/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Liniauskienė Bronė

Bronė Liniauskienė – poetė.
Gimė 1923 03 20 Žilionių kaime, Radviliškio rajone. Mirė 2017 05 28, palaidota senosiose Kretingos kapinėse.
Baigė Šeduvos „Saulės“ progimnaziją, Panevėžio mergaičių gimnaziją. 1963 m. Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbos ir literatūros specialybę. Dirbo Gargždų progimnazijos, Skuodo vidurinės mokyklos, Kretingos Pranciškonų gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja. Kretingoje mokytojavo 1960–1999 m. Daug metų vadovavo mokyklos vyresniųjų klasių jaunųjų literatų būreliui. Eilėraščius rašyti pradėjo būdama dešimties metų, o pirmosios publikacijos spaudoje pasirodė 1966 m. Kūrybos publikuota Kretingos ir kitų rajonų, respublikinėje spaudoje, „Poezijos pavasario“, „Baltijos“ ir kituose almanachuose, poezijos rinkiniuose. Eilėraščių išversta į anglų, latvių, rusų kalbas. Pagal jos tekstus sukurta dainų.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 1983 m.

„Mano gimtosios apylinkės – lygumų kraštas, bet man jis buvo gražiausia pasaulyje vieta ir įkvėpimo šaltinis: soduose paskendęs kaimas, vasaromis net naktį šviečiančios žydinčios liepos, gandralizdžiuose kalenantys gandrai, nenusakomi kvapai ir spalvos – visa tai formavo gyvenimo ir grožio supratimą, buvo poetinis įkvėpimas. Bet 1948 m. nieko neliko: visą šeimą ištrėmė į Sibirą. Aš tremties išvengiau, bet amžiams praradau tėviškę – ji buvo atimta, išdraskyta, numarinta. Aš niekada nebegalėjau į ją sugrįžti. O jei ir būčiau galėjusi, – nebenorėčiau, – ten, anot I. Simonaitytės, – jau išmaronių žemė: namų pamatai, iškirstas sodas, užžėlę takai… Šis praradimas persmelkia visą mano kūrybą.“

B i b l i o g r a f i j a :
Palei žydintį lauką: poezija. – Vilnius: Vaga, 1978.
Tylūs pasikalbėjimai: poezija. – Vilnius: Vaga, 1983.
Pašauksiu medį: poezija. – Vilnius: Vaga, 1987.
Po birželio stogu: poezija. – Vilnius: Vaga, 1989.
Taip dūžta laikas: poezija. – Klaipėda: Ryto spaustuvė, 1993.
Ant vakaro kranto: poezija. – Vilnius: Homo liber, 2003.
Kregždės praauga dangų: poezija. – Vilnius: Eglės leidykla, 2008.

A p d o v a n o j i m a i :
1970 m. Lietuvos SSR liaudies švietimo pirmūno vardas.
1994 m. Ievos Simonaitytė literatūrinė premija už poezijos knygą „Taip dūžta laikas“.
2003 m. Kretingos rajono garbės pilietės vardas.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Poetė Bronė Liniauskienė: jeigu galėčiau pakartoti gyvenimą, vėl būčiau mokytoja / Pajūrio naujienos, 2008 04 11