Atgal

Palilionis Petras

Petras Palilionis. Džojos Barysaitės nuotrauka

Džojos Barysaitės nuotrauka

Petras Palilionis – poetas, eseistas, vertėjas.

Gimė 1940 09 06 Pabuojuose, Pasvalio rajone.

1961 m. baigė Panevėžio hidromelioracijos technikumą, 1969 m. Vilniaus universitete įgijo teisininko diplomą. 1961–1965 m. dirbo Nemuno laivininkystės valdyboje, Valstybiniame vandens ūkio komitete. 1966–1989 m. Lietuvos valstybinio radijo ir televizijos komiteto Kauno redakcijos kultūros laidų redaktorius. 1989–2010 m. Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas. 1994–2006 m. Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūros Kauno filialo vadovas. Kauno miesto ir  Lipės apskrities (VFR) draugystės ir bendradarbiavimo vienas pradininkų bei organizatorių. Kauno meno kūrėjų asociacijos pirmininkas, visuomeninės organizacijos „Consilia akademica“ narys.

Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1975 m.

B i b l i o g r a f i j a:

Atolas: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1972.
Akistatos: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1977.
Mažosios poemos: poemos. – Vilnius: Vaga, 1979.
Vasara už debesų: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1981.
Vėjuota saulė: poemos apie A. Mickevičių, A. Vištelį, K. Binkį ir „Retropoema“. – Vilnius: Vaga, 1983.
Su baime ir viltimi: eilėraščiai ir poemos. – Vilnius: Vaga, 1986.
Motinos epas: poemos. – Vilnius: Vaga, 1991.
Išlikę savimi: esė, pašnekesiai. – Kaunas: Varpas, 1997.
Vėjuota saulė, arba Adomas Mickevičius Kaune: rapsodija. – Kaunas: Varpas, 1998.
Praeivių miške: tekstai autoriaus jausmų ir minčių medžiotojams. – Kaunas: Naujasis lankas, 2000.
Kiškio ūsai: eilėraščių poemėlė, pasaka, pjesė vaikams. – Kaunas: Varpas, 2001.
Svajojęs gražų gyvenimą: apmatai Juozo Grušo portretui. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2001.
Kelionė į Autorių šalį: nuotykių ir žinių apysakaitė jauniesiems kūrėjams. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005.
Baltoji obelis: mažoji poema. – Kaunas: Naujasis lankas, 2008.
Kaip Peštukas metė pūką: arba tikri vieno mažo vyro nuotykiai augant: poemėlė. – Kaunas: Arx Baltica, 2010.
Tautos šauklio aidai: etiudai apie poetą Bernardą Brazdžionį. – Kaunas: Naujasis lankas, 2011.
Vardai ir Veidai: iliustruotas dokumentinės fotografijos parodos katalogas. – Kaunas: Kauno meno kūrėjų asociacija, Morkūnas ir Ko, 2011.
Žemės maitintojas: apybraiža. – Kaunas: Naujasis lankas, 2013.
Gyvybės išverktoj aky: gyvuosenos. – Kaunas: Naujasis lankas, 2013.
Metai Tamsčiuko atokaitoj: skaitytinė drama apie rašytojos G. Petkevičaitės-Bitės ir pedagogo Antano Kasperavičiaus gyvenimų sampynas. – Kaunas: Naujasis lankas, 2014.
Meilės latras: mažoji rinktinė. – Kaunas: Naujasis lankas, 2015.
Trys mažosios poemos. Poezijos pavasario laureatų bibliotekėlė. – Kaunas: Naujasis lankas, 2016.
Meilės ieškotojai: laiškų pjesė / Ir vienąkart…: prisiminimų esė. – Kaunas: Naujasis lankas, 2017.
Pirmieji memografai: memografai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2019.
2-ieji memografai: memografai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2021.

TV laidų apie R. Mikutavičių, V. Sladkevičių, Bern. Brazdžionį ir kt., TV dokumentinių filmų „Aukoti ir aukotis“, „Žmogaus kelio mąstymas“, „Nemainyčiau šitos žemės į didžius turtus“ scenarijai. – Kaunas: VŠĮ „Kauno televizija“, 1999–2001, 2007–2008.

