/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Žalys Aleksandras

Aleksandras Žalys – critic.
He was born 26 October, 1951 in Girininkai, Šiauliai district.
In 1975 he finished his studies of Lithuanian language and literature at Klaipėda University. He has a degree of a Docent since 1986. He was one of active initiators and creators of Klaipėda University. He gives lectures there and is a member of Klaipėda Municipality Board.
A member of Lithuanian Writers’ Union since 1992.

B i b l i o g r a p h y :
Baladės teorijos bruožai: literary studies. – Vilnius: Mokslas, 1980.
Baladės transformacija: literary studies. – Vilnius: Vaga, 1981.
Apie šiuolaikinės poezijos meninio vaizdo ypatumus: notes of conference announcements: literary studies. – Klaipėda: Rytas, 1983.
Apie tris šiuolaikinės lietuvių poezijos tendencijas: literary studies. – Vilnius: Šumausko spaustuvė, 1984.
Tarp buities ir būties: literary studies. – Vilnius: Vaga, 1985.
Lietuvių literatūrinė baladė: literary studies. – Vilnius: Vaga, 1988.
Klaipėdos universitetas (1991–1996) (together with S. Vaitekūnas, R. Skunčikas). – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 1996.
Gyvenimo metaforos ieškant: literature science, criticism, essays. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2001.
Iš retų ir išblukusių tekstų: poems. – Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2005.
Salomėja Nėris – mūsų dvasios poetė: for 100 years anniversary of Salomėja Nėris. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2005.
Laiškai: poems. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2006.
Pilis: poems. – Klaipėda: Druka, 2011.

D r e w   u p :
Lietuvių baladė. – Vilnius: Vaga, 1979.
V. Nausėdas. Saulėlydžio žaros: literary studies. – Klaipėda: Rytas, 1991.
Kelias į universitetą: (documents of 1989–1991). – Klaipėda: [s. n.], 1991.
Klaipėda: steps of autonomy: publication about the first Klaipėda City Council elected after Independence. – Klaipėda: Klaipėdos rytas, 1995.
Alfredui Tytmonui – 60. – Klaipėda: Klaipėdos rytas, 1996.
Antanas Jakulis: recp;;ectopms. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 1998.
Metai ir knygos: features of works of Kostas Kaukas (together with K. Kaukas). – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 1998.
V. Čepas. Grumingas: from dusk till dawn. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 1998.
Skubantis dirbti: 50 years anniversary for Albinas Drukteinis. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2001.
Profesorė Audronė Kaukienė. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2000.
Docentas Marijus Šidlauskas. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2003.
Laikas ir vertybės: 50 years anniversary for Romualdas Skunčikas. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2005.
Po laiminga žvaigžde: 80 years anniversary for Kostas Kaukas. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2007.
Lituanistikos studijų 40-metis Klaipėdoje: collection of articles (together with V. Drukteinytė, V. Kapsevičienė). – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2011.

A w a r d s :
2000 Lithuanian Independence Medal.
2001 Ieva Simonaitytė literary award.