Atgal į sąrašą

Profesorė Aldona Vaitiekūnienė 1929–2017

2017 kovo 6 d.

 Vait 1

2017 m. kovo 3 dieną po sunkios ligos mirė literatūrologė, hab. humanitarinių mokslų dr., Lietuvos edukologijos universiteto Garbės profesorė Aldona Vaitiekūnienė. 1957-aisiais metais ji baigė Vilniaus pedagoginį institutą ir nuo1952-ųjų iki 2002-ųjų metų jame (dabar Edukologijos universitetas) dėstė lietuvių literatūrą.
Profesorė Aldona Vaitiekūnienė plačiausiai tyrinėjo Juozo Tumo-Vaižganto kūrybą, yra paskelbusi studiją „Vaižganto apysaka Dėdės ir dėdienės“, monografiją „Vaižgantas“, darbų apie Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Jono Biliūno, Vinco Kudirkos, Igno Šeiniaus ir kitų rašytojų kūrybą, parengusi Vinco Kudirkos Raštus, Igno Šeiniaus Rinktinius raštus, knygų mokyklai: „Vaižgantas. Gyvenimas ir kūryba“, mokymo priemonę 10 klasei „Lietuvių literatūra. Tautinio sąjūdžio metai“.
Už nuopelnus Lietuvai profesorė Aldona Vaitiekūnienė 1995-aisiais metais apdovanota Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu.

Šv. Mišios bus aukojamos kovo 7 d., antradienį, 7.30 val. Bernardinų bažnyčioje.
Atsisveikinti bus galima kovo 7 d., antradienį, nuo 10 iki 14 val. Laidojimo paslaugų centre M. K. Paco g. 4 (prie Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios), 3 šarvojimo salėje.
Laidotuvės antradienį Vilniaus Saulės kapinėse.