/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Kajokas Donaldas

Donaldas Kajokas – poetas, eseistas, prozininkas.

Gimė 1953 06 13 Prienuose.

1971–1975 m. studijavo Kauno kūno kultūros institute (dabar Lietuvos sporto universitetas). 1975–1976 m. dirbo Kauno vaikų sporto mokykloje sportinės gimnastikos treneriu, paskui trumpą laiką Turistų klubo instruktoriumi ir Greitosios pagalbos sanitaru. 1977–1980 m. dirbo Literatūros muziejuje vyriausiojo mokslinio bendradarbio pareigose, o 1981–1989 m. Kauno radijo matavimų technikos mokslinio tyrimo instituto katilinėje chemijos laborantu. Nuo 1989 m. pradėjo dirbti „Nemuno“ žurnalo skyriaus redaktoriumi, o žurnalui tapus savaitraščiu iki pat 2012 metų darbavosi jame vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoju. Šiuo metu yra profesionalus rašytojas. D. Kajoko kūryba įvertinta daugeliu Lietuvos literatūrinių premijų, išversta į bemaž dvi dešimtis pasaulio kalbų, įtraukta į moksleivių ir studentų mokslo programas, cituojama moksliniuose straipsniuose, apie poeziją, eseistiką ir romanus rašomi magistro darbai. Rašytojas dalyvavo kūrybos skaitymuose Lenkijoje, Ukrainoje, Airijoje, Anglijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje, Vengrijoje, Gruzijoje, Liuksemburge, JAV. Išvertė ne vienos šalies poezijos ir prozos kūrinių, filosofinių tekstų, kai kurie vertimai išleisti atskiromis knygomis. Yra sudaręs bei redagavęs virš dvidešimties kitų autorių knygų.

Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1985 m.

B i b l i o g r a f i j a :

Žeme kaip viršūnėmis: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1980.
Lapkritis veidrodyje: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1985.
Tylinčiojo aidas: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1988.
Komentarai: esė. – Vilnius: Vaga, 1990.
Žuvusi avis: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1991.
Drabužėliais baltais: eilėraščiai. – Kaunas: Nemunas, 1994.
Meditacijos: poezijos rinktinė. – Vilnius: Vaga, 1997.
Dykinėjimai: esė. – Vilnius: Regnum, 1999.
Mirti reikia rudenį: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2000.
Lietaus migla Lu kalne: esė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002.
Karvedys pavargo nugalėti: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005.
Kazašas: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007.
Sąskambiai: 1+2: eilėraščiai ir fotografija / Donaldas Kajokas, Romualdas Rakauskas. – Kaunas: Nemunas, 2008.
Kurčiam asiliukui: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2011.
Ežeras ir kiti jį lydintys asmenys: romanas. – Vilnius: Tyto alba, 2012.
Rinktiniai eilėraščiai. Poezijos pavasario laureatų bibliotekėlė. – Kaunas: Naujasis lankas, 2013.
Lapės gaudymas: eseistinės užsklandėlės. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013.
Apie vandenis, medžius ir vėjus: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2015.
Poezija, o gal ne ji: eilėraščių rinktinė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2017.
All’asinello sordo (Kurčiam asiliukui). Į italų k. vertė Jurga Po Alessi ir Davide’as Ferrari. – Italija: Effigie, 2018.
Juodraščiai. 1977–1985. Sudarytojai Raminta Lampsatis (Lampstatytė), Zigmas Kalesinskas, Gertrūda Jovaraitė. – Kaunas: Kopa, 2019.
Sapno mechanika: 36,6 C: poema. Meninis knygos įrišimas Leonoros Kuisienės, 2020.
Skudurėlių šventė: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2021.

K n y g o s  u ž s i e n i o  k a l b o m i s :

All’asinello sordo (vertė Jurga Po Alessi ir Davide’as Ferrari). – Italija: Effigie, 2018.

V e r t i m a i   i š   r u s ų   k a l b o s :

J. Mėjus. Ko nekalbėjo Konfucijus: apsakymai. – Kaunas: Eridanas, 1999.
A. Marinina. Juodasis sąrašas: romanas. – Kaunas: Jotema, 2004, 2013, 2014.
L. Ulickaja. Danielis Štainas, vertėjas: romanas. – Kaunas: Jotema, 2011.

