Atgal

Klusas Rimantas

Rimantas Petras Klusas – poet.
He was born 28 November, 1936 in Puodžiai, Raseiniai district.
He graduated from Kaunas Gardening Technikum and studied Lithuanian literature at Šiauliai and Vilnius Pedagogical Institutes, but he did not graduate because of his trauma. He worked as a senior engineer at Institute of Cardiology. From 1993 he worked as a reporter for newspaper “Ūkininko patarėjas” and in its supplement “Mūsų sodyba” and was also an editor of a humorous page on weekends. His poetry has been published in various almanacks, collections and cultural press.
A member of Lithuanian Writers’ Union since 1989.

B i b l i o g r a p h y :
Odė akmeniui: poems. – Vilnius: Vaga, 1981.
Galvoju, ko nereikia: poems. – Vilnius: Vaga, 1984.
Arklys su skėčiu: poems. – Vilnius: Vaga, 1986.
Giminės paguodimas: poems. – Vilnius: Vaga, 1990.
Meilės ašmenys: poems. – Kaunas: Europa, 1993.
Jautrumas saujoj: poems. – Kaunas: Santara-Spindulys, 1996.
Pipirgėlė: rinktinė: poems. – Kaunas: Naujasis lankas, 2000.
Pravirkęs viena akimi: poems. – Kaunas: Naujasis lankas, 2002.
Koncertas vargonams ir armonikai: poems. – Kaunas: Nemunas, 2006.
Telespokso akinystė: poems for children. – Kaunas: Medicinos universiteto leidykla, 2007.
Smagūs skaitiniai: humorous sketches. – Kaunas: Naujas lankas, 2008.
Genantys genai: poems. – Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2009.
Nepremijuotas – ne žmogus: poetry. – Vilnius: Žuvėdra, 2012.

A w a r d s :
1988 Augustinas Gricius award.
2011 Santaka Insignia of Honor (3rd degree) of Kaunas Municipality.