Atgal į sąrašą

Novelių vakaras Kas Tavo Redaktorius? Gasparas. O Tavo? Violeta

2012 spalio 15 d.

Iš ciklo „Kūrybos valanda“

Kauno menininkų namuose (V.Putvinskio g. 56) spalio 17 d., trečiadienį, 18 val., „Kūrybos valandoje“ novelių vakaras „Kas tavo redaktorius? Gasparas. O tavo? Violeta“. Su knyga „Tyruliukuose viskas gerai“ dalyvauja Violeta Šoblinskaitė Aleksa, su knyga „Žiogas žvirblį medžiojo: pakraščių kasdienybė“ –  2012-ųjų metų Petro Cvirkos literatūros premijos laureatas Gasparas  Aleksa. Vakarą ves aktorė Olita Dautartaitė. Kviečiame. Įėjimas nemokamas.

Gimė Mažeikiuose. 1972 m. baigė Vilniaus 24-ąją vidurinę mokyklą. 1972–1977 m. Vilniaus universitete studijavo vokiečių kalbą ir literatūrą.

Baigusi universitetą dirbo Jurbarko rajono laikraštyje „Šviesa“, Skuodo rajono laikraštyje „Mūsų žodis“, Šiaulių miesto laikraštyje „Raudonoji vėliava“, Kulautuvos vaikų tuberkuliozės sanatorijoje „Kregždutė“, Kauno rajono kultūros skyriuje, Kulautuvos kultūros namuose, Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungoje, literatūros mėnraštyje „Keturi vėjai“, savaitraštyje „Šeimininkė“, kultūros žurnale „Nemunas“. 1994 m. priimta į Lietuvos rašytojų sąjungą. 1999 m. apsigyveno Veliuonoje. Dirba žurnale „Bičiulis“.

KNYGOS

• Šaknų žiedai – poezija, Vilnius: Vaga, 1986.

• Rudens dienos užkalbėjimas – apysaka, Kaunas: Keturi vėjai, 1991.

• Šešėlio erškėtrožė – poezija, Kaunas: Vaidoto Oškinio leidykla, 1993.

• Stirnino metai – poema, Kaunas: Vaidoto Oškinio leidykla, 1994.

• Aitvaras auksarankis – pjesė knygoje Aitvaras Auksarankis, Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros  centras, 1997.

• Basnirčia – poezija, Kaunas: Nemunas, 1998.

• Stiklo knyga – poezija, CD, Kaunas: Giedriaus Kuprevičiaus studija, Izabellos Antinienės kūrybinės dirbtuvės, 2000.

• Septynios suknelės – poezija, Vilnius: Joružis, 2002.

• Vilkų marti – romanas, Kaunas: Nemunas, 2003.

• Obuoliai iš meilužių sodo – poezija, Vilnius: UAB „Petro ofsetas“, 2004.

• Skyrybų kambariai – romanas, Vilnius: UAB „Petro ofsetas“, 2008.

• Truputis lauktuvių – rašiniai, Kaunas: Nemuno leidybinė grupė, 2008.

• Truputis lauktuvių. Antroji knyga – rašiniai, Kaunas: Nemuno leidybinė grupė, 2009.

Vaikams:

• Raganaitės pramanai – Kalėdų spektaklis, Kauno lėlių teatras, 1997.

• Stebuklingojo laikrodžio burtai – Kalėdų spektaklis, Kauno lėlių teatras, 1998.

• Tikros Barono Miunhauzeno istorijos (kartu su V. Aleksaičiu) –spektaklis visai šeimai, Kauno lėlių teatras, 1999.

• Stebuklingas varpelis – Kalėdų spektaklis, Kauno lėlių teatras, 2008.

2001 m. sudarė Gintaro Gutausko poezijos rinktinę „Metas keliaut, mylimoji“ (Kaunas: Nemunas, 2001).

2009 m. almanacho „Poezijos pavasaris 2009″ sudarytoja (kartu su Gasparu Aleksa).

2009 m. dalyvavo tarptautiniame poezijos festivalyje XXXVI Warszwska Jeseń Poezji, o 2010 m. Černiachovsko lietuvių kultūros dienose (Karaliaučiaus sr.).

Poezija ir proza versta į rusų, vokiečių, latvių, lenkų, anglų, gruzinų, baltarusių, ukrainiečių ir prancūzų kalbas, skelbta žurnale Taлин (1998. Nr. 12), Huset I Asnaes (1999), almanachuose Brüken 2 Tiltai (2005), Lietuviešu un latviešu dzejas diena (2006), After the northern sky (2008), Swiadectvo (2009), Diemedžio vakarai (2009), dvikalbiame almanache Coeurs ébouillantés – Nuplikytom širdim (leidykla l’Harmattan“, Paryžius, 2012).