S t u d i j a  a p i e  r a š y t o j ą :

Kasperionytė, Rima. Mitinis pasaulis Donaldo Kajoko romane „Ežeras ir kiti jį lydintys asmenys“ : mokslo studija. – Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2015. – 65 p. – (Mažoji moks. serija). – 50 egz.
Viktorija Daujotytė. Balsai ir sambalsiai. Donaldas Kajokas, Aidas Marčėnas, Rimvydas Stankevičius. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019.

A p d o v a n o j i m a i :

1991 m. Jotvingių premija.
1992 m. Salomėjos Nėries prizas.
1995 m. Poezijos pavasario laureatas už knygą „Drabužėliais baltais“.
1998 m. Lietuvos rašytojų sąjungos premija už poezijos rinktinę „Meditacijos“.
1999 m. almanacho „Varpai” literatūrinė premija.
1999 m. Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija už poezijos rinktinę „Meditacijos“ ir esė knygą „Dykinėjimai“.
2003 m. prizas už geriausią eseistikos knygą „Lietaus migla Lu kalne“ („Poezijos pavasaris“, 2003).
2006 m. Vieno Lito premija už grušišką kūrybingumą poezijos rinktinėje „Karvedys pavargo nugalėti“.
2011 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto (LLTI) premija už kūrybiškiausią metų knygą „Kurčiam asiliukui“.
2011 m. Kauno miesto savivaldybės kultūros ir meno premija.
2012 m. Kauno meno kūrėjų asociacijos premija už romaną „Ežeras ir kiti jį lydintys asmenys“.
2012 m. Įsimintiniausias Kauno menininkas už romaną „Ežeras ir kiti jį lydintys asmenys“.
2013 m. Vieno Euro premija už romaną „Ežeras ir kiti jį lydintys asmenys“.
2013 m. Kauno miesto savivaldybės II laipsnio Santakos garbės ženklas.
2013 m. Liudo Dovydėno premija už romaną „Ežeras ir kiti jį lydintys asmenys“.
2013 m. Baltijos Asamblėjos literatūros premija.
2015 m. Bernardo Brazdžionio premija už naują pastarųjų metų aukšto profesinio lygio eilėraščių knygą „Apie vandenis, medžius ir vėjus“.
2016 m. Lietuvos meno kūrėjų asociacijos premija už eilėraščių rinkinį „Apie vandenis, medžius ir vėjus“ (Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2015).
2017 m. Maironio sodo Varnos prizas („Poezijos pavasaris“, 2017).
2020 m. Jono Aisčio literatūros premija už aistiškos lyrizmo dvasios puoselėjimą knygoje „Juodraščiai. 1977–1985“ (Kauno r. muziejus, 2019).
2023 m. LDK Gedimino ordino Riterio kryžius.
2023 m. Dainavos krašto Vinco Krėvės-Mickevičiaus literatūrinė premija už prozos kūrinių trilogiją „Kazašas“, „Ežeras ir kiti jį lydintys asmenys“ ir „Skudurėlių šventė“.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :

D. Kajokas: svarbu gyventi ir viską daryti iš visos širdies / Kauno.diena.lt, 2013 06 16
„Šiaurės Atėnų“ agora: „Sveikoj sieloj sveikas kūnas“. Interviu su rašytoju D. Kajoku / Bernardinai.lt, 2013 03 20
Donaldas Kajokas: „Aš žinau, kam tarnauju“ / Bernardinai.lt, 2013 08 26
Eilėraščiai, protingesni už autorių. Donaldo Kajoko poezijos skaitymai MO muziejuje / Mo.lt, 2021 09 10

T e k s t a i :

Donaldo Kajoko kūryba svetainėje tekstai.lt
„Vidurnakčio lyrikoje“ Donaldo Kajoko eiles skaito aktorius Sigitas Račkys, garso įrašas / Lrt.lt, 2014 11 22
Donaldas Kajokas. Eilėraščiai iš Poezijos pavasario laureatų bibliotekėlės, vaizdo įrašas / Youtube.com, 2016 02 13
Donaldas Kajokas. Eilėraščiai iš rinktinės „Poezija, o gal ne ji“, vaizdo įrašas / Youtube.com, 2017 07 20
Laidoje „Kalbantys tekstai“ – Donaldas Kajokas, vaizdo įrašas / Lrt.lt, 2018 12 29