/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Paulavičius Antanas

Antanas Paulavičius – poetas, prozininkas, dramaturgas.
Gimė 1924 01 02 Anykščiuose. Mirė 2008 03 28 Kaune.
Baigęs gimnaziją Anykščiuose, 1944 m. įstojo į generolo P. Plechavičiaus rinktinės Karo mokyklą Marijampolėje. 1945–1948 m. studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete, 1948 m. buvo ištremtas į Krasnajarsko kraštą Sibire. 1956 m. grįžo į Lietuvą, 1960 m. neakivaizdiniu būdu baigė universitetą. Ilgą laiką dirbo pedagoginį darbą: Krasnojarsko krašte, Raseinių rajone, Kaune. Dėstė lietuvių ir vokiečių kalbas, muziką; dirbo Raseinių vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoju, vėliau – Raseinių vaikų muzikos mokyklos direktoriumi. Vadovavo įvairiems muzikos kolektyvams: chorams, vokaliniams ansambliams, dūdų orkestrams. Buvo Raseinių rajono dainų švenčių organizatorius ir vyriausiasis dirigentas, 1978 m. – Kauno miesto dainų šventės dirigentas, 1990 m. – tautinės dainų šventės Vilniuje ir 1994 m. – pirmosios Pasaulio lietuvių dainų šventės Kaune dirigentas. Rašyti pradėjo gimnazijoje. Studijuodamas universitete įsitraukė į aktyvią literatūrinę veiklą: buvo Jaunųjų rašytojų sekcijos prie rašytojų sąjungos narys, Vilniaus universiteto literatūros būrelio pirmininkas. Po tremties vėl rašyti pradėjo Atgimimo laikais.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 2002 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Leiskit į tėvynę: apysaka. – Kaunas: Šviesa, 1989.
Kraujo upeliai tekėjo: Lietuvos rezistencijos kovų vaizdai. – Kaunas: Lietuvos tremtinių sąjunga, 1990.
Malda už tėvynę: kūrybos rinktinė. – Kaunas: Žodis, 1992.
Tėviškės varpai: eilėraščiai, dainos. – Kaunas: Gabija, 1994.
Aš palieku jums ramybę: proza. – Kaunas: XXI amžius, 1995.
Dievas vaikšto: mūsų laikų legenda: romanas. – Kaunas: XXI amžius, 1996.
Rytmečio sapnas: eilėraščiai, dainos. – Kaunas: XXI amžius, 1998.
Už jūrių marių: koncertinių kelionių įspūdžiai. – Kaunas: Naujasis amžius, 2000.
Per kryžių ir kalaviją: akimirkos su vyskupais, generolais ir eiliniais kovotojais. – Vilnius: Leidybos centras prie Krašto apsaugos ministerijos, 2002.
Partizanas Daumantas: herojinė poema. – Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2005.
Parvesk į žemę pažadėtą: rinktinė. – Kaunas: Naujasis lankas, 2007.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
K. Blaževičius. Su maestro Antanu Paulavičiumi atsisveikinant / XXI amžius, 2008 04 09