Atgal

Peleckis-Kaktavičius Leonas

Photo by Benediktas Januševičius

Photo by Benediktas Januševičius

Leonas Peleckis-Kaktavičius – poet, prose writer, essayist, literary researcher and historian.
He was born 4 May, 1946 in Pataičiai, Šiauliai district.
In 1975 he finished his studies at Šiauliai Pedagogical Institute. From 1971 till 1989 he worked as an engineer at wood factory in Šiauliai. During the years of 1992-2004 he worked as head of the department of Šiauliai district at “Lietuvos aidas” editorial office. Since 1989 he prepares and is an editor in chief of litarary almanack “Varpai”. He is also an editor in chief of magazine “Lietuvos bajoras” (since 2005) and a reporter for daily newspaper “Draugas” (since 2007). A member of Lithuanian PEN Center since 1998.
A member of Lithuanian Writers’ Union since 2001.

B i b l i o g r a p h y :
Sugrįžta giedra: poems. – Vilnius: Periodika, 1991.
Namuose ant Pasadnos ulyčios: memoir essays. – Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1991.
Laimingas atsitiktinumas: dialogues in America land: creative portraits. – Klaipėda: Rytas, 1992.
Baltas lapas – lyg altorius: literary research and essays. – Klaipėda: Rytas, 1995.
Odininku per metus netampama: journalism. – Šiauliai: Titnagas, 1998.
Pirmiausia kraujas, o paskui žodžiai: essays, dialogues, studies. – Klaipėda: Klaipėdos rytas, 1999.
Pasaulio pabaiga atidedama: essays. – Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2001.
Sustabdytas laikas: essays about famous artists. – Šiauliai: Varpai, 2001.
Žodžių žmonės: essays, dialogues, studies. – Šiauliai: Varpai, 2002.
Vizitinė kortelė: journalism. – Šiauliai: Saulės spaustuvė-leidykla, 2004.
Vandens namai: journalism. – Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2004.
Baltijos erdvės: journalism. – Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2005.
Kazimieras Barėnas: monograph. – Šiauliai: Varpai, 2005.
Pirmasis rektorius: journalism. – Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2006.
Žodi, kuris esi: essays, dialogues, studies. – Šiauliai: Varpai, 2006.
Neramus žmogus (garso įrašas): audio sketch about Juozas Dzidolikas (co-author V. Zaikauskas). – Vilnius, Lietuvos aklųjų biblioteka, 2006.
Baltas lapas – lyg altorius: essays (audio). – Vilnius: Lietuvos aklųjų biblioteka, 2007.
Vandens tiltai: journalism. – Klaipėda: Druka, 2008.
Šimtmečio istorija: journalism. – Klaipėda: Druka, 2008.
Vitam Hominis Curabo: journalism. – Šiauliai: Titnagas, 2008.
Versmių knyga: history of Lithuania water service. – Vilnius: LVTA, 2008.
Jurgis Jankus: gyvenimas ir kūryba: monograph. – Šiauliai: Varpai, 2008.
Namuose ant Pasadnos ulyčios: after twenty years: memoir essays. – Šiauliai: „Aušros“ muziejaus leidykla, 2009.
Vytautas Alantas: life and works: monograph. – Šiauliai: Varpai, 2009.
Žodžiai, kurie neišduos: essays, dialogues, studies. – Šiauliai: Varpai, 2011.
Juozo Bagdono spalvų ir erdvių vizijos: biographical monograph. – Šiauliai: Varpai, 2011.
Adolfas Vaičaitis. Kaltas, nes tapo menininku: biographical monograph. – Šiauliai: Neoprintas, 2013.
Angelas, kuris saugo: journalism. – Šiauliai: Titnagas, 2013.
„Rūtos” istorija: puslapiai, kvepiantys šokoladu: journalism. – Kaunas: Kopa, 2013.
Bernardas Brazdžionis. Nuo „Kelionės miražų“ iki „… už visų galaktikų“: essays, dialogues, letters. – Šiauliai: Neoprintas, 2014.
Arti žmogaus: journalism. – Šiauliai: Neoprintas, 2014.
Vytauto Osvaldo Virkau meno vizija: biographical monograph. – Šiauliai: Varpai, 2015.

D r e w   u p   a n d   p u b l i s h e d :
Literatūros almanachas “Varpai”. – 1989–2015, No. 3–32.
Kazys Jankauskas. Šermukšnis prie ežero: novellas and short stories. – Klaipėda: Klaipėdos rytas, 1995.
Jurgis Jankus. Papelkių Skirpstūnas: tale. – Klaipėda: Klaipėdos rytas, 1996
Kazimieras Barėnas. Apsakymų rinktinė. – Šiauliai: Varpai, 2004.
Adolfas Vaičaitis. Ekslibrisai. – Šiauliai: Saulės spaustuvė-leidykla, 2005.
Kazimieras Barėnas. Tūboto gaidžio metai: novel. – Šiauliai: Varpai, 2006.
Kazimieras Barėnas. Beragio ožio metai: novel. – Šiauliai: Varpai, 2007.
“Varpai”: istorija, autoriai, akcentai: recollections, articles, studies, letters. – Šiauliai: Varpai, 2011.
Istorijos ir kultūros žurnalas “Lietuvos bajoras”. – 2005–2014, No. 10–20.

A w a r d s :
1987 Laureate of international journalistic competition on theme of motherhood.
1993 Certificate of Appreciation by Lithuanian Culture Fund.
1995 Lithuanian Journalists’ Fellowship award.
1996 Name of Honorable Nobleman by Lithuanian Royal Union of Nobility.
1998 Kazys Daugėla (USA) cultural award.
2001 Certificate of Lithuanian Writers’ Union.
2002 Stasys Lozoraitis award “Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą”.
2003 Certificate of Appreciation by Governor’s Administration of Šiauliai district.
2003 Certificate of Appreciation by Culture department of Šiauliai. .
2006 LATGA-A golden quill.
2009 Insignia of Honor by Governor of Šiauliai district.
2011 Certificate of Appreciation by Ministry of Culture of the Republic of Lithuania for merits for culture and literature.
2012 Certificate of Appreciation by Lithuanian Writers’ Union for 70 years anniversary of almanack “Varpai”.
2013 Certificate of Appreciation by the Head of Šiauliai Hospital.
2013 Laureate of Culture and Art Prize of Šiauliai city.
2014 LATGA-A diploma and Golden Star.
2014 Certificate of Appreciation by Minister of Culture for 25 years spent publishing and preparing almanack “Varpai”.
2014 Certificate of Appreciation by the Mayor of Šiauliai city.