Atgal į sąrašą

LRS valdybos posėdis

2021 liepos 26 d.

2021 m. liepos 22 d. įvyko Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos posėdis.

Nuspręsta siūlyti kandidatus premijoms: Nacionalinei kultūros ir meno premijai – Alvydą Šlepiką (už septynerių metų nuopelnus) ir  Kazį Sają (už ilgametį kūrėjo kūrybinį indėlį į kultūrą ir meną); Vyriausybės kultūros ir meno premijai – Gintarą Patacką; Antano Baranausko premijai –Gintarę Adomaitytę už knygą „Iš baltojo namo“ (Gelmės, 2020); Vlado Šlaito premijai – Liudviką Jakimavičių už eilėraščių knygą „Paliktos paletės“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2021) ir Julių Kelerą už eilėraščių knygą „Nepaliekantis miestas“ (Homo liber, 2020).

Į Vaižganto premijos vertinimo komisiją Valdyba delegavo tris rašytojus – Jurgitą Jasponytę, Gediminą Kajėną ir Danielių Mušinską (dar tris narius deleguos Lietuvos žurnalistų sąjunga); į Liudo Dovydėno premijos vertinimo komisiją – Danielių Mušinską ir Alvydą Šlepiką. Į Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijos statuso suteikimo tarybą ir į Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ vertinimo komisiją pasiūlytas Antanas A. Jonynas.

Rašytojų sąjungos gretas papildė keturi nauji nariai – Mahiras Gamzajevas, Rima Juškūnė (Palubinskienė), Kazimiera Kazijevaitė-Astratovienė ir Mindaugas Švėgžda.

Buvo svarstytas Dalios Tamošauskaitės (Zabitienės) prašymas priimti į asociaciją. Nuspręsta jos pavardę įrašyti į slapto balsavimo biuletenį. Artimiausiame posėdyje Valdybos nariai nuspręs, ar ji taps Rašytojų sąjungos nare.

 

Lietuvos rašytojų sąjungos informacija