Atgal

Švėgžda Mindaugas

Mindaugas Švėgžda – poetas, grafikas.

Gimė 1957 05 19 Kuršėnuose.

Baigė Jonavos I-ąją vidurinę mokyklą (dabar J. Ralio gimnazija), o vėliau – Vilniaus technologijos technikumą (dabar Vilniaus kolegijos Dizaino ir technologijų fakultetas), studijavo fotografiją. Ilgą laiką dirbo Jonavos azotinių trąšų gamyklos ir šiandieninės AB „Achema“ padaliniuose: fotografu įmonės laikraštyje, vyr. saugumo technikos inžinieriumi, ūkvedžiu. Šiuo metu – Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokyklos darbuotojas.

Jo kūryba spausdinta „Poezijos pavasario“, „Atokių stočių“ almanachuose, leidiniuose „Literatūra“ ir menas“, „Nemunas“, „Šiaurės Atėnai“, „Naujoji Romuva“.

Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 2021 m.

B i b l i o g r a f i j a:

Karalius: eilėraščiai. – Utena: Arkliukas, 1994.

Vienuolio atributika: eilėraščiai. – Kėdainiai: Rinkos aikštė, 2003.

Aš toks kaip tu: eilėraščiai vaikams. – Kėdainiai: Spaudvita, 2007.

Keistuolis gandras: eilėraščiai vaikams. – Kaišiadorys: Printėja, 2011.

Diptichas E: eilėraščiai. – Kėdainiai: Spaudvita, 2013.

Geltona ornamentika: eilėraščiai. – Kaunas: Kauko laiptai, 2020.

A p d o v a n o j i m a i:

2002 m. Jonavos KC menų tarybos apdovanojimas „Už sielos audras poezijoje“.

A p i e  a u t o r i ų  i r  j o  k ū r y b ą:

Virginija Cibarauskė. „Dovanoto arklio dantys“ (recenzija) / Literatūra ir menas, 2014 05 02.

Ramūnas Čičelis: atokios poezijos diskursas (knygų apžvalga) / LRT.lt, 2020 04 14.

Tomas Vyšniauskas. „Tolydieji atspalviai“ (recenzija) / Literatūra ir menas, 2020 10 09.

T e k s t a i:

Mindaugo Švėgždos eilės svetainėje tekstai.lt, 2005, 2006.