/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Kirvaitis Gražvydas

Nuotrauka iš asmeninio G. Kirvaičio albumo

Nuotrauka iš asmeninio archyvo

Gražvydas Kirvaitis – vertėjas, literatūros tyrinėtojas, pedagogas.
Gimė 1939 05 31 Rumokuose, Vilkaviškio rajone.

Humanitarinių mokslų daktaras (1978), docentas (1984) , Lietuvos rašytojų sąjungos ir Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos narys. 1962 baigė VU, 1977 Sankt Peterburgo universiteto doktorantūrą. Nuo 1968 dirba Lietuvos MA Užsienio kalbų centre, nuo 1976 vedėjas. 1991 – Lietuvos informacijos centro Londone vadovas. Tyrinėjo romano žanrą, paskelbė straipsnių apie anglų rašytojus. Parašė lit. vadovėlių Anglų
literatūra (1971, su kt.), Amerikiečių literatūra (1992, su kt.), t.p. lietuvių k. ir anglų-lietuvių k. žodynų vaikams. Išvertė į liet. k. apie 30 romanų ir apysakų: R. Bradbury (Marso kronikos, Pienių vynas, Sudie, vasara), J.F. Cooperio, H.G. Wellso (Laiko mašina, Daktaro Moro sala), A. Clarke‘o (2001 metų kosminė odisėja), C.D. Simako (Miestas), R. Kento (Tyrai), A. Burgesso (Šekspyras), M. Cunninghamo (Tos valandos), A. Huxley (Puikus naujas pasaulis), anglų pasakų (Stebuklingas ragas), amerikiečių pasakų, knygų vaikams (R. Scarry Ką žmonės dirba visą dieną). Taip pat išvertė iš anglų k. istorijos, ekonomikos, literatūros kritikos ir kt. leidinių: JAV istorijos apybraiža, Amerikiečių literatūros apybraiža , JAV ekonomikos apybraiža ir kt.

B i b l i o g r a f i j a :

1. Vertimai į lietuvių kalbą:
1.1. grožinė literatūra:
1.1.1. knygos:

Ray Bradbury “Marso kronikos”, apysaka, 1-asis leid. 1967, „Vaga“; 2-asis leid.
1992, „Vaga“; 3-asis leid. 2016 „Alma littera“
Ray Bradbury “Pienių vynas”, romanas, 1-asis leid. 1969, „Vaga“; 2-asis leid. 1995,
„Amžius“; 3-asis leid. 2006, „Tyto alba“, 4-asis leidimas 2010, „Tyto alba“; 5-asis
leid. 2015, „Alma littera“
James Fenimore Cooper “Šnipas”, romanas, 1972, „Vaga“
Arthur C. Clarke “2001 metų kosminė odisėja”, romanas, 1974, „Vaga“; 2-asis leid.
2006, „Tyto alba“
Ellen MacGregor “Vėžlys Teodoras”, knyga vaikams, 1976, „Vaga“
H.G. Wells “Laiko mašina”. “Daktaro Moro sala”, romanai, 1-asis leid. 1977, „Vaga“;
2-asis leid. 1994, „Avicena“; 3-asis leid. 2017, „Kitos knygos“
Clifford D. Simak “Miestas”, romanas, 1980, „Vaga“
Anglų pasakos “Stebuklingas ragas” (su D. Sauka). 1-asis leid. 1984, „Vaga“; 2-asis
leid. 1987, „Vyturys“; 3-asis leid. 2006, „Alma littera“
Rockwell Kent “Tyrai”, apysaka, 1986, „Mintis“
“Išminčiaus pasakojimai” (“Pančatantra”), knyga vaikams, 1988, „Vyturys“
Richard Scarry “Ką žmonės dirba visą dieną”, knyga vaikams,1-asis leid. 1990,
„Vyturys“; 2-asis leid. 1992, „Vyturys“; 3-asis leid. 2005, „Alma littera“, 4-asis leid.
2009, „Alma littera“; 5-asis leid. 2015, „Alma littera“
Anthony Burgess “Šekspyras”, biografija, 1-asis leid.1990, „Vyturys“; 2-asis leid.
2015, „Sofoklis“
Richard Scarry „Pirmieji žodžiai“ 1992; „Mokomės skaičiuoti“ 1992, „Egmont
Lietuva“
Richard Scarry “Kačių šeimynos darbai”, knyga vaikams, 1993, „Egmont Lietuva“
Richard Scarry “Traukiniai”. “Laivai”. “Lėktuvai”. “Automobiliai”; knygos vaikams,
1999, „Egmont Lietuva“
Michael Cunningham “Tos valandos”, romanas, 1-asis leid. 2000, LRS leidykla; 2-
asis leid. 2015, „Sofoklis“
Amerikiečių pasakos. 2001, LRS leidykla
Aldous Huxley „Puikus naujas pasaulis“, romanas, 1-asis leid. 2005, LRS leidykla; 2-
asis leid. 2015, LRS leidykla; 3-asis leid. 2018, LRS leidykla
„Pasakos“ (su kt.), knyga vaikams, 2008, „Alma littera“
Terry Southern and Mason Hoffenberg „Pupytė Kendi“, romanas, 2009, „Kitos
knygos“
Ray Bradbury „Sudie, vasara“, romanas, 2010, „Tyto alba“
Edgar Rice Burroughs „Marso princesė“ 2017, „Kitos knygos“

