/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Jasėnas Justas

Fotografė Gitana Kavaliauskaitė

Justas Jasėnas – poetas.
Gimė 1982 06 16 Panevėžyje.
2001 m. baigė humanitarinę Vytauto Žemkalnio gimnaziją. 1998-2010 m. priklausė Maironiečių draugijai, buvo šios draugijos tarybos narys, bendradarbiavo draugijos leidinyje „Sandrava“, taip pat Panevėžio miesto bei rajono spaudoje. Pirmieji eilėraščiai publikuoti moksleivių poezijos rinktinėje „Atviros eilės“ („Baltos lankos“, 2000, Vilnius). Pateikė kelias dešimtis tekstų teologijos, Bažnyčios istorijos klausimais „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje.“ 2001-2007 m. studijavo Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje, įgijo Laterano (Italija, Roma) universiteto teologijos bakalauro ir religijos mokslų magistro (Vilnius) kvalifikacinius laipsnius. 2012-2014 m. tęsė studijas Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų Teologijos fakultete, įgijo teologijos licenciato laipsnį. Poeto eilėraščiai publikuoti įvairiuose almanachuose, rinktinėse. Taip pat J. Jasėnas iniciavo ir rėmė Broniaus Riboko „Kometos priartėjimas“ (Utena, „Kamonada“, 2013) ir Jadvygos Gabriūnaitės „Prisilietimas prie dilgėlės“ (Utena, „Kamonada“, 2017) eilėraščių knygų išleidimą.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 2022 m.

B i b l i o g r a f i j a:
Užmigdykite mus Ežeruos: poezija. – Panevėžys: Tėvynė, 2009.
Artumų erčios: poezija. – Anykščiai: A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus, 2012.
Surink iš pakraščių:poezija. – Utena: Kamonada, 2018.


S u d a r ė:
Stasė. Kūrybinio pasaulio dvelksmas: dailė (kartu su St. Medyte). – Panevėžys, 2008.
Stasė. Kelias su paukštuku: dailė (kartu su St. Medyte). –  Panevėžys, 2013.