/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Kairienė Rita

Rita Kairienė (Rita Latvėnaitė Kairienė) – poetė, prozininkė.
Gimė 1960 01 13 Klaipėdoje.
Baigė Klaipėdos 19-ąją vidurinę mokyklą. 1978 m. įstojo į Vilniaus universiteto Filologijos fakultetą, studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Baigusi studijas grižo į gimtąjį miestą, buvo priimta į Klaipėdos jaunųjų rašytojų sekciją, aktyviai dalyvavo jos veikloje. Keletą metų dirbo „Klaipėdos“ laikraščio redakcijoje, o nuo 1988 metų iki dabar – Klaipėdos „Aukuro“ vidurinėje mokykloje lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja. Priklauso Tarptautinei vaikų ir jaunimo knygos organizacijai IBBY, asociacijai „Lituanistų sambūris“.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 2009 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Rašaluotų pirštų pėdos: eilėraščiai. – Klaipėda: Eglė, 2000.
Šauksmas: romanas. – Klaipėda: Eglės leidykla, 2007, 2009.
Civilizuotos mintys apie karvę: novelės. – Klaipėda: Eglės leidykla, 2009.
Nesuvalgytos atostogos Šveicarijoje: esė. – Klaipėda: Eglės leidykla, 2016.
Kas tas Asis?– Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2018.

A p d o v a n o j i m a i :
1998 m. respublikinio „Vieno eilėraščio, skirto mamai“ konkurso laureatė
2007 m. respublikinio J. Biliūno 100-osioms metinėms skirto „Novelės“ konkurso laureatė.
2013 m. respublikinio trumpos prozos konkurso laureatė.
2018 m.  Knyga ,,Kas tas Asis?” .onkurso nugalėtoja nominacijoje  ,,2018 m.Klaipėdos miesto knyga, prakalbinusi popierių”  (UAB ,,Papyrus Lietuva”).

A p i e   a u t o r ę   i r   j o s   k ū r y b ą :
Adomaitytė, Gintarė. Kas jūs, mūsų adresatai? – Literatūra ir menas. – 2008 balandžio 25. – p. 4.
Bartkutė, Sigita. Pranešti. Bet kokiais ženklais. Kokiais? – Gintaro lašai. – 2007 spalio 31. – p. 6,11.
Kaupienė, Laima. Karališki pokštai ir civilizuota karvė. – KULTURPOLIS.LT. – 2010 rugs. 03
Kepenienė, Nijolė. Rita Latvėnaitė-Kairienė – mokytoja su burtų lazdele. – Klaipėda. – 2000 gruodžio 19.
Kondrotienė, Skirmantė. Gyvenimo interpretacijos nei vaikams, nei suaugusiems? – „Klaipėdos“ dienraščio kultūrinis priedas „Gintaro lašai“ – 2010 kovo 24.
Kukulas, Valdemaras. Saulėgrąžų spjaudymas. – Nemunas. – 2010 birž. 17.
Mitaitė, Donata. Sužeistos paauglystės šauksmas. – Rubinaitis. – 2008, Nr. 3. – p. 26.
Prokuraitytė, Agnietė. Ne aš knygą, o knyga prarijo mane… – Vakarų ekspresas. – 2008 sausio 4. – p. 17.
S. Simanaitienė ,Nevalgoma šveicarija-Kultūros ir meno žurnalas ,,Durys”2016/03;
S. Simanaitienė ,Pamario krašte ištirpusi transcendencija -Kultūros ir meno žurnalas ,,Durys”2019/02.

Kūryba versta į rusų k. (almanachai „Paralelės/Параллели“ (2008, 2013), „Эхо – 2014“; vaikų žurnalas ,,Mур“ (2012)), gruzinų k. (tarptautinis projektas „Lietuvių ir gruzinų rašytojai verčia šiuolaikines noveles“, 2014) , lenkų (,,Poezija dzisiaj”- 2018 m. , ,,Ciechanowskie ZeszytyLiterackie”-2018 m.), graikų (Χιλιετια 2018m.).
Kūryba buvo spausdinta dienraščio „Klaipėda“ „Gintaro lašuose“, „Dialoge“, „Šeimininkėje“, „Literatūroje ir mene“, almanache „Baltija“, žurnale vaikams „Tipu tapu“, Lietuvos mokytojų ir kultūros darbuotojų almanache „Lėkimas virš žemės“ (2005), knygoje „Justino Marcinkevičiaus pamokos“ (2012), knygoje „Kitokių žmonių miestas: Klaipėdos miesto savivaldybė1990–1995 metais“ (2015).