   k a l b o s :
W. Scott. Puritonai: istorinis romanas. – Vilnius: Mintis, 1982.
M. Ondaatje. Anglas ligonis: romanas. – Vilnius: Tyto alba, 1996, 2005, 2013.
N. Ricci. Šventųjų gyvenimai: romanas. – Vilnius: Tyto alba, 1997.
M. Atwood. Greis: romanas. – Vilnius: Tyto alba, 1999.
J. Urquhart. Dailininkas: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2002.
M. Atwood. Aklasis žudikas: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2003.
M. Atwood. Oriksė ir griežlys: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2004.
T. Findley. Piligrimas: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2006.
M. Ondaatje. Divisadero: romanas. – Vilnius: Tyto alba, 2009.
J. Irving. Laisvę lokiams!: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2011.
K. Slaughter. Širdies randai: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2012.
S. King. Tamsoje be žvaigždžių: apysakos. – Vilnius: Alma littera, 2012.
R. Sepetys. Nelengvu keliu: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2013.
R. Riggs. Kiaurymių miestas: knygos „Ypatingų vaikų namai“ tęsinys: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2014.
G. Flynn. Aštrūs pjūviai: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2015.
S. King. Daktaras Miegas: bestselerio „Švytėjimas“ tęsinys: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2015.

V e r t i m a i   i š   i s p a n ų   k a l b o s :
J. Guitierrez. Puertas Limonas: apysaka. – Vilnius: Vaga, 1973.
M. de Unamuno. Migla. Trys pamokomi romanai ir prologas. – Vilnius: Vaga, 1975.
A. Carpentier. Gaudynė: apysaka. – Kn. Šios žemės karalystė. – Vilnius: Vaga, 1976.
A. R. Bastos. Žmogaus sūnus: romanas. – Vilnius: Vaga, 1976.
Renesanso novelės (vertė iš italų, prancūzų ir ispanų k.). – Vilnius: Vaga, 1977.
J. Cortázar. Žaidžiame klases: romanas. – Vilnius: Vaga, 1978; Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1993; Alma littera, 2006.
C. Alegria. Pasaulis platus ir svetimas: romanas. – Vilnius: Vaga, 1980.
G. G. Márquez. Patriarcho ruduo: romanas. – Vilnius: Vaga, 1980; Alma littera, 2006.
Lotynų Amerikos novelės (kartu su B. Dovydaičiu). – Vilnius: Vaga, 1982.
J. Martí. Eilėraščiai (kartu su M. Martinaičiu, V. P. Blože). – Vilnius: Vaga, 1982.
M. A. Asturias. Žaliasis tėvas: romanas. – Vilnius: Vaga, 1983.
L. R. Nogueras, G. R. Rivera. Ketvirtasis ratas: romanas. – Vilnius: Mintis, 1983.
Šelmių romanai ir apysakos. – Vilnius: Vaga, 1983.
Ispanų novelės (kartu su B. Dovydaičiu). – Vilnius: Vaga, 1984.
M. A. Asturias. Palaidotųjų akys: romanas. – Vilnius: Vaga, 1985.
P. Neruda. Odė spaudai. – Vilnius: Vyturys, 1986.
J. C. Onetti. Trumpas gyvenimas: romanas. – Vilnius: Vaga, 1986.
A. Yanez. Prieš audrą: romanas. – Vilnius: Vaga, 1987.
G. G. Márquez. Graudus negirdėtas pasakojimas apie tyrąją Erendirą ir jos nevidonę močiutę. – Vilnius: Spaudos centras, 1992.
M. de Cervantes Saavedra. Išmoningasis bajoras Don Kichotas Lamančietis: romanas. – Vilnius: Vaga, 1995; Alma littera, 2004, 2007, 2015.
G. G. Márquez. Apie meilę ir kitus demonus: romanas. – Vilnius: Tyto alba, 1997; Alma littera, 2006, 2016.
Pikareskiniai romanai ir apysakos. – Vilnius: Vaga, 1999.
I. Allende. Fortūnos duktė: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2002, 2003, 2006, 2008.
I. Allende. Portretas sepija: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2004, 2008.
I. Allende. Zoro jaunystė: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2005.
C. M. Domínguez. Popierinis namas: romanas. – Vilni
us: Alma littera, 2006.
G. G. Márquez. Meilė choleros metu: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2006.
L. Leante. Myliu tave be galo: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2008.
J. Cortázar. 62. Pasidaryk pats: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2008.
I. Allende. Paula: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2009.
I. Allende. Sala po vandenynu: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2010.
I. Allende. Begalinis planas: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2011.
J. Cortázar. Žaidimas baigtas: apsakymai. – Vilnius: Baltos lankos, 2011.
J. C. Onetti. Maitvanagis: romanas. – Vilnius: Baltos lankos, 2013.
I. Allende. Majos dienoraštis: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2013.
I. Allende. Žaidimas su mirtimi: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2014.
I. Allende. Meilužis japonas: romanas. ‒ Vilnius: Alma littera, 2016.

