Atgal

Jurevičius Stasys

Stasys Jurevičius – poetas.
Gimė 1936 07 07 Kaniūkuose, Molėtų rajone.
Mirė 2023 06 12. Palaidotas Ukmergėje.
Baigė Alantos vidurinę mokyklą. 1960 m. baigė lituanistiką Vilniaus pedagoginiame institute (dabar Lietuvos edukologijos universitetas). Dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros institute, Lietuvos valstybiniame archyve, enciklopedijų redakcijoje, radijuje ir televizijoje, mokytojavo. Rašyti pradėjo mokykloje, priklausė Vilniaus jaunųjų rašytojų sekcijai, kūrybos spausdino „Jaunųjų“ almanache, „Jaunimo gretose“, „Literatūroje ir mene“, „Šiaurės Atėnuose“, „Poezijos pavasario“ almanache, Molėtų krašto poezijos antologijoje „Iš žemės žalumos“.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 2001 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Viršum bežadžių šulinių: eilėraščiai. – Vilnius: Periodika, 1989.
Kaniūkų kalneliai: eilėraščiai ir lyrinės miniatiūros. – Vilnius: Geležinkelininkų leidyklos centras, 2000.
Juodasis namo sąsiuvinis: iš namo bendrijos nario užrašų. – Vilnius: Gelspa, 2005.
Susiošę valandėlę: eilėraščiai. – Vilnius: Homo liber, 2008.
Tik horizontais užsimojai: iš paskutiniųjų eilėraščių. – Vilnius : Naujosios Romuvos“ fondas, 2017.

T e k s t a i :
Stasio Jurevičiaus kūryba / Literatūra ir menas, 2006 07 07