Atgal

Vaitiekūnas Feliksas

Photo by Džoja Barysaitė

Photo by Džoja Barysaitė

Feliksas Vaitiekūnas – translator.
He was born 15 July, 1926 in Kanapynė-Impoliškis village, Anykščiai district.
In 1939-1942 he studied at Kupiškis Gymnasium. In 1944-1945 he studied at Teachers Seminary in Panevėžys. In 1945 he was arrested and charged for anti-Soviet activity, imprisoned in Panevėžys, Vilnius and Vorkuta. He was released after one year. In 1946-1947 he graduated from Teachers Seminary in Panevėžys. In 1951 he finished his studies of Lithuanian language and literature at Vilnius Pedagogical Institution and worked in editorial office of “Lietuvos pionierius”. During the years of 1952-1960 he worked at publishing house “Vaga”. From 1960 till 1991 he was an editor of literature at literary magazine “Pergalė”.
A member of Lithuanian Writers’ Union since 1984.

B i b l i o g r a p h y :
T r a n s l a t i o n s   f r o m   R u s s i a n :
M. Isakovskis ir N. Gichonovas. Rinktinėse: poetry. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1953.
N. Nosovas. Du draugai: comedy. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1954.
J. Švarcas. Du klevai: play. – Kaunas: Kauno dramos teatras, 1955.
J. Sotnikas. Burtininkės išdaigos: play. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1958.
J. Sotnikas. Kaip aš buvau savarankiškas: short stories. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1959.
I. Vasilenka. Auksinės kurpaitės: novellas. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1961.
G. Kanovičius. Dukart du: novella. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1962.
G. Kanovičius. Tegul išeina: play. – Vilnius: Vaga, 1965.
J. Kazakovas. Žydra ir žalia: short stories. – Vilnius: Vaga, 1966.
N. Dubovas. Bėglys: novella. – Vilnius: Vaga, 1969.
L. Meris. Ieškant prarastos šypsenos: diary of travels. – Vilnius: Vaga, 1971.
K. Vorobjovas. Genka, brolis mano: novella. – Vilnius: Vaga, 1971.
G. Kanovičius. Paukščiai virš kapinių: novel. – Vilnius: Vaga, 1977.
V. Šukšinas. Pašnekesiai mėnesėtą naktį: short stories. – Vilnius: Vaga, 1978.
G. Kanovičius. Palaimink ir lapus, ir ugnį: novel. – Vilnius: Vaga, 1980.
G. Kanovičius. Lopšinė seniui besmegeniui: novel. – Vilnius: Vaga, 1982.
G. Kanovičius. Kvailių ašaros ir maldos: novel. – Vilnius: Vaga, 1986.
G. Kanovičius. Ir nėra vergams rojaus: novel. – Vilnius: Pergalė, 1987.
V. Šukšinas. Putinas raudonasai: short stories. – Vilnius: Vaga, 1987.
G. Kanovičius. Žvakės vėjyje: novel. – Vilnius: Vyturys, 1988.
G. Kanovičius. Nenusigręžki nuo mirties: novel. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1992.
G. Kanovičius. Ožiukas už porą skatikų; Nusišypsok mums, Viešpatie: novel dualogy. – Vilnius: Tyto alba, 1996.
M. Bulgakovas. Šuns širdis: novella. – Vilnius: Vyturys, 1997.
J. Ceitlinas. Pašnekesiai laukiant laimingos mirties. – Vilnius: Vaga, 1997.
G. Kanovičius. Žydų parkas: novel. – Vilnius: Tyto alba, 1998.
G. Kanovičius. Nukirstų medžių šlamėjimas: novel. – Vilnius: Leidybinės sistemos, 2000.
F. Kanovičius. Veidai sutemose: novella and true short stories. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002.
G. Kanovičius. Našlių kelionės: novellas and true short stories. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004.
G. Kanovičius. Debesis, vardu Lietuva: short stories (together with A. Paulauskienė). – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009.
G. Kanovičius. Rinktiniai raštai, 5 volumes. – Vilnius: Tyto alba, 2014.