Atgal

Lipskis Stasys

Photo by Benediktas Januševičius

Photo by Benediktas Januševičius

Stasys Lipskis – literary critic and scholar.
He was born 11 July, 1941 in Kuršėnai, Šiauliai district.
While studying at Evening school he worked at Kuršėnai collective farm. In 1959 he finished Kuršėnai Secondary Work school. In 1962-1967 he worked at editorial office of “Komjaunimo tiesa”. In 1967 he finished studies of journalism at Vilnius University. He worked at editorial office of “Literatūra ir menas” as a head of literary critics section. From 1974 till 1983 he was an editor in chief of Lithuanian Film Studios and National Lithuanian Cinematography Committee. He also worked as a consultant at Lithuanian Writers’ Union and at editorial office of magazine “Nemunas”. He was an editor in chief of “Naujos knygos” (1983–1988) and magazine “Knygnešys” (1989–1990 and 1993–1994). From 1994 till 1997 he was the head of Literature and Publishing department at Ministry of Culture of the Republic of Lithuania. In 1991 he established a publishing house “Žuvėdra” where up to this day he is the chairman and editor in chief.
A member of Lithuanian Writers’ Union since 1972.

B i b l i o g r a p h y :
Dialogas su herojumi: journalism. – Vilnius: Vaga, 1972.
Šiuolaikinės apysakos horizontai: etudes about LSSR novella in 1960–1975. – Vilnius: Vaga, 1976.
Jonas Šimkus: criticism. – Vilnius: Vaga, 1981.
Nuo kaimo iki miesto: criticism. – Vilnius: Vaga, 1983.
Kostas Korsakas: criticism. – Vilnius: Vaga, 1983, 1989.
Apyaušrio blyksniai: criticism. – Vilnius: Vaga, 1987.
Ten, kur Venta: journalism. – Vilnius: Vaga, 1987.
Spindėjo beržas tolumoj…: tale about Paulius Širvys. – Vilnius: Žuvėdra, 1991, 2006.
Paulius Širvys: biographic sketch. – Kaunas: Dajalita, 2000.
Širdies ir altorių šviesoj: artistic sketch about Monsignor Kazimieras Vasiliauskas. – Vilnius: Žuvėdra, 2009.
Amžiaus audrų paviliotas: book about Justas Paleckis. – Vilnius: Žuvėdra, 2010.
Asmenybių gyvenimo perlai: artistic sketches. – Vilnius: Žuvėdra, 2011.
Išsivadavimas: biographical novel about Vincas Mykolaitis-Putinas. – Vilnius: Žuvėdra, 2013.

D r e w   u p :
Lietuviško žodžio atgarsiai, 2 books. – Vilnius: Vaga, 1976–1979.
Interviu su rašytojais: collection. – Vilnius: Vaga, 1980.
J. Šimkus. Žodžiai idėjos draugams: collection of articles. – Vilnius: Vaga, 1986.
M. K. Čiurlionis: publication for the anniversary of Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (together with R. Norkus). – Vilnius: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, 1995.
Atgimusios Lietuvos nacionalinių premijų laureatai. – Vilnius: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, 1995.
Vilniaus legendos: Vilnius legends written by Lithuanian and Polish artists and scientists. – Vilnius: Žuvėdra, 1998, 2003.
Margi paukšteliai pasauly skraido: 1700 Lithuanian riddles. – Vilnius: Žuvėdra, 1998, 2000.
Užstalės knyga, Vol. 1: advices, songs, games, cheers, regards (together with R. Praninskienė). – Vilnius: Žuvėdra, 1999.
P. Širvys. O parodyt širdies negaliu…: poems. – Vilnius: Žuvėdra, 2000.
Mįslių skrynelė: 3000 Lithuanian riddles. – Vilnius: Žuvėdra, 2002, 2007, 2010.
Kuršėnų enciklopedija (together with V. Kirkutis). – Vilnius: Žuvėdra, 2005.
Laimonas Noreika: in life, screen, stage: book-album. – Vilnius: Žuvėdra, 2007, 2008.
Amžinai žydėk, Atminimo vyšnia: book about Eugenija Šimkūnaitė. – Vilnius: Žuvėdra, 2008.
Dešimtmečių akimirkos: book-album about President Algirdas Brazauskas. – Vilnius: Žuvėdra, 2010, 2012.
Kuršėnų krašto žmonės: encyclopedic publication (together with V. Kirkutis). – Vilnius: Žuvėdra, 2011.
Paulius Širvys: poems. – Vilnius: Žuvėdra, 2011, 2012.
“Kiekvienas asmuo yra brangesnis už viso pasaulio auksą”: book-album Pope John Paul II. – Vilnius: Žuvėdra, 2012.
V. Bubnys. Kad vėjai neišpustytų: writer’s diaries, letters, dialogues, monologues, portraits, iterviews. – Vilnius: Žuvėdra, 2012.
Lietuviško žodžio didžiavyris: book about linguist Vytautas Vitkauskas. – Vilnius: Žuvėdra, 2012.
V. Mykolaitis-Putinas. Dienoraščiai: notes of the last years of a writer (1961–1967). – Vilnius: Žuvėdra, 2013.
Padangių nuotykiai gyvenime ir kūryboje: 100 years anniversary for Jonas Dovydaitis. – Vilnius: Žuvėdra, 2014.
“Mes ir vėl sugrįšim Lietuvon…”: laureate of National Culture and Art Prize, poet Jonas Strielkūnas in life and his work: book-album. – Vilnius: Žuvėdra, 2014.
A. Karosaitė. “…mylėjau, betgi pavargau…” – Vilnius: Žuvėdra, 2015.

A w a r d s :
2013 Vincas Mykolaitis-Putinas award for the book “Išsivadavimas”.