Atgal

Rubavičius Vytautas

Vytautas Rubavičius – poet, literary critic.
He was born 15 July, 1952 in Klaipėda.
In 1975 he finished his studies of astrophysics at Vilnius University. He worked at the Institute of Philosophy, Sociology and Law. He also was an editor of magazine “Moklas ir gyvenimas” and an editor in chief of “Literatūra ir menas”. From 1999 he worked at Institute of Culture and Art. He got his degree of Doctor of Philosophy after defending his thesis in 2001. His poetry has been included into various collections and anthologies as well as almanacks.
A member of Lithuanian Writers’ Union since 1981.

B i b l i o g r a p h y :
Nusigiedriję žodžiai: poems. – Vilnius: Vaga, 1979.
Laiko įtampa: poems. – Vilnius: Vaga, 1981.
Eilinė istorija: poems. – Vilnius: Vaga, 1985.
Dangus ir kitos gamtos jėgos: poems. – Vilnius: Vaga, 1988.
Akies šukė: poems. – Vilnius: Vaga, 1991.
Neįvardijamos laisvės ženklas: articles, essays, reviews. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1997.
Pilkosios eilės: poems. – Vilnius: Regnum, 1998.
Postmoderniojo diskurso hermeneutiškumas ir “estetiškumas”: summary of thesis. – Vilnius: Eugrimas, 2001.
Postmodernusis diskursas: philosophical hermeneutics, deconstruction, art. – Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2003.
Verstas: collection of poems. – Kaunas: Kitos knygos: Vario burnos, 2006.
Postmodernusis kapitalizmas: monograph. – Kaunas: Kitos knygos, 2010.
Lietuva: corrupt democracy. – Kaunas: Kitos knygos, 2010.
Vėluojanti savastis: studies and articles. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014.

T r a n s l a t i o n s   f r o m   E n g l i s h :
W. Levy. Kas pavogė vištytį?: collection of poems 1963–1993 (together with others). – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1997.
Z. Bauman. Globalizacija: consequence for a person. – Vilnius: Strofa, 2002; Apostrofa, 2007.

D r e w   u p :
Nacionalinio tapatumo tęstinumas ir savikūra eurointegracijos sąlygomis: collection of articles (together with A. Andrijauskas). – Vilnius: Kronta, 2008.
Nacionalinis tapatumas medijų kultūroje: collection of articles (together with Ž. Gaižutytė-Filipavičienė). – Kaunas: Kitos knygos, 2011.

A w a r d s :
2007 The Poetry Spring festival laureate.
2012 Art Award of the Government of the Republic of Lithuania.