1.1.2. vertimų publikacijos almanachuose, spaudoje:
Oldas Hakslis „Komfortas“. „Kultūros barai“, 1971, Nr. 12
Artūras Klarkas „Ak, tie čiabuviai…“ „Mokslas ir technika“, 1973, Nr. 7-8
Klifordas Donaldas Saimekas „Dezertyrai“. „Nemunas“, 1979, Nr. 11
„Tomas Hikatriftas“, anglų liaudies sakmė. „Lietuvos pionierius“, 1984, Nr.44
„Dviejų minučių paslaptys“, detektyvinės istorijos. „Justitia“, 1991 Nr. 1-17
„Peliukas Mikis“. „Egmont Lithuania“, 1993, Nr.1
„Kiškis Kvanka ir jo draugai“ (su kt.). „Egmont Lithuania“ 1994, Nr. 1
R.Skeris „Tiesiam naują kelią“; „Tulpių lysvė“, anglų pasaka; „Kaip žmonės
skaičiavo“, anglų pasaka. „Saulės kelias“, tautosakos ir grožinės literatūros kūriniai
ikimokyklinio amžiaus vaikams, „Šviesa“, 1994
Aldous Huxley „Puikus naujas pasaulis“. „Metai“, 2005, Nr. 11
Aldous Huxley Įžanga į romaną „Naujas puikus pasaulis“. „Metai“, 2007, Nr.7
Aldous Huxley „Komfortas“. „Metai“, 2010, Nr. 5-6
Aldous Huxley „Cenzūra ir sakytinė literatūra. Rytoj, poryt ir užporyt“. „Metai“,
2013, Nr. 3
George Orwell „Lyras, Tolstojus ir Juokdarys“. „Metai“, 2013, Nr. 7
W. Somerset Maugham „Tapau rašytoju…“. „Metai“, 2015, Nr.10
Ray Bradbury „Pienių vynas“ (ištrauka), „Literatūra“, vadovėlis 7 klasei, „Baltos
lankos“, 2017
Aldous Huxley „Darbas ir laisvalaikis“. „Varpai“, 2019 (40)

