/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Čepliauskas Vytautas

Zenono Baltrušio nuotrauka

Vytautas Čepliauskas – poetas, prozininkas.

Gimė 1933 06 13 Greičiuose, Jurbarko r.
Mirė 2011 02 04 Kaune. Palaidotas Petrašiūnų kapinėse.

Mokėsi Raseinių gimnazijoje, 1949–1956 m. Sibiro tremtinys. Gyveno Biriusinske (Taišeto r., Irkutsko sritis). Dirbo fizinį darbą ir vadovavo lietuvių chorui. Grįžęs į Lietuvą, 1956–1960 m. choro dirigavimo mokėsi Kauno Juozo Gruodžio muzikos mokykloje (dėst. Danguolė Vaitkutė). Mokyklą baigęs su pagyrimu, 1960–1964 m. choro dirigavimo studijas neakivaizdiniu būdu tęsė Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (prof. Konrado Kavecko klasė). Studijuodamas mokytojavo ir vadovavo chorams Vilniaus 7-ojoje ir 15-ojoje vidurinėse mokyklose. 1965–1967 m. dėstė choro dirigavimą ir harmoniją Semipalatinsko (Kazachija) M. Tulebajevo muzikos mokykloje, vadovavo miesto akademiniam kazachų chorui, taip pat vadovavo vokiečių chorui ir 11-osios vidurinės mokyklos vaikų chorui. Nuo 1968 m. – Kauno Juozo Naujalio vidurinės meno mokyklos (muzikos gimnazijos) choro dirigavimo ir teorinių disciplinų dėstytojas, nuo 1986 m. – ir vaikų choro vadovas, koncertavo Baltarusijoje ir Lenkijoje. 1969–1977 m. – ir Kauno J. Gruodžio aukštesniosios muzikos mokyklos dėstytojas. 1989 m. apgynė kandidatinę disertaciją. 1992–1993 m. – Lietuvos mokytojų kvalifikacijos instituto Estetinio ugdymo katedros vedėjas, nuo 1995 m. – Lietuvos muzikos akademijos Kauno fakulteto Muzikos pedagogikos katedros vyr. asistentas. Pedagogikos mokslų daktaras (1990). Be pedagoginės veiklos, vadovavo ir mėgėjų chorams. 1968–1970 m. buvo Kauno „Drobės“ fabriko mišriojo choro vadovas, 1970–1984 m. – Kauno siuvimo fabriko „Mada“ (1979) mišriojo choro meno vadovas ir dirigentas. Su choru koncertavo Lietuvoje, Rusijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje, Armėnijoje, Azerbaidžane, Moldavijoje, Lenkijoje, Čekoslovakijoje, Bulgarijoje ir Rumunijoje. Dirigavo dainų šventėse Šakiuose, Jonavoje ir Kaune. Respublikinėje spaudoje debiutavo 1991 m. Parašė muzikinių straipsnių, parengė mokymo priemonių muzikos mokykloms: „Harmonijos konspektai“ (1973), „Harmonijos programuotos apklausos kortelės“ (1975), „Harmonijos uždaviniai“ (kartu su Vaclovu Paketūru, 1978, 1984). Sukūrė dainų, sudarė rinkinį „Dainos vaikų chorui“ (1993).

Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1999 m.

B i b l i o g r a f i j a :

Įklimpęs laikas: eilėraščiai. – Kaunas: Naujasis lankas, 1993.
Ražienos I. Vieškelių aidas: romanas. – Kaunas: Naujasis lankas, 1997.
Ražienos II. Lemties glėbyje: romanas. – Kaunas: Naujasis lankas, 1998.
Ražienos III. Nužydėjęs skausmas: romanas. – Kaunas: Naujasis lankas, 2000.
Pokalbiai, laiškai su Petronėle Orintaite. – Kaunas: Atmintis, 2001.
Kitu kampu: esė. – Kaunas: Naujasis lankas, 2003.
Sonetų vainikas Dariui ir Girėnui. – Kaunas: Naujasis lankas, 2005.
Atsiverk į mane: eilėraščiai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2006.
Nė mirksnio ryžtis: romanas. – Kaunas: Naujasis lankas, 2008.
Irmė: apysaka, novelės, baladė, apsakymai. – Kaunas : Naujasis lankas, 2009.

V a i k a m s :

Ripsikė: apsakymai vaikams. – Kaunas: Judex, 1999.
Mirta: apsakymai vaikams. – Kaunas: Naujasis lankas, 2001.

A p d o v a n o j i m a i :

1975 m. apdovanotas Kultūros žymūno ženklu.
1995 m. žurnalo „Laiškai lietuviams“ III premija konkurse už straipsnį „Gerbk savo tėvą ir motiną“.
1996 m. II premija Dr. Kazio Griniaus Fondo (Montgomeris, JAV) romanų konkurse už knygą „Ražienos“.
2007 m. Kauno miesto savivaldybės III laipsnio Santakos garbės ženklas už nuopelnus Kauno miestui.
2008 m. Čikagos „Draugo“ dienraščio konkurso I premija už romaną „Nė mirksnio ryžtis“ („Pinklės“).
2009 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medalis.

I n t e r v i u ,  s t r a i p s n i a i  a p i e :

Rašytojui Vytautui Čepliauskui – 85 / Kaunorasytojai.lt, 2018 06 12

T e k s t a i :

Vytautas Čepliauskas. Muzikos palytėtas / Bernardinai.lt, 2007 07 31
Vytautas Čepliauskas. Irmė / Tekstai.lt („Metai”, 2005 10)
Vytautas Čepliauskas. Nė mirksnio ryžtis (romano ištrauka) / XXIamzius.lt, 2005
Vytautas Čepliauskas. Mintijimai / Tekstai.lt („Metai”, 2013 08–09)