/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Papievis Valdas

Photo by Benediktas Januševičius

Photo by Benediktas Januševičius

Valdas Papievis – prose writer.
He was born 9 July, 1962 in Anykščiai.
In 1980 he finished J. Biliūnas Secondary school in Anykščiai. In 1985 he finished Lithuanian literature studies at Vilnius University and worked at Vilnius University from 1985 till 1990. In 1990-1992 he was an adviser of Darius Kuolys (a Minister of Culture of the Republic of Lithuania). From 1988 till 1990 he, together with others, was publishing a cultural magazine “Sietynas” that was independent from Soviet censorship. From 1992 he lives in Paris. He worked at Free Europe Radio till 2004. He collaborates with National Radio and Television (LRT).
A member of Lithuanian Writers’ Union since 1989.

B i b l i o g r a p h y :
Ruduo provincijoje: novel. – Vilnius: Vaga, 1989.
Užmaršties slėnis: novellas. – Vilnius: Periodika, 1989.
Vienos vasaros emigrantai: novel. – Vilnius: Baltos lankos, 2003.
Eiti: novel. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010.
Odilė, arba Oro uostų vienatvė: novel. – Vilnius: Alma littera, 2015.

T r a n s l a t i o n s   f r o m   E n g l i s h :
P. Gay. Weimaro kultūra: Germany of outsiders, 1918–1933. – Vilnius: Amžius, 1994.
E. O. Reischauer, M. B. Jansen. Japonai šiandien: changes and continuations (together with V. Karazijaitė). – Kaunas: Litterae universitatis, 1996.

T r a n s l a t i o n s   f r o m   F r e n c h :
A. Gavalda. Aš noriu, kad manęs kas nors kur nors lauktų: 12 short stories about our life. – Vilnius: Baltos lankos, 2003.
F. Vargas. Mėlynų skritulių žmogus: novel. – Vilnius: Baltos lankos, 2007.
F. Vargas. O Sena teka: novel. – Vilnius: Baltos lankos, 2008.
M. de Saint-Cheron. Jeruzalės šviesa: story of faithfulness: about life of A Malro (1901–1976). – Vilnius: Žydų kultūros ir informacijos centras, 2010.

D r e w   u p :
A. Venskus. “Gyvenimui aš dėkingas už viską” (recorded recollections and prepared for publishing). – Vilnius: Margi raštai, 2009.

A w a r d s :
1989 Antanas Jonynas award for novel “Ruduo provincijoje”.
1989 Award of Lithuanian Critics for publishing magazine “Sietynas”.
2003 Book “Vienos vasaros emigrantai” was included into the list of twelve most creative books of the year.
2010 Book “Eiti” was selected as the most creative book of the year.
2010 Book “Eiti” was nominated in the Book of the Year Campaign, Prose section.
2011 Liudas Dovydėnas award for novel “Eiti”.
2014 Antanas Vaičiulaitis award for short story “Jūra, arba Savižudybės prevencija”.