1.2. verstinė politinė ir ekonominė literatūra:
1.2.1. knygos:
Michael Watts “Rinkos ekonomika – kas tai?” 1992, Jungtinių Valstijų informacijos
agentūra (toliau – JVIA)
Gene Sharp “Pilietinė gynyba. Postmilitarinių ginklų sistema”. 1992, „Mintis“
Gene Sharp “Savarankiška gynyba be bankroto ir karo”. 1992, „Mintis“
David F. Trask “Demokratija ir gynyba”. 1993, JVIA
“JAV valdžios sandara”. 1994, JVIA
“JAV ekonomikos apybraiža”. 1994, JVIA
“JAV istorijos apybraiža”. 1995, JVIA
“Jungtinių Amerikos Valstijų konstitucija”. 1995, JVIA
“Išlaisvinta spauda”. 1995, JVIA
“Amerikiečių literatūros apybraiža”. 1996, JVIA
“Demokratija – tai diskusija. Pilietiškumas senose ir naujose demokratinėse
valstybėse. Vadovas” (su “JAV Nepriklausomybės deklaracija”). 1997, JVIA
“JAV portretas”. 1999, JVIA
Edward F. Willett „Kaip kuriami JAV įstatymai“. 1996, JVIA
1.2.2. kitos vertimų publikacijos:
Richardas Middletonas „Švarus vanduo: senkantys ištekliai“. Aplinkosaugos
skaitiniai, JVIA
Curtis Moore „Miestų oro kokybė“. Aplinkosaugos skaitiniai, JVIA
Curtis Moore „Energija: naujoji era“. Aplinkosaugos skaitiniai, JVIA
Bruce Kennedy „Teisės normų kūrimas ir propagavimas demokratinėje visuomenėje“.
Demokratijos skaitiniai, JVIA
Celeste Colgan „Aukštojo mokslo valdymas demokratinėje visuomenėje“.
Demokratijos skaitiniai, JVIA
„Kaip kurti ir finansuoti mažąją įmonę“. Verslininko skaitiniai, JVIA
Derekas Leebaertas „Sudedamosios verslininkystės dalys“. Verslininko skaitiniai,
JVIA
J. Peter Byrne „Verslas ir komercinė teisė: pagrindiniai principai“. Verslininko
skaitiniai, JVIA
Laurence R. Hefter ir Robert D. Litowitz „Intelektualiosios nuosavybės apsauga“.
Verslininko skaitiniai, JVIA
Susan Sullivan Lagon „Nepriklausomų teismų vaidmuo“. Teisės skaitiniai, JVIA
„Rinkimai JAV 1996“, JVIA
„Vaizdų įamžinimo menas“, JVIA
„Amnesty International“, 1993
„Pabaltijo valstybės. Laikas panaikinti mirties bausmę“, 1993
„Permainų sėklos“, JVIA, 1993
„Būk apdairus – būsi saugus. Netapk prekybos žmonėmis auka“,1997
„Quintessenz Lietuva“, 1995
„Žiniasklaidos priemonių vadovas moterims“, JVIA
„50-osios NATO metinės“, JVIA
Steven Gottlieb „JAV žemėlapis“, JVIA
„JAV žemėlapis ir trumpas žinynas“, JVIA
„Tiktai Amerikoje!“ „Veidas“, 1994, Nr. 14

2. Vertimai į anglų kalbą:
„The Lithuanian Academy of Sciences“, 1990, Lietuvos mokslų akademija
“The Lithuanian Academy of Sciences” (su kt.), 2003, Lietuvos mokslų akademija
S. Samalavičius “Masterpiece of the Baroque”, 1-asis leid. 1981, „Mintis“; 2-asis pat.
leid. 2004, „Europos lietuvis“
„Lithuanian Academy of Sciences“, 2011, Lietuvos mokslų akademija
„Landscapes Anonymous“, 2014, HOA Art Foundation (JAV)
„Concise Encyclopedia of Lithuania Minor“ (su kt.), 2014, Mokslo ir enciklopedijų
leidybos centras
„Lithuanian Academy of Sciences: On the Road of Independence“, a photo album,
2015, Lietuvos mokslų akademija
3. Literatūros vadovėliai ir žodynai
“English Literature” (su A. Šurnaite), 1-asis leidimas 1971, „Šviesa“; 2-asis pat. ir
papild. leid. 1988, „Šviesa“; 3-asis leid. 1996, „Šviesa“; 4-asis leid. 1998, „Šviesa“;
5-asis leid. 1999, „Šviesa“
“American Literature” (su A. Šurnaite), 1-asis leid. 1992, „Šviesa“; 2-asis leid. 1997
„Pradinukų žodynas” (su J. Paulausku). 1-asis leid. 1992, „Šviesa“; 2-asis leid. 1993,
„Šviesa“; 3-asis leid. 1999, „Šviesa“
“The English-Lithuanian Picture Dictionary for Children” (su J. Paulausku). 1999,
„Šviesa“

