/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Dineikaitė Gynė

Gynė Luiza Dineikaitė – poetė.
Gimė 1932 01 25 Alytuje. Mirė 2019 03 29, palaidota Vilniaus Rokantiškių kapinėse.
1952 m. baigė Kauno S. Nėries vidurinę mokyklą. 1956 m. Vilniaus pedagoginiame institute (dabar Lietuvos edukologijos universitetas) baigė lietuvių kalbą ir literatūrą. Mokytojavo Alovėje, Druskininkuose, dirbo metodininke Vilniuje. Nuo 1988 m. yra Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijos sesuo. 1989–1993 m. mokėsi Vilniaus neakivaizdinėje aukštesniojoje katechetikos mokykloje, 1990–2001 m. dėstė tikybą gestų kalba Vilniaus kurčiųjų vidurinėje mokykloje. Šv. Kryžiaus namų socialinės pagalbos centre įsteigė „Vargdienių šviesos“ grupę ir iki šiol jai vadovauja. Debiutavo eilėraščiais respublikinėje spaudoje 1968 m., į Rašytojų sąjungos jaunųjų rašytojų sekciją priimta 1977 m.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 2012 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Žalia upė: eilėraščiai. – Vilnius Vaga, 1981.
Vėjy skrendanti sėkla: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1987.
Marana tha: eilėraščiai. – Vilnius: Homo liber, 2011.
Tą valandą: eilėraščiai. – Vilnius: Homo liber, 2012.
Nešk Vėjo sparnais: eilėraščiai. – Vilnius: Homo liber, 2013.
Nesujudėjo net žolė: eilėraščiai. – Vilnius: Homo liber, 2015.
Praviros durys: eilėraščiai. ‒ Vilnius: Homo liber, 2016.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Po ilgu vienuolės abitu – netektį patyrusios motinos širdis / lrytas.lt, 2012 12 17

T e k s t a i :
Gynės Dineikaitės eilėraščiai / Metai, 2014 08-09
Gynės Dineikaitės eilėraščiai / Metai, 2012 08-09