Atgal

Narbutas Vytautas

Photo by Benediktas Januševičius

Photo by Benediktas Januševičius

Vytautas Narbutas – prose writer.
He was born 12 December, 1930 in Ukmergė.
In 1940 he moved to Vilnius with his parents. In 1948 he finished 1st Gymnasium for boys in Vilnius. In 1953 he graduated from Faculty of Natural Sciences at Vilnius University. From 1953 till 1956 he studied at Institute of Geography and Geology. From 1956 till 2000 he worked at Institute of Geography and Geology, he was in charge of Sedimentary Rocks and Geology Process Departments. He has published a lot of short stories, essays and articles in cultural press. He was a member of the Reform Movement of Lithuania (1990-1993), honorary member of Lithuanian Geology Union.
A member of Lithuanian Writers’ Union since 1993.

B i b l i o g r a p h y :
Rudenį, saulei šviečiant: short stories. – Vilnius: Vaga, 1982.
Per toli pažadėjo: novels. – Vilnius: Vaga, 1992.

O t h e r   b o o k s :
Karstiniai reiškiniai Lietuvoje. – Vilnius: Politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1958.
Geologinės praeities pėdsakai Lietuvos kraštovaizdyje (together with A. Linčius). – Vilnius: Mintis, 1969.
Pabaltijo ir Podolės apatinio devono raudonspalvė formacija: monograph (in Russian). – Vilnius: Mokslas, 1984.
Devono uolienų karstas ir aplinkosaugos problemos Šiaurės Lietuvoje: monograph (together with A. Linčius, V. Marcinkevičius). – Vilnius: Agora, 2001.
Lietuvos vidurinio devono terigeniniai kompleksai (together with A. Uginčius). – Vilnius: Akstis, 2001.
Gamtos ir žmogaus istorijos pėdsakai Biržų krašte (together with A. Linčius). – Vilnius: Akstis, 2005.
Biržų-Pasvalio krašto gamtos ir istorijos slėpiniai (together with A. Linčius). – Vilnius: Akstis, 2008.
Biržų-Pasvalio krašto ir aplinkinių vietovių lankytini objektai: cartograph (together with A. Linčius, H. Giedrikas). – 1:200 000-1:100 000. – Vilnius: Akstis, 2008.

A w a r d s :
1996 Lithuanian Science Award.