3.1. Publikacijos literatūros kritikos, kalbos, kalbų mokymo ir vertimo teorijos
klausimais:
„C.P. Snow „Svetimi ir broliai“ ir kai kurios XX amžiaus romano-epopėjos
problemos“. Humanitarinių mokslų daktaro disertacijos autoreferatas, Leningradas,
1978
„Čarlzo Snou dviejų kultūrų teorija“. „Kultūros barai“, 1975, Nr. 10
„Charles P. Snow epopėja „Svetimi ir broliai“ kaip XX amžiaus kronika“. Mokslinės
konferencijos pranešimo tezės, Tbilisis, 1975
„Apie literatūros kūrinio ir jo kalbos „moksliškumą“. „Mokslo kalbos problemos“,
1976, Nr. 5(8)
„Čarlzas Snou – Vakarų inteligentijos sąžinė“. „Pergalė“, 1976, Nr. 12
„Konflikto tarp asmeninės ir visuomeninės sąžinės problema Č.P. Snou romanuose“.
„Literatūra“, 1976, XVIII (3)
„Č.P. Snou meninio metodo problema“. „Literatūra“, 1977, XIX (3) t.
„Prusto metodo įtaka Č.P. Snou „Svetimų ir brolių“ struktūrai“. Mokslinės
konferencijos, skirtos VU 400 metų jubiliejui, medžiaga, 1978
„Epinis ciklas ar romanas-epopėja?“ („Svetimų ir brolių“ žanro problema“).
„Literatūra“,1980, XXII (3) t.
„An Outline of American Literature by Kathryn VanSpanckeren“. „The Lithuanian
Journal of North American Studies, No. 2, 1999

Straipsniai apie anglų rašytojus „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ 1-13 tomuose:
John Barbour, James Matthew Barrie, Stan Barstow, Herbert Ernest Bates, Brendan
Behan, Elizabeth Bowen, Melvyn Bragg, Christopher John Brennan, James Bridie,
Samuel Butler, Lewis Carroll, Gilbert Keith Chesterton, Agatha Christie, Samuel
Taylor Coleridge, William Wilkie Collins, Joseph Conrad, Archibald Joseph Cronin,
Dymphna Cusack, John Davidson, Gawin Douglas, John Dryden, Arthur Conan
Doyle, George Eliot, „Ežerų mokykla“, John Fowles, Edward Morgan Forster,
Christopher Fry, George Robert Gissing, Elizabeth Gaskell, William Godwin, William Golding, Robert Graves, Henry Rider Haggard, Gerard Manley Hopkins, Leigh Hunt, Aldous Huxley, William Butler Yeats, Jerome Klapka Jerome, Samuel Johnson, „Judėjimas“ (The Movement), Charles Lamb, Walter Savage Landor, William Langland, Philip Larkin, David Herbert Lawrence, Edward Lear, Doris Lessing, C.S. Lewis, David Lodge, Hugh Lofting
“Kaip šių dienų mes atrodėme 1932 metais“. Oldo Hakslio antiutopija po 74 metų.
„Mokslas ir gyvenimas“, 2006 m. Nr. 9 (su kt.)
„Antiutopija ir utopija A. Huxley kūryboje“. Tarpuniversitetinės mokslinės
konferencijos „Žanras ir literatūros kryptis“ pranešimo tezės. Sankt Peterburgas, 2007
„Utopija pagal A. Huxley“. „Metai“, 2007, Nr.7
„Nauja Alvydo Karašos knyga“. „Draugas“ (Čikaga, JAV), 2011 09 01
„Dėl svetimų tikrinių vardų rašybos“. „Literatūra ir menas“, 1970 01 10
„Laukiame žodynų“. „Kultūros barai“, 1971, Nr. 4
„Dar gerinkime „Dabartinės lietuvių kalbos žodyną“. „Kultūros barai“, 1974, Nr.1
„Žodynai mažiesiems“ (su kt.). „Kultūros barai“, 1983, Nr.12
„Kokį norėtume turėti „Dabartinės lietuvių kalbos žodyną“. „Kultūros barai“, 1984,
Nr. 8
„Dar keli siūlymai dėl „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ tobulinimo (žodžių ir
iliustracinių pavyzdžių atrankos problema)“. „Mokslo kalbos problemos“, 1984
„Kartais stinga atidumo“. „Mūsų kalba“, 1984, Nr.6
„“Žalgiris“ ar „Jalguiris“?“ „Sportas“, 1985 12 12
„Dar kartą dėl tikrinių vardų“. „Europos lietuvis“, 1993, Nr. 7
„Ar „griežtas“ – tai „blogas“?“ „Lietuvos aidas“, 1999, Nr.137
„Jei pyragus ims kepti batsiuvys…“ „Lietuvos aidas“, 2004, Nr. 146
„Žodynas: vertė ir atradimai“. „Lietuvos žinios“, 2004 08 13
„Įžymiam žodyninkui dr. Broniui Piesarskui – 75“. „Lietuvos aidas“, Nr. 191
„Ar mokėjo K. Čiukovskis lietuvių kalbą?“ „Lietuvos aidas“, 2005, Nr. 284
„Nekniskime ir nepainiokime“. „Lietuvos aidas‘, 2006, Nr.99
„Atsakymai oponentams“. „Lietuvos aidas“, 2006, Nr. 128
„Įsisenėjusi klaida“. „Lietuvos žinios“, 2009 06 13
„Nepagarba poetui“. „Literatūra ir menas“, 2015, Nr. 27
„Užsienio kalbų mokymasis“. „Kultūros barai“, 1967, Nr. 11
„Kai kurie anglų kalbos dėstymo mokslininkų grupėse metodiniai klausimai“.
„Mokslo kalbos problemos“, 1972, Nr. 1(4)
„Kai kurie efektyvaus svetimų kalbų mokymo aspektai“. „Mokslo kalbos problemos“,
1984
„Užsienio kalbų mokymasis: būtinybė ar mada?“ „Respublika“, 1990 10 26
„Užsienio kalbų doktorantūros egzaminų metodinė priemonė“ (su kt.). Vilnius, 1994
„Svarbu ne tik vertimo vienetas“. „Literatūra ir menas“, 1978 05 06
„Dėl naujosios anglų literatūros vertimų“. Kn.:“Meninio vertimo akiračiai“, Vilnius,
1986
„R. Bradbury lietuvių vertėjui parašė du laiškus“. „Lietuvos rytas“, 2012 06 09
„Absurdiškos klaidos“, arba Vertėjo pamąstymai“. „Šiaurės Atėnai“, 2013 01 11
4. Publicistika:
„Žmogus ir jo pasaulis“. „Kultūros barai“, 1967, Nr. 9

