/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Nastopka Kęstutis

Photo by Benediktas Januševičius

Benedikto Januševičiaus nuotr.

Kęstutis Nastopka – literary scholar, critic, translator.
He was born 18 March, 1940 in Kaunas.
He studied at 2nd Secondary school in Biržai and in 1962 he finished his studies of Lithuanian language and literature at Vilnius University. In 1962-1965 he had an internship at Ryga University. From 1966 till 1972 he was a younger scholarly worker at Lithuanian Language and Literature Institute. From 1972 he worked at Vilnius Pedagogical Institute as a lecturer, there he bacame a chairman of Lithuanian and Foreign Literature Department (1989-1991) and Global Lieterature Department (1991-1996). He got his Doctoral degree in 1986. He gives lectures at Vilnius University since 1992 and he got his Professor’s degree in 2015.
A member of Lithuanian Writers’ Union since 1971.

B i b l i o g r a p h y :
Lietuvių ir latvių literatūrų ryšiai: study. – Vilnius: Vaga, 1971.
Struktūrinė eilėraščio analizė. – Vilnius, 1972.
Польский романтизм и балтийские литературы (together with V. Kubilius). – Vilnius: Mintis, 1973.
Tarybinių Pabaltijo tautų literatūros: compendium of lectures. – Vilnius: Lietuvos TSR Aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerijos Leidybinė-redakcinė taryba, 1977.
Lietuvių eilėraščio poetika: XX century: monograph. – Vilnius: Vaga, 1985.
Išsprūstanti prasmė: collection of articles. – Vilnius: Vaga, 1991.
Reikšmių poetika: attempt at semiotics. – Vilnius: Baltos lankos, 2002.
Literatūros semiotika. – Vilnius: Baltos lankos, 2010.

D r e w   u p :
P. Arminas-Trupinėlis. Eilės (prepared). – Vilnius: Vaga, 1970.
J. Andziulaitis-Kalnėnas. Raštai (prepared). – Vilnius: Vaga, 1971.
U. Bērziņš. Vabzdžių žingsniai = Kukaiņu soļi: poetry (drew up and one of translators). – Vilnius: Baltos lankos, 1997.
J. Rainis. Poezija. Dramos. – Vilnius: Vaga, 1998.
A. J. Greimas. Baimės ieškojimas (together with V. Savukynas). – Vilnius: Baltos lankos, 1999.
A. J. Greimas. Lietuvių mitologijos studijos. – Vilnius: Baltos lankos, 2005.
Trys semiotikos. – Vilnius: Baltos lankos, 2012.
A. Žukauskas. Būtoji-grįžtamoji: collection of poetry. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012.

T r a n s l a t i o n s   f r o m   F r e n c h :
H. Toelle. Apie neapibrėžtumą: analysis of Barbey d’Aurevilly’s short story “Gražiausia Don Žuano meilė” (together with N. Kašelionienė). – Vilnius: Baltos lankos, 1994.
H. Toelle. Oscar V. de L. Milosz = Oskaras Milašius: poezijos analizė. – Vilnius: Baltos lankos, 1997.
A. J. Greimas. Struktūrinė semantika: search for the method. – Vilnius: Baltos lankos, 2005.
M. Hammad. Vilniaus universitetas: semiotic research. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2014.

A w a r d s :
1974 Laureate of the Lithuanian Communist Youth Premium.
1986 LSSR State Award.
1997 Order of Three Stars.
2007 Chevalier de Palme Académique (France).
2012 National Culture and Art Prize.