/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Kubilius Vytautas

Vytautas Kubilius – literatūrologas, literatūros kritikas.
Gimė 1928 11 23 Aukštadvaryje (Rokiškio r.), mirė 2004 02 17 Vilniuje.
Mokėsi Vilkijos gimnazijoje, studijavo Kauno ir Vilniaus universitetuose lietuvių filologiją. Nuo 1952 iki 2002 metų dirbo Lietuvių literatūros ir tautosakos institute – buvo aspirantas, jaunesnysis mokslo darbuotojas, vyriausiasis mokslo darbuotojas, Šiuolaikinės literatūros skyriaus vadovas, instituto tarybos pirmininkas. V. Kubilius buvo Lietuvos piliečių chartijos kūrėjas, Vytauto Didžiojo universiteto Atkuriamojo senato ir Senato narys, vadovavo Lietuvių literatūros katedrai (1992-1995). Reikšmingos mokslinės profesoriaus, habilituoto daktaro publikacijos skelbtos Latvijoje, Estijoje, Vengrijoje, Rusijoje, Lenkijoje, Vokietijoje ir kitur.
Nuo 1956 m. – LRS narys.

Bibliografija:
Monografijos:
Julius Janonis. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1962; Vaga, 1970.
Salomėjos Nėries lyrika. – Vilnius: Vaga, 1968; 1989.
Kazio Borutos kūryba. – Vilnius: Vaga, 1980; 1985.
XX amžiaus lietuvių poetai. – Kaunas: Šviesa, 1980; 1986.
Ievos Simonaitytės kūryba. – Vilnius: Vaga, 1987.
Antanas Vaičiulaitis. – Kaunas: Šviesa, 1993.
Jonas Aistis: gyvenimas ir kūryba. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1999.
Dviese literatūros sūpuoklėse: Kazys Puida ir Vaidilutė. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003.

Studijos:
XX amžiaus lietuvių lyrika: stilių raida ikitarybiniu laikotarpiu. – Vilnius: Vaga, 1982.
Lietuvių literatūra ir pasaulinės literatūros procesas. – Vilnius: Vaga, 1983.
Žanrų kaita ir sintezė. – Vilnius: Vaga, 1986.
Problemos ir situacijos. – Vilnius: Vaga, 1990.
Romantizmo tradicija lietuvių literatūroje. – Vilnius: Amžius, 1993.

Straipsnių rinkiniai:
Naujų kelių ieškant. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1964.
Literatūra istorijos lūžyje. – Vilnius: Diemedis, 1997.
XX amžiaus literatūra. – Vilnius: Alma littera, 1995; 1996.

Antologijos:
Litauische Poesie aus zwei Jahrhunderten. – Berlin, 1983.
Lietuvių epigrama ir parodija. – Vilnius: Vaga, 1983.
Dvidešimto amžiaus lietuvių poezija. – Vilnius: Vaga, 1d.- 1991, 2d. – 1995.

Apdovanojimai:
1988 m. Ievos Simonaitytės literatūrinė premija už literatūrologinę knygą Ievos Simonaitytės kūryba.