„Oksforde ir Londone“. „Kultūros barai“, 1980, Nr. 1
„Graži iniciatyva“ (su kt.). „Kolektyvinis darbas“, 1986 08 16
„Amžinai migruojantys mokiniai“ (su kt.) „Vakarinės naujienos“, 1988 12 07
Laiškas dėl lietuvių kalbos paskelbimo valstybine kalba. „Gimtasis kraštas“, 1989 01 5-11
„Apie potvarkius, kalbą ir televiziją“. „Atgimimas“, 1989
„Ką sutaupysime? Ką prarasime?“ „Vakarinės naujienos“, 1989 02 24
„Galima ir atvirukais pasitenkinti“ (su kt.). „Vakarinės naujienos“, 1989 03 24
„Nepagrįsti nuogąstavimai“ (dėl Lietuvos herbo) (su kt.). „Komjaunimo tiesa“, 1989
08 25
Laiškas dėl Lietuvos herbo. „Gimtasis kraštas“, 1989 09 14-20
„Tautos diktatūra ar panika prie lovio?“ „Atgimimas“, 1990 03 28-04 04
„Gal jau pakaks?“ „Lietuvos aidas“, 1990 12 12
„Lietuvos informacijos centras Londone“. „Europos lietuvis“, 1991, Nr. 5
„Klausantis debatų lordų rūmuose“. „Europos lietuvis“, 1991, Nr. 6-7
„Vasario 16-osios minėjimas Londone“. Europos lietuvis“, 1991, Nr. 7
„Paskaitos apie Lietuvą Anglijos jaunimui“. „Europos lietuvis“, 1991, Nr. 10
„Susitikimai su britais. Svečiuose pas Londono lenkus. Britanijos parlamente. Su
liberalais demokratais.“ „Europos lietuvis“, 1991, Nr. 12
„Mišios Vestminsterio katedroje“. „Mitingas Trafalgaro aikštėje“. „Lietuvos aidas“,
1991 03 27
„Didžiosios Britanijos lietuvių sąjungos suvažiavimas“. „Lietuvos aidas“, 1991 04 19
„Pokalbis Foreign Office“. „Europos lietuvis“, 1991, Nr. 14
„Nelieskite „Lietuvos aido“. „Lietuvos aidas“, 1992 03 05
„Ačiū Britanijos lietuviams, kad mūsų neužmiršo“. „Europos lietuvis“, 1992, Nr. 12
„Tendencingai pateikiama informacija“. „Europos lietuvis“, 1992, Nr. 23
„Atmintis atminčiai nelygu“. „Vakarinės naujienos“, 1995 11 10
„Kompetentingi“ nutarimai“. „Lietuvos aidas“, 1996, Nr. 50
„Mokėsime šilumos galios – proto negalios mokestį?“ „Lietuvos rytas“, 1996, Nr. 78
„Atsargiai, dezinformacija!“ „Lietuvos aidas“, 1997, Nr. 99
„Lietuvos amerikanistų konferencija“. „Dienovidis“, 1997, Nr. 21
„Pavaldinių visuomenė“. „Lietuvos aidas“, 1999, Nr. 76
„Gyvename ne praeitimi, o dabartimi“. „Lietuvos aidas“, 1999, Nr. 78
„Kada buvo teroras?“ „Lietuvos aidas“, 1999, Nr. 197
„Dar vienas pramogų parkas!“ „Lietuvos aidas“, 1999, Nr. 202
„Vandens tiekėjai sugeba tik smaugti vartotoją“. „Lietuvos rytas“, 2000, Nr.33
„Prof. Paulius Slavėnas LMA Užsienio kalbų katedroje“, Kn.: „Akademikas Paulius
Slavėnas“, Vilnius, 2001
„Nurungsim Londoną ir Paryžių?“ „Lietuvos aidas“, 2001, Nr. 95
„Anglybės skverbiasi į vartoseną“. „Lietuvos rytas“, 2001 03 06
„Ne Mikaldos, o Arvydo Juozaičio pranašystės“. „Lietuvos aidas“, 2001, Nr. 188
„Jei taupyti, tai visiems“. „Lietuvos aidas“, 2001, Nr. 205
„Pono J. Veselkos idealas?“ „Lietuvos aidas“, 2001, Nr.237
„Nuo ko mus apsaugos NATO“. „Lietuvos aidas“, 2002, Nr.250
„Mokėk už vagis, arba Atgal į viduramžius“. „Lietuvos aidas“, 2003, Nr.287
“Research on Television Violence in the United States and Canada”. 10 th Annual
Conference of the Lithuanian Association for North American Studies, 23 April 2004
“Tramvajaus vizija Vilniuje: nereklamuojama projekto pusė”. “Lietuvos rytas”, 2007,
Nr.28
“Tramvajaus lankstinuko mitai”. “Lietuvos žinios”, 2007 m. kovo 14 d.
“Vaikai – svarbiausia investicija”. “Lietuvos žinios”, 2009 07 01 Nr.149
“Ar krepšinis – karas?” “Lietuvos žinios”, 2010 m. gegužės 6 d. Nr. 101
“Kodėl jie gali?” “Lietuvos žinios”, 2011 08 10
“LMA Užsienio kalbų centrui – 50.” “Lietuvos mokslų akademijos žinios”, 2012 m.
Nr. 1 (59)
“Pardavimo” ir “pastovios kainos”. “Lietuvos žinios”, 2012 02 21

