/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Maceinienė Tatjana

Photo by Benediktas Januševičius

Photo by Benediktas Januševičius

Tatjana Maceinienė – prose writer, essayist, translator.
She was born 17 September, 1941 in Belorussia.
In 1963 she graduated from Vilnius University and acquired a speciality of philologist. In 1970 she graduated from Leningrad State Institute of Theater, Music and Cinematography and acquired a speciality of artistic director. She staged plays in theaters of Lithuania and Russia and also gave lectures on drama and direction at Klaipėda Faculties of Lithuanian State Conservatoire. She also worked at Vilnius Pedagogical University and gave lectures on Russian language and literature, worked as a translator and journalist. During the years of 1995-1999 she actively collaborated with weekly newspaper “Šiaurės Atėnai”, published articles. From 1998 till 2002 she published a lot of articles in magazines “Sandora”, “Kultūros barai”, “Naujasis Židinys” and “Į Laisvę”, where she also was a member of editorial board.
A member of Lithuanian Writers’ Union since 2001.

B i b l i o g r a p h y :
Pašauktas kūrybai: Antanas Maceina: interpretation of philosopher’s personality. – Vilnius: Aidai, 2000.
Ne tikrovės drumzlėse, o idealo šviesoj. – Vilnius: Katalikų pasaulis, 2004.
Pradžioje buvo Žodis…: dialogues about poetry with Antanas Maceina-Jasmantas. – Vilnius: Apostrofa, 2004.
Tikėjimas ir ateitis: Ignas Skrupskelis and Pranas Dielininkaitis. – Vilnius: Aidai, 2006.
Kurgi, mirtie, tavasis geluonis?!: dialogues about death with philosopher Antanas Maceina. – Vilnius: Margi raštai, 2007.
Išmintis, gimusi kančioje: Antanas Maceina: life and works. – Vilnius: Margi raštai, 2008.
Žmogui gera būti tik meilėje. – Vilnius: Margi raštai, 2009.
Miegantis protas arba Serganti Lietuva. – Vilnius: Margi raštai, 2011.
Vidutinybių įsiviešpatavimas. – Vilnius: Margi raštai, 2013.

D r e w   u p :
A. Jasmantas. Klajūnas: poems. – Vilnius: Aidai, 2001.

T r a n s l a t i o n s   i n t o   R u s s i a n :
A. Maceina. Didysis inkvizitorius = Великий инквизитор. – Санкт-Петербург: Алетейя, 1999.
A. Maceina. Niekšybės paslaptis = Тайна беззакония. – Санкт-Петербург: Алетейя, 1999.
A. Maceina. Jobo drama = Драма Иова. – Санкт-Петербург: Алетейя, 2000.
A. Maceina. Dievo Avinėlis = Агнец Божий. – Санкт-Петербург: Алетейя, 2002.
А. Маceina. Dievas ir laisvė = Бог и свобода. – Москва: Общедоступный Православный Университет, основанный протоиереем Александром Менем, 2009.

P u b l i s h e d   t r a n s l a t i o n s :
L. Karsavinas. Valstybė ir demokratijos krizė = Государство и кризис демократии. – Vilnius: Согласие, 1991, No. 9.
L. Karsavinas. Autoriaus pasikalbėjimas su pozityvistu ir skeptiku “Dvasios ir kūno proga” = Разговор автора с позитивистом и скептиком. – Санкт-Петербург: журнал “Логос” (книга 2), изд-во Санкт-Петербургского университета, 1992.
A. Maceina. Kaino prisikėlimas = Воскрешение Каина. – Санкт-Петербург: философский журнал “Ступени”, 1992, No. 1.
А. Маceina. Dievas ir laisvė = Бог и свобода (главы из книги). – Москва: журнал “Вопросы философии”, 2008, No. 4.
Sigitas Parulskis. Murmanti siena = Бормочущая стена (extracts). – Vilnius: журнал “Вильнюс”, 2009, No. 177.
AНТАНАС МАЦЕЙНА (article). – Москва: Большая Российская энциклопедия, т. 19, 2012.
Ričardas Gavelis. Berankis = Безрукий. – Maskva: žurnalas “Inostrannaja literatura” (Иностранная литература), 2015, No. 3.
Sigitas Parulskis. Aukojimas = Жертвоприношение. – Maskva: žurnalas “Inostrannaja literatura” (Иностранная литература), 2015, No. 3.

A w a r d s :
2003 “To Freedom” Fund for Lithuanian culture (USA) and Fund’s branch in Lithuania award for the book about A. Maceina life and works and also for written articles about most famous Lithuanian artists abroad.
2004–2005 State scholarship for project “Lietuviškos kultūros paveldo išsaugojimas, populiarinant iškiliausių XX a. lietuvių kultūrininkų – A. Maceinos, J. Ambrazevičiaus-Brazaičio, J. Girniaus bei ktitų – idėjas”.
2005 “Lietuvos rytas” award during Poetry Spring for the book “Pradžioje buvo Žodis…”.