Atgal

Noak Jutta

Jutta Noak (tikra pavardė – Vaitkienė) – poetė, prozininkė.

Gimė 1942 09 23 Kaune.

1965 m. baigė Kauno medicinos akademiją ir ilgus metus dirbo gydytoja. Priklausė medikų rašytojų
susivienijimui, tačiau publikacijos periodikoje ir pirmoji novelių knyga pasirodė tik atgavus Lietuvai
nepriklausomybę. Nuo 1998 m. gyvena Vokietijoje, priklauso Hamburgo autorių susivienijimui bei rusų literatų draugijai. Nuo 2007–2009 m. buvo Hamburgo lietuvių bendruomenės pirmininkė, nuo 2009 – 2019 m. lietuvių-vokiečių kultūros draugijos „LiT.art“ pirmininkė.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 2009 m.

B i b l i o g r a f i j a :

Uždaras ratas: novelės. – Kaunas: Varpas, 1992.
Balsas iš tylos: esė apie Bronių Radzevičių – Kn. Žolė po šerkšnu. – Kaunas: Varpas,1994.
Tapsmas: minčių etiudai-eilėraščiai, proza. – Kaunas: Varpas, 1995.
Akistatoje su likimu: esė apie vokiečių rašytoją Hermann Sudermann (kartu su J. Kundrotu). – Kaunas: Varpas, 1996.
Lietus: novelės. – Kaunas: Varpas, 1998.
Sraigtiniai laiptai: eilėraščiai. – Kaunas: Varpas, 2001.
Pabudimas: romanas. – Kaunas: Aušra, 2002.
Minčių dvikova = Duell der Gedanken: eilėraščiai lietuvių ir vokiečių kalba. – Kaunas: Naujasis lankas, 2006.
Petitio: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013.
Du lagaminai: novelės. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014.
Raudonos pelytės: romanas. – Kaunas: Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2017.
Terakotinė moteris: romanas. – Kaunas: Kauko laiptų leidykla, 2021.
Laikas pralenkia mus: eilėraščiai. – Kaunas: Kauko laiptai, 2022.
Violetinė suknelė: novelės. – Kaunas: Kauko laiptai, 2024.

P u b l i k a c i j o s   vo k i e č i ų   k a l b a :
Studija apie vokiečių rašytoją Hermann Sudermann. – Lietuvos kultūros instituto Vokietijoje
metraštyje: Annaberger Annalen nr. 11, 2003 (vokiečių kalba).
Eeilėraščiai, novelės – „Bibliothek deutschsprachiger Gedichte“ ir Bockel leidyklos almanachuose.
Publikacijos vokiečių ir rusų kalbomis – leidinyje „Источник“ („Šaltinis“) ir almanache, „Stadtpark
mon amour“.
Romanas „Petitio“ vokiečių kalba –BoD – Books on Demand, Norderstedt, 2017

T e k s t a i :
Jutta Noak. Iš nepublikuotų tekstų – „Minčių etiudai“, vaizdo įrašas / Youtube.com, 2016 04 14
Jutta Noak. Naujausio romano „Raudonos pelytės“ fragmentai, vaizdo įrašas / Youtube.com, 2017 02 22
Jutta Noak. „Minčių etiudai“ / Kaunorasytojai.lt, 2018 07 19