A p d o v a n o j i m a i :
1986 m. ir 1989 m. Lietuvos mokslų akademijos garbės raštai.
2003 m. Lietuvos Respublikos švietimo ministerijos padėkos raštas.
2008 m. ir 2014 m. Valstybės institucijų kalbų centro padėkos raštas.
2009 m. Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo padėkos raštas.
2011 m. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos garbės ženklas „Lietuvos diplomatijos žvaigždė“.
2014 m. Lietuvos mokslų akademijos prezidento sveikinimo raštas.
2014 m. Valstybės institucijų kalbų centro padėkos raštas

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :

Vytautas Vanagas “Lietuvių rašytojų sąvadas”, Vilnius, 1987
Vytautas Vanagas “Lietuvių rašytojų sąvadas”, Vilnius, 1996
“Lietuvių literatūros enciklopedija”, Vilnius, 2001
“Visuotinė lietuvių enciklopedija” 10 t., Vilnius, 2006
Arvydas Vidžiūnas “J. Paulauskas, G. Kirvaitis. Pradinukų žodynas”. “Gimtoji
kalba”, 1993. 4-5
V. Dimas “Populiarus žodynas vaikams”. “Europos lietuvis”, 1993, Nr. 7
Vertėjas, sužavėjęs britų lordus
Pagerbti Lietuvos diplomatijai nusipelnę žmonės. – Draugas – 2011 11 08.

T e k s t a i :
Utopija pagal A. Huxley (įžanga knygai „Puikus naujas pasaulis“)