Atgal

Saja Kazys

Photo by Benediktas Januševičius

Photo by Benediktas Januševičius

Kazys Saja – prose writer, playwright.
He was born 27 June, 1932 in Skėriai, Pasvalys district.
He became an orphan early in his life and lived in Kaunas, later he moved to Plungė. In 1943 he finished Paukštakiai Primary school and in 1952 he graduated from Klaipėda Agricultural Technikum. In 1954 he finished his studies of nature and geography at Klaipėda Teachers’ Instutute. In 1958 he finished his studies of philology at Vilnius Pedagogical University. By this time his plays were already staged in theaters. He was among those who signed the Act of the Re-Establishment of the State of Lithuania.

B i b l i o g r a p h y :
Lažybos; Silva studentauja; Vis per gerą širdį; Septynios ožkenos: comedies. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1957.
Klumpės: short stories. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1958.
Pirmoji drama. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1961.
Moteris eina per lietų: collection of plays. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1962.
Nerimas: play. – Vilnius, 1963.
Vaistai nuo strazdanų: short stories. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963.
Jurgis ant stogo, Palangoj ir kitur: humorous novella. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963.
Saulė ir stulpas; Gaidžio pentinai: plays. – Vilnius: Vaga 1965.
Peštukai ir nykštukai: fairy tale for some, truth for the others. – Vilnius: Vaga, 1967.
Mažosios pjesės. – Vilnius: Vaga, 1968.
Mamutų medžioklė: comedy. – Vilnius, 1969.
Abstinentas; Trys komedijos. – Vilnius: Lietuvos TSR Liaudies meno rūmai, 1970.
Ei, slėpkitės: novella for children. – Vilnius: Vaga, 1971, 1999.
Paršo gaudynės; Džinsai: two plays. – Vilnius: Vaga, 1973.
Devynbėdžiai: musical fairy tale. – Vilnius: Vaga, 1974.
Po to, kai jie pavirto medžiais: novellas, short stories, fairy tales. – Vilnius: Vaga, 1976.
Mediniai balandžiai: play. – Vilnius: Vaga, 1977.
Už nevarstomų durų: more funny than sad, more fairy tale, than novella. – Vilnius: Vaga, 1978.
Klumpės: collection of short stories. – Vilnius: Vaga, 1980.
Reptilija; Ei, slėpkitės: plays. – Kn. Dingęs kalendoriaus lapelis: pjesės moksleivių saviveiklai. – Vilnius: Vaga, 1980.
Melų diena: small plays. – Vilnius: Vaga, 1981.
Klaidžiojimas: novellas, short stories. – Vilnius: Vaga, 1982.
Pasaka apie du karalius: fairy tale. – Vilnius: Vaga, 1983, 2010.
Sielų mainai: play. – Vilnius: Vaga, 1984.
Būrimas obuolio sėklom: novella, full of dreams, letters and unexpected findings. – Vilnius: Vaga, 1985.
Pasakysiu kaip draugui: novellas and short stories. – Vilnius: Vaga, 1986.
Piramidė: play. – Kaunas: Šviesa, 1986.
Gvidono apsiaustas: novella with several crossroads where the reader can choose his path. – Vilnius: Vyturys, 1988; Vaga, 2005.
Kentaurų imtynės: big and small plays. – Vilnius: Vaga, 1989.
Tarsi vagis pavogė: novella and short stories. – Vilnius: Vyturys, 1989.
Dėmesio! Žiūrėk į mane: 37 photos pf Poviliukas with funny comments: short stories for children (together with V. Palčinskaitė). – Vilnius: Vyturys, 1989; Alma littera, 2012.
Karalius ir juokdarys: six one act plays. – Kaunas: Šviesa. 1989.
Rasi rasoj rasi: short stories. – Vilnius: Alma littera, 1995.
Stulpininkas: short stories. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999.
Lazdos išradimas: collection of articles. – Vilnius: Valstybės žinios, 1999.
Dramų turgus: plays for amateurs and professionals. – Vilnius: Valstybės žinios, 2000.
Nebaigtas žmogus: short stories. – Vilnius: Vaga, 2003.
…kurio nieks nemylėjo: novel for young reader. – Vilnius: Alma littera, 2005, 2008.
Žemaičių piemuo; Šventežeris: plays. – Vilnius: Žaltvykslė, 2006.
Mamutų medžioklė; Devynbėdžiai: plays. – Vilnius: Žaltvykslė, 2006.
Jei nutrauksim sliekui koją: more fairy tale than novella. – Vilnius: Vaga, 2006.
Tas, kuris: short stories. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007.
Patumšalė: novella for young. – Vilnius: Žaltvykslė, 2008.
Niekam nenusileisiu: short sotires. – Vilnius: Žaltvykslė, 2008.
Čia kažkas yra: small novel. – Vilnius: Alma littera, 2009.
Septyni miegantys broliai: small novel for grown up readers. – Vilnius: Alma littera, 2009.
Nežinia kur nežinia kas: short stories. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010.
Vėjo pamušalas: fairy tales. – Vilnius: Alma littera, 2010.
Skudurėlių takas: recollections. – Vilnius: Petro ofsetas, 2011.
Liepsnojanti: novel for teenagers. – Vilnius: Alma littera, 2013.
Kinivarpų raštai: fantasy story. – Vilnius: Typoart, 2013.

A w a r d s :
1972 Republic award for novella “Ei, slėpkitės”.
1977 Žemaitė literary award for book of short stories “Po to, kai jie pavirto medžiais”.
1987 Juozas Grušas award for play “Žemaičių piemuo”.
1989 Kostas Kubilinskas award for novella “Gvidono apsiaustas”.
1989 Motiejus Valančius award for play “Žemaičių piemuo”.
2014 Martynas Vainilaitis award for mythical motives in “Kinivarpų raštai”.
2014 The book “Liepsnojanti” was nominated in the Book of the Year Campaign, Teenager’s section.