/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Kudarauskaitė Meilė Marija

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Marija Meilė Kudarauskaitė – poetė.
Gimė 1932 08 15 Klausgalvuose, Kretingos rajone.
1950 m. baigė Dusetų vidurinę mokyklą. 1953 m. baigė Dramos studiją prie Valstybinio dramos teatro, 1955 m. lituanistiką Vilniaus universitete. 1975 m. Leningrado (dabar Sankt Peterburgas) teatro, muzikos ir kinematografijos institute baigė scenos kalbos aspirantūrą. 1953–1960 m. vaidino Vilniaus ir Kauno dramos teatruose. 1960–1963 m. dirbo Liaudies Meno rūmuose repertuarinio skyriaus vedėja. 1963–1970 m. dėstė žodžio meną Vilniaus pedagogniame institute (dabar Lietuvos edukologijos universitetas). Vėliau net kelis dešimtmečius dirbo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Operos katedroje, dėstė scenos kalbą. Garso įrašams kompaktiniuose diskuose įskaičiusi įvairių autorių eilėraščių, pagal jos tekstus sukurta dainų.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 1985 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Vorų žemėlapiai: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1977.
Rymojimai: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1979.
Po dangaus kepure: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1982.
Tako šviesa: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1984.
Žodžio valanda: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1989.
Ar vingri kalbos gaida: esė. – Vilnius: Vyturys, 1989.
Kęstaičių žemaičiai: vaizdai istorijos paraštėse. – Vilnius: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 1993.
Sekunde smėlio karaliene, 1989–1997: poezijos rinktinė. – Vilnius: Arka, 1997.
Kalbos balso lavinimas. – Vilnius: Žalmedis, 2001.
Ant karalių kelio: eilėraščių rinktinė. – Vilnius: Arka, 2002.
Mitra ir plunksna: vainikas vyskupui Motiejui Valančiui: eilėraščiai. – Klaipėda: Druka, 2002.
Pažado žemės žybsniai: vizijos Evangelijos takuose, 1999–2001: poezija. – Vilnius: Katalikų pasaulis, 2005.
Tik valandos gėlėta skiautė: rinktinė, 1972–2002. – Klaipėda: Libra Mamelensis, 2007.
Kasdienė: eilėraščiai, 1997–2007. – Kaunas: Naujasis lankas: M. Kudarauskaitė, 2008.
Spindulių pirščiukai: garso įrašas (eilėraščių autorė ir skaitovė). – Vilnius: Gerosios Naujienos centras, 2008.
Vasaržiemis: pjesės mokyklai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2009.
Būdravimai: 2007-2008-2009-2010-2011-2012: eilėraščiai. – Utena: Utenos spaustuvė, 2012.
Nuošalė: eilėraščiai. – Utena: Utenos spaustuvė, 2015.
Kai žodžių sielos ima šviest: poezijos rinktinė, 1975–2017. – Vilnius : Homo liber, 2017, + 1 garso diskas.
77 žodeliavimai: eilėraščiai, 2017–2020. – Vilnius : Homo liber, 2020.
Istorijos iš pastalės: atminimai, priminimai. – Vilnius : Homo liber, 2018.
Lėto laiko glėbyje (autoriai: Marija Meilė Kudarauskaitė ir Vytautas Kudarauskas-Bunkus): eilėraščiai. – Vilnius: Homo liber, 2022.

A p d o v a n o j i m a i :
1954 m. Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo Garbės raštas už sėkmingą lietuvių literatūros ir meno dekados paruošimą ir jos vedimą.
2000 m. Motiejaus Valančiaus literatūrinė premija.
2005 m. Kretingos rajono garbės piliečio vardas už nuopelnus kultūrai ir menui, gimtojo krašto garsinimą.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Poetės Marijos Meilės Kudarauskaitės sukaktuvinis kūrybos vakaras Rašytojų klube / lrt.lt, 2012 12 15