/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Kliukaitė-Kepenienė Nijolė

Nijolė Kliukaitė-Kepenienė – poetė, prozininkė, vertėja.
Gimė 1957 05 01 Vilniuje.
Baigė Vilniaus S. Nėries vidurinę mokyklą. Tuo pačiu metu mokėsi B. Dvariono muzikos mokykloje ir J. Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje (akordeono klasė). Vienerius metus mokėsi Klaipėdos konservatorijoje režisūros, vėliau studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus pedagoginiame institute (dabar Lietuvos edukologijos universitetas), baigė 1981 m. Nuo 2002 m. Vilniaus universitete studijavo anglų kalbą. Nuo 1982 m. mokė lietuvių kalbos, vėliau vertė knygas iš anglų kalbos, dėsto anglų kalbą. Gyvena Melnragėje.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 1995 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Labanakt: pasakos. – Klaipėda: Eldija, 1997.
Pasaulis „V“: apsakymų rinkinys vaikams. – Klaipėda: Menininkų namai, 1994.
Kopūstų riteris ir kiti: pasakos. – Vilnius: Margi raštai, 1996.
Skriek vaivorykštės karusele: apysaka-pasaka. – Klaipėda: Klaipėdos rytas, 1997, 2000.
Būrimo pamokos: eilėraščiai. – Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 1998.
Madingiausias krokodilas: pasakėlė. – Vilnius: Folium, 1998; Alma littera, 2013.
Džiovintas debesėlis: pasakos. – Klaipėda: Libra Memelensis, 1999; Vilnius: Alma littera, 2013, 2015.
Vienatvė dviese: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2000.
Po riestainio saule: pasakos. – Klaipėda: Libra Memelensis, 2001.
Tititatos užburti: apysaka-pasaka. – Klaipėda: Libra Memelensis, 2002.
Jos: eilėraščiai. – Klaipėda: Libra Memelensis, 2002.
Išgelbėk mane: apysaka, 2 dalys. – Vilnius: Mažasis Vyturys, 2003, 2005.
10% improvizacijos: romanas. – Klaipėda: Eglė, 2004.
Baltosios žąsytės pasakos: pasakos. – Klaipėda: Libra Memelensis, 2006.
Tarp: eilėraščiai. – Klaipėda: Libra Memelensis, 2007.
Vėjų rožė: istorijos sapnas: romanas. – Klaipėda: Eglės leidykla, 2007.
Šatrijos Ragana: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007.
Pupytė ir jūra, ir sriuba: pasakaitės. – Klaipėda: Libra Memelensis, 2007.
Vasarnamis saulės zuikučiams: apysaka. – Klaipėda: Druka, 2008.
Между: стихи (перевод с литовского Clandestinus). – Клайпеда: Либра Мемеленсис, 2008.
Netikri padavimai. – Klaipėda: Libra Memelensis, 2008.
Saligan be varmian: poezija. – Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2009.
Bitė: biografinis romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009.
Architektas Alfredas Gytis Tiškus: laužta prasmės linija (kartu su V. Petruliu). – Klaipėda: Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija, 2009.
Su saulės vėju: tarp Fobo ir Deimo: romanas. – Klaipėda: Libra Memelensis, 2010.
Netikri padavimai (Brailio raštu). – Vilnius: Brailio knyga, 2010.
Saulės sistemos plaštakė: apysaka. – Klaipėda: Libra Memelensis, 2011.
Mirties vandenynas: romanas. – Klaipėda: Libra Memelensis, 2011.
Maršalitas: romanas. – Vilnius: Versus aureus, 2013.
Verpėjėlė: pasakos. – Vilnius: Versus aureus, 2014.
Dorotėja ir Girgždulis: pasakėlė. – Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2014.
Miestai: eilėraščiai ir piešiniai vaikams. – Vilnius: Versus aureus, 2015.
Karusės: eilėraščiai. – Kaunas: Kauko laiptai, 2015.
Burinuko istorija. – Klaipėda: Klaipėdos šventės, 2015.
Baltų ženklai: pasakos. ‒ Vilnius: Gimtasis žodis, 2016.
Rupaus malimo: romanas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2019.
Meškos ausy: romanas. – Klaipėda: Eglės leidykla, 2023.
Undinė: pasaka. – Klaipėda: Eglės leidykla, 2023.

V e r t i m a i   i š   a n g l ų   k a l b o s :
B. Cartland. Dvi širdys Vengrijoje: romanas. – Vilnius: Alma littera, 1997, 1998.
S. Hustvedt. Apžavėtoji: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2002.
Ph. D. James. Nekaltas kraujas: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2003.
K. Holubitsky. Hipių namas: romanas. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2006.
K. Bradford. Karalienė devynias dienas: apysaka. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2007.
F. C. Boyce. Įrėmintasis: apysaka. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2007.
K. Hannah. Iš meilės: romanas. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2008.
J. Kalogridis. Aš, Mona Liza: romanas. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2012.
N. McKenna. Slaptas Oscaro Wilde‘o gyvenimas. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2014.

A p d o v a n o j i m a i :
1991 m. Kanados lietuvių premija už pjesę „Amerikė“.
2002 m. geriausia metų knyga vaikams – „Po riestainio saule“.
2002 m. Ievos Simonaitytės literatūrinė premija už „Tititatos užburti“ ir „Jos“.
2006 m. „Lietuvių balso“ II-oji premija už romaną „Šatrijos Ragana“.
2010 m. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės premija už romaną „Bitė“.
2016 m. Poezijos pavasario prizas už poeziją vaikams (už knygą „Miestai‟).

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Rašytoja N. Kepenienė: tikiu tekstu / Durys, 2014 03

T e k s t a i :
Suformuota / Literatūra ir menas, 2015 04 10
Saulė afelyje, romano ištrauka / Metai, 2015 03
Novelės / Metai, 2008 05