Atgal

Kobeckaitė Halina

Photo by Benediktas Januševičius

Photo by Benediktas Januševičius

Halina Kobeckaitė – translator, literary critic.
She was born 20 December, 1939 in Trakai.
In 1962 she finished studies of journalism at Vilnius University. During the years of 1962-1963 she studied Uzbek language at Tashkent University. From 1967 till 1971 she studied philology at Lomonosov University in Moscow. She got her Doctoral degree in 1972. She gave lectures at Vilnius Engineering Construction Institute and Kaunas Institute of Medicine from 1964 till 1989. She got her Docent degree in 1976. In 1989-1994 she was a director general of National Communities Department. From 1994 till 1997 she was an ambassadress of Lithuania in Estonia, from 1997 till 2004 – in Turkey, from 2001-2004 – In Azerbaijan and Uzbekistan, 2007-2011 in Finland. From 2004 till 2007 she was an adviser of Lithuanian president Valdas Adamkus for foreign policy.
A member of Lithuanian Writers’ Union since 1990.

B i b l i o g r a p h y :
Lietuvos karaimai: a publication of 600 years anniversary of Tatar and Karaites coming to Grand Duchy of Lithuania. – Vilnius: Baltos lankos, 1997.
Rozmówki polsko-karaimsko-litewskie. – Wrocłlaw: Bitik, 2011.
Lietuviški-karaimiški-rusiški pasikalbėjimai. – Vilnius, 2011.
Краткий очерк о караимах в Литве. – Vilnius, 2011.

D r e w   u p :
Menas ir estetinis auklėjimas. – Vilnius: Mintis, 1989.
Kipčiakų tiurkų orientas Lietuvoje: history and research (together with T. Bairašauskaitė). – Vilnius: Danielius, 1994.
Orientas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos visuomenės tradicijoje: Tatars and Karaites (together with T. Bairašauskaitė, G. Miškinienė). – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008.
Hadži Seraja Chanas Šapšalas pasišventęs tautai ir mokslui (together with V. Poviliūnas, I. Senulienė, A. Zagreckaitė). – Trakai: Trakų istorijos muziejus, 2011.

T r a n s l a t i o n s   f r o m   U z b e k :
Šarafas Rašidovas. Galinga banga: novel. – Vilnius: Vaga, 1967.
Askadas Muchtaras. Laikas ir likimai: novel. – Vilnius: Vaga, 1969.
Gafuras Guliamas. Padauža: novella. – Vilnius: Vaga, 1971.
Pirimkulas Kadyrovas. Juodos akys: novel. – Vilnius: Vaga, 1972.
Ulmasas Umarbekovas. Žalioji žvaigždė: novel. – Vilnius: Vaga, 1975.
Achmadas Saidas. Horizontas: novel. – Vilnius: Vaga, 1980.
Timūras Pulatovas. Pašauk mane miške: novella. – Vilnius: Vaga, 1981.
Chamidas Guliamas. Nemirtingumas: novel. – Vilnius: Vaga, 1984.
Odilas Jokubovas. Ulugbeko lobiai: historical novel. – Vilnius: Mintis, 1987.
Odilas Jokubovas. Sąžinė: novel. – Vilnius: Vaga, 1987.

T r a n s l a t i o n s   f r o m   A z e r b a i j a n :
Mehdi Huseinas. Nesantaika: novella. – Vilnius: Vaga, 1965.
Samedas Vurgunas. Rytų vartai: poetry. – Vilnius: Vaga, 1980.
Iljasas Efendijevas. Meilė už septynių kalnų: novel; Arykas po gluosniais: novella. – Vilnius: Vaga, 1989.
Jusifas Samedoglu. Bausmės diena: novel. – Vilnius: Vaga, 1990.
Anaras. Raudonas limuzinas: novella. – Vilnius: Kultūros barai, 2003, No. 7.
Stebuklingas žiedas: fairy tale (together with M. Gamzajev). – Vilnius: Projektas “Pasakų tiltai”, Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, 2005.
Elčinas Huseinbeilis. Mano močiutė, senelis ir komunizmas: short story (together with M. Gamzajev). – Vilnius: Šiaurės Atėnai, 2013, No. 5 (1119).
Elčinas Huseinbeilis. Kai vandenys giedojo giesmę Saulei: short story. – Vilnius: Literatūra ir menas, 2013, No. 9 (3416).
Elčinas Huseinbeilis. Kapinių nuotaka: short story (together with M. Gamzajev). – Kaunas: Nemunas, 2013, No.10 (859).
Elčinas Huseinbeilis. Saulė spigina į akis: short story (together with M. Gamzajev). – Vilnius: Metai, 2013, No. 4 (267).
Elčinas Huseinbeilis. Pirmasis bučinys: short story; Karvelis: short story (together with M. Gamzajev). – Vilnius: Šiaurės Atėnai, 2014, No. 22.
Elčinas Huseinbeilis. Žaidimas: short story (together with M. Gamzajev ). – Vilnius: Literatūra ir menas, 2014, No. 18.

T r a n s l a t i o n s   f r o m   K a z a k h :
Anuaras Alimžanovas. Mahambeto strėlė: novel. – Vilnius: Vaga, 1974.
Abdižamilas Nurpeisovas. Sutemos: novel. – Vilnius: Vaga, 1976.
Abdižamilas Nurpeisovas. Klajonės: novel. – Vilnius: Vaga, 1977.
Abdižamilas Nurpeisovas. Žlugimas: novel. – Vilnius: Vaga, 1979.
Satimžanas Sanbajevas. Baltoji aruana: novella. Kaunas: Nemunas, 1982, No. 10.

T r a n s l a t i o n s   f r o m   T u r k m e n i a n :
Tirkišas Džumageldijevas. Dašrabatas, mano tvirtovė: novella. – Vilnius: Vyturys, 1989.

T r a n s l a t i o n s   f r o m   T u r k i s h :
Rešatas Giuntekinas. Čiauškutė: novel. – Vilnius: Alma littera, 2008.

T r a n s l a t i o n s   f r o m   P o l i s h :
Marija Molicka. Terapinės pasakos. – Vilnius: Vaga, 2007.
Tomasz Orlowski. Diplomatinis protokolas. – Vilnius: Vaga, 2013.

A w a r d s :
1982 Award by “Nemunas” magazine for translation of Kazakh writer S. Sanbajev’s short story and an article about the literature of Middle Asia.
1986 Sergej Borodino award by Uzbek Writers’ Union for translations of Uzbek literature.
1997 Medal of 3rd degree of the Order of the Lithuanian Grand Duke Gediminas.
1998 Medal of 2nd degree of Estonia.
2000 Medal of the Independence of Lithuania.
2003 Order for Merits to Lithuania.
2003 Silver medal of Sevda Cenap And Fund (Ankara, Turkey).
2004 Award for Merits to Lithuania by Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania.
2006 Insignia of Qobustan of Azerbaijan for spreading Turkish culture.
2009 Star of the Millennium by Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania.
2013 Award of National Equality and Diversity Forum (NEDF) and the Equal Opportunities Ombudsman’s Office of the Republic of Lithuania.
2014 Insignia of Ministry of Culture of the Republic of Lithuania.