/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Kaukas Kostas

Kostas Kaukas. B. Aleknavičiaus nuotrauka

Kostas Kaukas – prozininkas.
Gimė 1928 01 28 Duselninkuose, Alytaus rajone. Mirė 2020 08 07.
1955 m. baigė Vilniaus universitetą ir įgijo žurnalisto specialybę. Dirbo laikraščio „Tiesa“ redakcijoje, telegramų agentūroje „ELTA“. Nuo 1959 m. buvo Pabradės rajono laikraščio „Darbo žmogus“ redaktorius, Tauragės rajono laikraščio „Tarybinis valstietis“ redakcijos korespondentas, 1974–1981 m. Klaipėdos statybos montavimo organizacijos savaitraščio „Statybininko žodis“ redaktorius. Dirbo Lietuvos televizijoje ir radijuje (LRT), nuo 1990 m. dirbo kelių Klaipėdos laikraščių redakcijose.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1980 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Milžinų sąspyriai: humoreskos, feljetonai, satyriniai apsakymai. – Vilnius: Vaga, 1975.
Didesni už save: satyrinė apysaka. – Vilnius: Vaga, 1980.
Užterštas lizdas: satyrinės apysakos. – Vilnius: Vaga, 1983.
Paklausk ąžuolą: apysaka. – Vilnius: Vaga, 1984.
Musei geriau: tragikomiška apysaka. – Vilnius: Vyturys, 1988.
Komunisto išpažintis. – Klaipėda: [s.n.], 1991.
Mano sklypas pamiškėj: linksmojo sodininko užrašai: humoreskų apysaka. – Klaipėda, 1991.
Šuniui reikia žmogaus: humoreskos. – Klaipėda: K. Kaukas, 1991.
Pajuodę pirštai: mistika. – Vilnius: Šachmatai, 1991.
Tas ar ne tas?: humoreskos, feljetonai, satyrinės apysakos. – Vilnius: Viltis, 1991.
Parazitologija: atgimimo satyra ir publicistika. – Klaipėda: Rytas, 1992.
Žvėrių pamokos: apsakymai jaun. mokykl. amž. vaikams. – Klaipėda: Eldija, 1992.
Šaukiantis tylėjimas: feljetonai ir novelės. – Klaipėda: Rytas, 1992.
Musei vis dar geriau: tragikomiška nuotykių apysaka. – Klaipėda: Rytas, 1993.
Rötliche Tautropfen am Haffesstrande: Streifzüge durch die Tragödie der Lietuvininkai. – Klaipėda: Klaipėdos Rytas: Mažosios Lietuvos Fondas, 1996.
Apybraižos apie lietuvininkų tragediją, 3 kn. – Klaipėda: Rytas, 1995–1997.
Paskutinis kaifas: tragikomiška apysaka. – Kaunas: Šviesa, 1997.
Baltųjų varnų eiguva: apysaka. – Klaipėda: Klaipėdos rytas, 1997.
Metai ir knygos: rašytojo Kosto Kauko kūrybos bruožai (autoriai-sudarytojai kartu su A. Žaliu). – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 1998.
Užu stalo – gaidys: satyros apie dabartį. – Klaipėda: Klaipėdos rytas, 2000.
Valdžios vyras, jo moterys ir draugai: dabarties parodijos. – Klaipėda: K. Kaukas, 2000.
Mirusių pamokos: apysaka. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2001.
Rekviem septyniems broliams: sakmė apie dabartį. – Šiauliai: K.J. Vasiliausko įmonė, 2003.
O kai aš užaugsiu…: gyvenimo pabirų apysaka. – Klaipėda: Druka, 2004.
Tik nereikia mūsų gąsdinti: pjesės, tragedijos, groteskas, miniatiūros. – Klaipėda: Druka, 2004.
Linksmai apie medžiotojus ir žvejus: vaizdeliai, feljetonai, anekdotai. – Klaipėda: Druka, 2005.
Postmodernistinis sielų valymas: postsatyra. – Klaipėda: Druka, 2005.
Vėtrų ugdytas: apybraiža apie Dionyzą Varkalį. – Klaipėda: Druka, 2005.
Raštingieji ir beraščiai: postsatyra. – Klaipėda: Druka, 2006.
Šviesos užburtieji: apybraižos apie naujuosius lietuvininkus. – Klaipėda: Druka, 2006.
Karalienės Mikaldos pranašystės pildosi – grožinė literatūra papjauta!: postsatyra. – Klaipėda: Druka, 2007.
Šviečianti tamsa: postsatyra. – Klaipėda: Druka, 2007.
Pragaro šiokiadieniai ir šventės: impresijos. – Klaipėda: Druka, 2008.
Sunki ir laisvės našta: impresijos, satyros, raudos. – Klaipėda: Druka, 2008.
Dievui, Bažnyčiai, žmonėms: apybraiža apie kunigą Liudviką Fetingį. – Klaipėda: Druka, 2008.
Džiaugsmo ir nerimo metai: mintys apie Sąjūdžio 20-metį. – Klaipėda: Druka, 2008.
