Atgal

Vanagas Rimantas

Photo by Benediktas Januševičius

Photo by Benediktas Januševičius

Rimantas Vanagas – poet, prose writer, translator.
He was born 10 October, 1948 in Pesliai, Anykščiai district.
In 1955-1966 he studied at J. Biliūnas Secondary school in Anykščiai. In 1971 he finished his studies of Lithuanian language and literature at Vilnius University. From 1970 till 1997 he did various journalistic work at editorial offices of “Jaunimo gretos”, “Moksleivis”, “Laikas ir įvykiai”, “Vilniaus tribūna”, “Lietuvos Jeruzalė” and “Anykšta”. From 1997 till 2004 he was a freelance artist in Anykščiai district. In 2004-2007 he was a worker at A. Baranauskas and A. Vienuolis-Žukauskas Museum and from 2007 he is in charge of projects of Anykščiai Culture Center.
A member of Lithuanian Writers’ Union since 1983.

B i b l i o g r a p h y :
Autobiografijos pradžia: poetry. – Vilnius: Vaga, 1978.
Motinos laiškas: poetry. – Maskva: Molodaja gvardija, 1982.
Šita žemė: poetry. – Vilnius: Vaga, 1983.
Kelių vardai: sketches. – Vilnius: Mintis, 1984.
Karas mūsų nepamiršo: sketches. – Vilnius: Vyturys, 1987.
Penketas šaukštukų: novella. – Vilnius: Vyturys, 1987.
Senelės šalis: short stories. – Vilnius: Spauda, 1989.
Po ralio žvaigžde: documental sketches. – Vilnius: Alma littera, 1991.
Nenusigręžk nuo savęs: documental sketches. – Vilnius: Vyturys, 1995.
Gongo dūžiai: documental sketch. – Vilnius: Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, 1995.
Lazerių šešėly: documental sketch. – Vilnius: Pradai, 1996.
Pasaka apie šapalą, sakalą ir mažytę mergaitę: poem. – Vilnius: Spauda, 1996.
Triskart lietus: poetry. – Vilnius: Pradai, 1996.
Ex Oriente lux: Lietuvos rerichiečiai: documental sketches. – Vilnius: Lietuvos Rericho draugija, 1998.
Iš vieversių gyvenimo: my young and old people from Anykščiai: documental prose. – Vilnius: Petro ofsetas, 2002.
Gimtinė mano – iš dangaus!: poems. – Vilnius: Petro ofsetas, 2003.
Mylėti ir nemylėti: documental novella. – Vilnius: Petro ofsetas, 2003.
Du skeletai greta: poetry. – Vilnius: Petro ofsetas, 2003.
Atminties variantai: short stories. – Vilnius: Petro ofsetas, 2004.
Žmonės mylėjo žmones: my young and old people from Anykščiai: documental prose. – Vilnius: Petro ofsetas, 2004.
Malūnininkas ir mėnuo: facts and views, stories and tales: my young and old people from Anykščiai: documental prose. – Vilnius: Petro ofsetas, 2005.
Vyriški ir žvėriški nutikimai: hunter tales. – Vilnius: Petro ofsetas, 2005.
Mergaitė ant žirgo: adventure novellas. – Vilnius: Petro ofsetas, 2005.
Pabėgėlė: novel about Lithuanian girl’s life in America. – Vilnius: Petro ofsetas, 2006.
Niurksi plūdė ir širdis: adventures of fishermen. – Vilnius, Petro ofsetas, 2006.
Žali žydų plaukai: facts and poems, laughs and tears. – Vilnius: Petro ofsetas, 2007.
Visi nuo Šventosios: prose. – Vilnius, Petro ofsetas, 2008.
Uždegti spindulį: parallels and destinies. – Vilnius: Petro ofsetas, 2009.
Broli žaliašaki…: trees in gardens of Anykščiai: photo album (together with J. Danauskas). – Juodėnai (Molėtų r.): J. Danauskas, 2010.
Peslių akademija: sights, confessions, versions: my young and old people from Anykščiai. – Vilnius: Petro ofsetas, 2011.
Avižienio algoritmas ir kiti nutikimai: book about professor and lecturer of Vytautas Magnus University and California University in Los Angeles Algirdas Avižienis. – Kaunas: Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2012.
Šventoji mano dvynė: small prose. – Vilnius: Petro ofsetas, 2013.
Gyvenimas pagal Petrą: from family Bible: 150 years anniversary of cross maker of Anykščiai district Petras Blažys. – Vilnius: Petro ofsetas, 2014.
Akivaras: chronicles of Pašventupys: hints and voices from another side: my young and old people from Anykščiai. – Vilnius: Petro ofsetas, 2015.

T r a n s l a t i o n s   f r o m   R u s s i a n :
G. Praškevičius. Vilkolakis: novellas. – Vilnius: Vyturys, 1990.
V. Jerofejevas. Maskva–Petuškai: novella. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1992.
V. Pelevin. Čiapajevas ir Pustota: novel with introduction by Urganas Džambonas Tulkas 7th. – Vilnius: Tyto alba, 1998, 2007.

D r e w   u p :
Siauruko nuotykiai: stories of a railway in Aukštaitija. – Kaunas: Keturios spalvos, 2007.
Laiškai iš Paryžiaus: journalism. – Vilnius, Petro ofsetas, 2008.

A w a r d s :
1979 Zigmas Gėlė-Gaidamavičius award for the best poetry debut of the year.
1983 Award of international M. Gorki literary contest for the best debut in Russian language.
1988 Laureate of Lithuanian Journalists’ Union literary competition.
2000 1st place in literary contest “NATO – it’s us” by Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania.
2001 Laureate of Honor Game of Lithuanian National Olympic Committee.
2002 T. Mikeliūnaitė award for the book “Iš vieversių gyvenimo”.
2003 Juozas Tumas-Vaižgantas award for the book “Iš vieversių gyvenimo”.
2003 Certificate of Appreciation by Prime Minister of the Republic of Lithuania.
2004 Jonas Marcinkevičius award for the book “Žmonės mylėjo žmones”.
2004 Certificate of Appreciation by Utena district governor.
2008 Certificate of Appreciation by Speaker of Seimas of the Republic of Lithuania.
2011 Antanas Baranauskas award for the book “Peslių akademija”.
2013 Award of Ministry of Culture of the Republic of Lithuania for journalism.