Atgal į sąrašą

Paskirti Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliai „Tarnaukite Lietuvai“

2020 vasario 5 d.

Lietuvos rašytojų sąjunga džiaugiasi, kad tarp apdovanotųjų Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliais „Tarnaukite Lietuvai“ net keturi LRS nariai – poetai Erika Drungytė, Viktoras Rudžianskas bei rašytojai Andrius Jakučiūnas, Liuda Jonušienė (slapyvardis Tilė Vakarė). Sveikiname kolegas!

 

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ kandidatų vertinimo komisija, išnagrinėjusi 2020 metų kandidatų apdovanoti Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“ paraiškas, nusprendė skirti Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalius „Tarnaukite Lietuvai“ (pagal nominacijas):

 už filantropinę veiklą, ypač jaunų žmonių saviraiškos skatinimą ir rėmimą:

          Kazickų šeimos fondui,

          Viktorui Rudžianskui,

          Laimai Ir Jonui Šalčiams,

          Vaidai Vadoklytei;

 už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą:

          Rugilei Grendaitei,

          Mečiui Laurinkui,

          Ignui Meškauskui,

          Audronei Pileckienei;

  už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje:

          Erikai Drungytei,

          Povilui Jegorovui,

          Dalei Poškienei,

          Antanui Rašinskui;

   už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes:

          Andriui Jakučiūnui,

          Liudai Jonušienei,

          Steponui Algimantui Kubeckui,

          Onai Voverienei.

 

2020 m. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliui „Tarnaukite Lietuvai“ gauti buvo pateikti 34 kandidatai. Medalis skiriamas siekiant skatinti Lietuvos visuomenę ir užsienio lietuvių bendruomenę neatlygintinai dirbti valstybės labui ir jos gerovei, reikšti ir įgyvendinti pozityvias idėjas, brandinančias visuomenės pilietiškumą, tautinę savimonę ir kultūrinį sąmoningumą. Medalis už visuomeninę veiklą skiriamas fiziniams ir juridiniams asmenims – Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams, piliečių bendruomenėms, asociacijoms ir kitiems asmenims, atitinkantiems medalio skyrimo kriterijus. Kandidatūras medaliui teikia valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos, asociacijos, mokslo, mokymo, kultūros įstaigos, piliečių bendruomenės, labdaros organizacijos ir kiti juridiniai asmenys. Seimo kanclerio įsakymu penkeriems metams yra sudaryta kandidatų vertinimo komisija, kuri svarsto pateiktas kandidatūras ir išrenka medalio laureatus.

Komisijos pirmininkas     Stasys Kašauskas