Knygos „Dievui, bažnyčiai, žmonėms“ aptarimas: reportažas. – Klaipėda: Druka, 2009.
Vai vai bam!: satyrinė apysaka, arba Angelo, Velnio ir Žmogaus pokalbiai apie dabartį. – Klaipėda: Eglės leidykla, 2009.
Šviesos link: straipsniai, feljetonai, kalbos, užrašai. – Klaipėda: Eglės leidykla, 2010.
Abėcėlinis elementorius seimūnams ir jų padėjėjams: piktos, juokingos, širdį glostančios, kelią rodančios miniatiūros: satyra, humoras ir lyrika. – Klaipėda: K. Kaukas, 2010.
Obuoliavimas su velniais: bolševikmečio vaizdai ir vaizdeliai. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2012.
Seniausieji žmonių talkininkai: smalsučiams ir smalsuoliams, 4 kn. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2012.
Pagiriamieji žodžiai asilams ir kvailybėms. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2012.
Būdas Antano Terlecko ir jo kovos draugų: apybraiža. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2013.
Žemiškoji kankykla ir pragaro malonės: tragikomiškos apysakos metmenys. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2013.
Esu ir būsiu!: šeštoji postsatyra apie bjaurius raštus ir kerštą už penkias. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2013.
Laisvanoriška laisvūnų nelaisvė: Laimos ir Satyro įkvėptas nerimas: satyra. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2013.
Gelbėkimės ir gelbėkime Europos Sąjungą: apybraiža apie pragaro kuriamą dangų Žemėje (kartu su D. Varkaliu). – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2014.
Palankūs likimo mirksniai: apybraižos ir vaizdeliai apie sveikatos sargybinius. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2014.
Mudu abudu Rytuose ir Vakaruose, Šiaurėje ir Pietuose: kelionių įspūdžiai (kartu su A. Kaukiene). – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2014.
Kas ir kodėl žlugdo Europos Sąjungą?: apybraižos „Gelbėkimės ir gelbėkime Europos Sąjungą“ 2 dalis (kartu su D. Varkaliu). – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2014.
Who and why destroys the European Union?: the book’s „Let us save ourselves and let us save the European Union” part 2 (with D. Varkalis). – Klaipėda: Klaipėda University Press, 2014.
Pažinti ir nepažinti bičiuliai, draugai, pažįstamieji: šviesiausi ir tamsiausi prisiminimai. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2015.
Žūtbūtinėje kryžkelėje: laiškai visiems visiems – tėvams, seneliams, vaikams, doriems ir jau sutrikdytiems: publicistika. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2015.
Viltis miršta paskutinė: graudžiai ‒ apie dabartį, viltingai ‒ apie ateitį: publicistika (kartu su D. Varkaliu). ‒ Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2016.
Kaifas – velnio dovana: graudūs pasakojimai smalsiems moksleiviams (apie narkomaniją). – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2017.
Džiaugsmai, sielvartas, viltys: skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-mečiui ir asmeniniam 90-mečiui. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2018.

S u d a r ė :
Sąjūdis Klaipėdoje: dokumentinė knyga. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 1998.
A. Kaukienė. Po Mažosios Lietuvos dangumi: mintys apie Mažosios Lietuvos praeitį ir dabartį. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2000.
A. Kaukas. Narkomano užrašai. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2002.
Alfonsas Žiurlys – teisininkas, pedagogas, mokslininkas: buvusių bendradarbių, studentų, artimųjų ir giminių prisiminimai. – Klaipėda: Druka, 2006.

A p d o v a n o j i m a i :
1989 m. Ievos Simonaitytės premija už tragikomišką apysaką „Musei geriau“.