S u m a n y t o s,   i n i c i j u o t o s,   i š l e i s t o s   k n y g o s   i r   t e b e l e i d ž i a m o s   k n y g ų   s e r i j o s:

Kauno rašytojai. The writers of Kaunas. Informacinis leidinys liet. ir anglų k. Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyrius, 1992.
Santaka. Confluence. Kauno poetų eilėraščiai lietuvių ir anglų k. Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyrius, 1993.
Kauno vainikai. Autobiografijos, knygos, kūryba. – Kaunas, Nemunas, 2000.
Poetų Kaunas. Eilėraščių apie Kauną rinkinys. 19-20 amž. – Kaunas: Kauno apskrities viešoji biblioteka, 2000.
Kauno balsai. Poezijos pavasarių laureatų eilėraščiai. Vaizdo ir garso plokštelė. Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyrius, 2002.
Kauno jaunieji. Poezijos almanachas. – Kaunas: Naujasis lankas, 2004.
Kūrėjas ir dabartis. KMKA konferencijos pranešimai. – Kaunas: Kauno meno kūrėjų asociacija, 2004.
Kauno jaunieji. Prozos almanachas. – Kaunas: Naujasis lankas, 2005.
Šventė be šventųjų (poetų rankraščių faksimilės). – Kaunas: Naujasis lankas, 2009.
Poezijos pavasario laureatų bibliotekėlė. – Kaunas: Naujasis lankas, nuo 2007.
Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005–2018.

S u d a r ė :

Bern. Brazdžionis. Kas šviečia virš galaktikų visų: eilėraščiai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2004.
H. Parland. Pavasaris Kaune: eilėraščių rinktinė. – Kaunas: Naujasis lankas, 2004.
L. Zaleckis. Vieno pavasario svečias: rinktinė. – Kaunas: Naujasis lankas, 2009.
R. Mikutavičius. Kad Lietuva neišsivaikščiotų: poemos. – Kaunas: Naujasis lankas, 2013.

A p d o v a n o j i m a i :

1980 m. Poezijos pavasario-Salomėjos Nėries prizo laureatas.
1984 m. B. Dauguviečio premijos laureatas už dramines poemas (apie A. Vištelį ir A. Mickevičių).
2001 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos premija už knygą „Svajojęs gražų gyvenimą“.
2008 m.  Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūros Aukso žvaigždė.
2009 m. Kauno miesto savivaldybės kultūros ir meno premija už reikšmingą veiklą literatūros srityje, ilgametę ir reikšmingą kultūrinę veiklą.
2010 m. Kauno apskrities viršininko Garbės ženklas.
2011 m. Bernardo Brazdžionio literatūros premija už knygą „Tautos šauklio aidai“.
2011 m. Kauno miesto burmistro Jono Vileišio žalvarinis medalis.
2013 m. Kauno rašytojų Vieno lito literatūrinės premijos žymuo už 1999 m. įsteigtos premijos autorystę.
2015 m. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės literatūros premija už skaitytinę dramą „Metai Tamsčiuko atokaitoj“.
2015 m. Kauno miesto savivaldybės II laipsnio Santakos garbės ženklas.
2016 m. Radijo dramaturgijos konkurso „Kviečia radijo teatras“, skirto Lietuvos radijo 90-mečiui, II vieta už pjesę „Meilės ieškotojai“.
2021 m. Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyriaus Garbės ordinas už prasmingą bendradarbiavimą su LŽS, aktyvų dalyvavimą svarbiausiuose žurnalistiniuose renginiuose.
I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :

Petras Palilionis LRT radijo laidoje „Po lyros ženklu“, garso įrašas / Lrt.lt, 2014 05 25
Petras Palilionis: „Eiti, kur veda gyvenimas“ / Bernardinai.lt, 2010 12 02

T e k s t a i :

Petras Palilionis. Tautos šauklio aidai / Tekstai.lt („Metai“, 2011 Nr. 6)
„Vidurnakčio lyrikoje“ Petro Palilionio eiles skaito aktorė Liucija Zorubaitė, garso įrašas / Lrt.lt, 2013 11 24
Petras Palilionis. „Duoną auginam, vaikus“ (radiofonizuota poema) / Kaunorasytojai.lt, 2020 09 14