V e r t i m a i   i š   k a t a l o n ų   k a l b o s :
J. Cabré. Prisipažįstu: romanas. ‒ Vilnius: Alma littera, 2016.

V e r t i m a i   i š   i t a l ų   k a l b o s :
G. Parise. Gražuolis kunigas: romanas. – Vilnius: Vaga, 1974.
Renesanso novelės (vertė iš italų, prancūzų ir ispanų k.). – Vilnius: Vaga, 1977.
M. Filipi, B. Bartolini. Tikiu, II. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1992.
I. Calvino. Baronas medyje: romanas. – Kn. Mūsų protėviai: romanų trilogija. – Vilnius: Baltos lankos, 2009.
A. Baricco. Emausas: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2010.

V e r t i m a i   i š   p o r t u g a l ų   k a l b o s :
P. Coelho. Piligrimas: romanas. – Vilnius: Vaga, 2007, 2009, 2010.
J. Saramago. Rikardo Rejišo mirties metai: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2007.
P. Coelho. Portobelo ragana: romanas. – Vilnius: Vaga, 2007.
P. Coelho. Brida: romanas. – Vilnius: Vaga, 2008.
P. Coelho. Nugalėtojas lieka vienas: romanas. – Vilnius: Vaga, 2009, 2010, 2013.
A. L. Antunes. Velnio skylė: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2010.
P. Coelho. Valkirijos: romanas. – Vilnius: Vaga, 2010, 2011.

V e r t i m a i   i š   l e n k ų   k a l b o s :
A. Brycht. Iškyla: Auschwitz-Birkenau. – Kn. Dansingas Hitlerio būstinėje: apysaka. – Vilnius: Vaga, 1969.
Šachrazados pasakos. – Vilnius: Vyturys, 1988.

V e r t i m a i   i š   š v e d ų   k a l b o s :
P. Lagerkvist. Budelis. – Vilnius: Pergalė, 1978.

A p d o v a n o j i m a i :
1985 m. Lietuvos SSR AT Prezidiumo Garbės raštas už nuopelnus propaguojant geriausius tarybinės ir užsienio literatūros kūrinius respublikoje ir aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime.
1988 m. Lietuvos SSR nusipelniusio kultūros veikėjo vardas.
2007 m. Šv. Jeronimo premija už užsienio literatūros vertimus į lietuvių kalbą.
2011 m. iš ispanų kalbos išverstas J. J. Cortázar apsakymų rinkinys „Žaidimas baigtas“ įtrauktas į metų geriausios verstinės literatūros klasikos ilgąjį sąrašą.
2013 m. iš ispanų kalbos išverstas J. C. Onetti romanas „Maitvanagis“ įtrauktas į metų geriausios verstinės literatūros klasikos ilgąjį sąrašą.
2014 m. iš prancūzų kalbos išversti A. de Saint-Exupéry romanai „Karo lakūnas“, „Pietų paštas“ įtraukti į metų geriausios verstinės literatūros klasikos ilgąjį sąrašą.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Valdas V. Petrauskas: priklausau lietuviškajai meninio vertimo mokyklai / Literatūra ir menas, 2015 07 17
„Vertimas – magiška operacija, kone šventos apeigos“. Pasaulinės literatūros vertėją Valdą V. Petrauską kalbina Arvydas Valionis / Metai, 2005 01