GASPARAS ALEKSA

Gimė 1945 m. gruodžio 15 d. Veliuonos valsčiaus Antkalnės kaime. 1963 m. baigė Veliuonos vidurinę mokyklą, besimokydamas paskelbė pirmuosius straipsnius. 1970 m. baigė Kauno medicinos instituto gydomąjį fakultetą, studijuodamas išspausdino pirmuosius eilėraščius.

1971–1998 m. dirbo chirurgu, ortopedu-traumatologu Šakiuose, chirurgu Vilniaus 6-tosios klinikinės ligoninės inkstų persodinimo skyriuje, chirurgijos dėstytoju Vilniaus aukštesniojoje medicinos mokykloje. 1991–1998 m. įvairiose valstybės ir visuomeninėse organizacijose, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Invalidų socialinės integracijos skyriaus viršininku. 1999–2010 m. Lietuvos žmonių su negalia sąjungos viceprezidentu, žurnalo „Bičiulis“ vyriausiuoju redaktoriumi, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Biomechanikos katedros lektoriumi.

Kartu su bendradarbiais paskelbė 27 mokslo straipsnius, atliko apie 3 tūkstančius operacijų. 1971 m. asistavo savo chirurgijos mokytojui Vytautui Purliui atliekant pirmąją dirbtinio klubo sąnario persodinimo operaciją Lietuvoje. 1995 m. kartu su bendraminčiais įkūrė Lietuvos žmonių su negalia sąjungą, įsteigė leidyklą „Joružis“, VšĮ „Nugalėk save“, žurnalą „Bičiulis“. 1993–1996 m. vadovavo pasaulinės organizacijos „Tarptautinė amnestija“, ginančios sąžinės kalinius Kinijoje ir Turkijoje, Vilniaus grupei.

Stažavosi Kijeve, Maskvoje (SSRS), Mičigano universitete (JAV), Osnabriuko apskrities valdyboje (Vokietija), Kopenhagoje (Danija), Ciūriche (Šveicarija), Helsinkio ir Turku miestų institucijose Suomijoje. Nuo 2011 m. dalyvauja įvairiuose kūrybiniuose projektuose.

1985 m. baigė Kinematografijos komiteto ir Respublikinio kultūros darbuotojų tobulinimosi instituto organizuotus kino scenaristų kursus. Už kino scenarijų „Žali šermukšniai“ gavo Lietuvos SSR valstybinio kinematografijos komiteto antrąją premiją. 2001 m. Lietuvos rašytojų sąjungos narys. 2002 m. Švedijos kultūros ministerijos stipendija, kūrybos mėnuo Visbyje.

Poezija ir proza versta į vokiečių, latvių, lenkų, anglų, gruzinų, baltarusių, ukrainiečių ir rusų kalbas, skelbta almanachuose „Brüken1Tiltai“ (2004), „Lietuviešu un latviešu dzejas diena“ (2006), „After the northern sky“ (2008), „Swiadectvo“ (2009), „Diemedžio vakarai“ (2009). 2008 m. „Poezijos pavasario“ Maironio prizo nominantas. 2009 m. almanacho „Poezijos pavasaris 2009″ sudarytojas (kartu su Violeta Šoblinskaite); almanacho „Varpai“ prizininkas. 2010 m. „Poezijos pavasario“ Kauno televizijos direkcijos prizininkas.

KNYGOS

• Lauk šoko ugnis – eilėraščiai, Vilnius: Vaiva, 1993

• Lozoriaus paukščiai – eilėraščiai, Vilnius: Vaiva, 1995

• Nugalėk save – straipsnių rinkinys, Vilnius: Vaiva, 1995

• Užkeikti barbarus – eilėraščiai, Vilnius: Vaiva, 1996

• Mergaitė ir apaštalas – dramos, Vilnius: Joružis, 1997

• Adomo broliai ir moterys – romanas, Vilnius: Vaga, 2001

• Pusė obuolio Ievai – romanas, Vilnius: Vaga, 2002

• Neįgaliųjų savarankiško gyvenimo ABC – negalios metodika (kartu su Egle Vaičikauskaite), Vilnius, „Joružis, 2002

• Ėriukėlis stiklo ragais – romanas, Vilnius: Vaga, 2003

• Fabricijus sprogdina arklius – romanas, Vilnius: Petro ofsetas, 2006 GIEDANTIS RUPŪŽYS – eilėraščiai, Kaunas: „Savaitraštis Nemunas“, 2007

• Giedantis rupūžys – eilėraščiai, Kaunas: „Savaitraštis Nemunas“, 2007

• Prabudimai – poezija, Kaunas: „Savaitraštis Nemunas“, 2009

• Žiogas žvirblį medžiojo: pakraščių kasdienybė – publicistika ir novelės, Kaunas: VšĮ „Kauko laiptai“, 2012

Informacija tel. (8–37) 22 31 44, www.kmn.lt