Atgal

Dirgėla Tomas

Tomas Dirgėla – prozininkas, dramaturgas.
Gimė 1989 m. rugsėjo 5 d.
2008 m. baigė Palangos senąją gimnaziją. 2013 m Lietuvos edukologijos universitete įgijo lietuvių filologijos bakalauro laipsnį (su rektoriaus padėka). 2013–2014 m. dirbo projektų vadovu leidykloje „Mintis“, 2014–2015 m. – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju Vilniaus mokymo centre (Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas, Vilniaus 2-ieji pataisos namai). 2015.09–2016.02 dirbo auklėtoju UAB „Vaikystės sodas“. Nuo 2016 m. vasario mėn. – savaitraščio „Moters savaitgalis“ žurnalistas, nuo birželio – labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ ambasadorius.
Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyriaus narys.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 2016 m.

B i b l i o g r a f i j a:
O tempora! : trumpųjų dramų knyga. – Vilnius : Edukologija, 2013.
Apie raganą Šiokiątokią : knyga vaikams. – Vilnius : Dominicus Lituanus, 2014 (Metų knygos rinkimų nominantas).
Domas ir Tomas. Dingusios šluotos byla : knyga vaikams. – Vilnius : Tyto alba, 2016.
Kai balandis buvo papūga : knyga vaikams. Vilnius: Dominicus Lituanus, 2016.
Išklerusio autobuso detektyvas. – Ciklo „Domas ir Tomas“ antroji knyga. – Vilnius : Tyto alba, 2017.
Mokyklos vaiduoklio mįslė. – Ciklo „Domas ir Tomas“ trečioji knyga. – Vilnius: Tyto alba, 2017.
Apie raganos Šiokiostokios vaikus: pasaka. – Vilnius : Dominicus Lituanus, 2018.
Dingusios šluotos byla. – Vilnius : Tyto alba, 2018.
Lukas Šiaudelis deda iš viršaus. – Vilnius : Tyto alba, 2018.
Saldainių kiosko byla: detektyviniai galvosūkiai. – Vilnius : Tyto alba, 2018.
Virėjos Irenos byla. – Vilnius : Tyto alba, 2018.
Dingusios knygos mįslė. – Vilnius : Tyto alba, 2019.
Išklerusio autobuso detektyvas. – Vilnius : Tyto alba, 2019.
Inga Dagilė. Mano tėtis rašo knygą. – Vilnius : Tyto alba, 2019.
Mokyklos vaiduoklio mįslė. – Vilnius : Tyto alba, 2019.
Mokytojos peruko byla : detektyviniai galvosūkiai 2. – Vilnius : Tyto alba, 2019.
Virėjos Irenos byla. – Vilnius : Tyto alba, 2019.
Dingusios šluotos byla. – Vilnius : Tyto alba, 2020.
Kaip Mūza ir įkvėpimas muziką iškvėpė: istorija su muzika ir užduotimi. – Vilnius: Lietuvos muzikos informacijos centras, 2020.
Lukas Šiaudelis deda iš viršaus. – Vilnius : Tyto alba, 2020.
Užkeiktoji pono Kuko knyga. – Vilnius : Tyto alba, 2020.
Vasaros atostogų byla. – Vilnius : Tyto alba, 2020.
Vytautas Didysis „Žalgirio“ arenoje. – Vilnius : Tyto alba, 2020.
Dingęs gimtadienio tortas. – Vilnius: Tyto alba, 2021.
Dingusios knygos mįslė. – Vilnius: Tyto alba, 2021.
Išklerusio autobuso detektyvas. – Vilnius: Tyto alba, 2021.
Lukas Šiaudelis šoka baletą. – Vilnius: Tyto alba, 2021.
Mokyklos vaiduoklio mįslė. – Vilnius: Tyto alba, 2021.
Monstras Numeris Du / nupiešė Eidvilė Buožytė. – Vilnius: Tyto alba, 2021.

A p d o v a n o j i m a i:
2014 m. – LEU „Literatūrinio pavasario“ poezijos sekcijos laureatas.
2015 m. jam įteikta Aldonos Liobytės premija už reikšmingiausią metų debiutą.

A p i e  a u t o r i ų  i r  j o  k ū r y b ą:
Jurgita Lužaitė-Kajėniėnė. Apie ką šnara rugsėjo knygų vaikams puslapiai
Asta Gustaitienė. Apie šiokias, tokias ir anokias 2014 m. lietuvių autorių pasakas. – Rubinaitis. – 2015, Nr. 1 (73)
Neringa Mikalauskienė Šiek tiek apie šiokią tokią raganą
Neringa Butnoriūtė. Etažerė / www.nemunas.net – 2013 m. lapkričio 7–13 d., Nr. 38 (887).