/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Bukontas Alfonsas

Vlado Gulevičiaus nuotrauka

Alfonsas Bukontas – poetas, vertėjas.
Gimė 1941 09 11 Dapšiuose, Mažeikių rajone.
1964 m. Vilniaus universitete baigė lietuvių filologijos studijas. Mokytojavo, dirbo įvairiose redakcijose („Literatūros ir meno“, „Jaunimo gretų“ ir kitose), redagavo žurnalus „Naujoji sąmonė“ ir „Indra“. Pirmasis poezijos rinkinys „Slenkančios kopos“ išėjo 1967 m. Išvertė ir paskelbė J. W. Goethe’s, A. Puškino, A. Bloko, M. Vološino, K. I. Gałczyńskio, T. Rózewicziaus, S. Firkovičiaus, M. Kulbako, A. Suckeverio, J. Amichajaus, L. Karsavino poezijos bei senovės indų poemą „Bhagavadgyta“. Jo paties eilėraščių išversta į anglų, vokiečių, ukrainų, moldavų, latvių, gruzinų, azerbaidžaniečių, rusų (knyga „Пока летит стрела“ – „Kol skrieja strėlė“, Maskva, 1990) ir kitas kalbas. Lietuvių profesionalūs kompozitoriai jo tekstais yra sukūrę daugiau nei 100 dainų. Lietuvos meno kūrėjų asociacijos narys. Gyvena Vilniuje.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1972 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Slenkančios kopos: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1967.
Piešiniai ant vandens: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1972.
Mėnulio takas: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1977.
Penktas metų laikas: rinktinė. – Vilnius: Vaga, 1997.
Pirštų atspaudai: šimtas eilėraščių. – Vilnius: Tyto alba, 2011.
Dapšių kelio žaltvykslės: trieiliai ir penkiaeiliai. – Vilnius: Petro ofsetas, 2014.

S u d a r ė :
A. Jasmantas. Poezija. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1992.
F. Kirša. Pelenai. Poema. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1995.
M. Kulbakas. Vilnius. Poema (jidiš, lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių, lenkų ir rusų k.). – Vilnius: Vaga, 1997.
L. Karsavinas. Toje akimirkoje – amžinybė: studijos, traktatai, poezija. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2000.
M. Kulbakas. Vilnius. Poema (jidiš, lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių, lenkų ir rusų k.). – Vilnius: Žuvėdra, 2008.
Nežinoma žemė=Terra incognita: poezijos rinktinė. – Vilnius: Santara, 2022.

V e r t i m a i :
Bhagavadgyta. Poema (iš sanskrito k.). – Vilnius: Vaga, 1999.
L. Karsavinas. Tai tu mane kvieti: sonetai ir tercinos (iš rusų k., dvikalbė). – Vilnius: Daigai, 2002.
J. W. Goethe. Augalų ir gyvūnų metamorfozės (iš vokiečių k., dvikalbė). – Vilnius: Naujoji Rosma, 2012.
R. M. Rilkė. Sonetai Orfėjui (iš vokiečių k., dvikalbė). – Vilnius: Santara, 2014.
E. Bauch. Savižudžių saulė: romanas (iš rusų k.). ‒ Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2016.

A p d o v a n o j i m a i :
1979 m. S. Šimkaus I-ojo laipsnio premija už tekstą A. Martinaičio kūriniui „Salve, Alma Mater“.
1993 m. P. Gaučio premija už geriausią grožinės literatūros vertimą į lietuvių kalbą.
2000 m. Jotvingių premija už eilėraščių rinktinę „Penktas metų laikas“, Bhagavadgytos, L. Karsavino ir M. Kulbako poezijos vertimus.
2001 m. Poezijos pavasario prizas geriausiam metų vertėjui už poezijos vertimus į lietuvių kalbą.
2018 m. Lietuvos Respublikos Prezidentės apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“  medaliu.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
A. Bukontas: balsas švelnyn ir amžinyn

T e k s t a i :
Alfonso Bukonto kūryba svetainėje tekstai.lt
„Vidurnakčio lyrikoje“ Alfonso Bukonto eiles skaito Algimantas Butvilas, garso įrašas
„Vidurnakčio lyrikoje“ Alfonso Bukonto eiles skaito Algis Matulionis, garso įrašas