Atgal į sąrašą

LRS valdybos posėdis

2021 17 vasario d.

2021 m. vasario 09 d. įvyko nuotolinis Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos posėdis.

Nuspręsta siūlyti kandidatus premijoms: Jono Aisčio premijai – Rimvydą Stankevičių už eilėraščių knygą Kiaurai kūnus (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2020), Zigmo Gėlės premijai  – Ievą Toleikytę už pirmąją eilėraščių knygą Raudonas slidus rūmas (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2020), Vilniaus miesto mero premijai – Vladą Braziūną už eilėraščių knygą Vilniaus heteroglosija (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2020), Dionizo Poškos premijai – Vidmantą Elmiškį už eilėraščių knygą Ir bus atsakyta (Kauko laiptai, 2020), Gabrielės Petkevičaitės-Bitės premijai – Juozą Šikšnelį už knygą Būsenos (Homo liber, 2020). Išrinkti delegatai į Dionizo Poškos premijos vertinimo komisiją (Marius Burokas ir Donatas Petrošius).

Buvo svarstyti Unės Kaunaitės ir Ievos Toleikytės prašymai priimti į asociaciją. Valdybos nariai nusprendė įrašyti jų pavardes į slapto balsavimo biuletenį ir artimiausiame posėdyje apsispręs, ar jos taps Rašytojų sąjungos narėmis.

Valdybos visuotiniame dalininkų susirinkime patvirtintos Viešųjų įstaigų „Kauko laiptai“, „Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla“, „Rašytojų klubas“ ir Rašytojų sąjungos fondas 2020 m. finansinės ataskaitos.