Atgal

Kaziela Vytautas

Vytautas Kaziela – poet, journalist.
He was born 13 December, 1955 in Valančiai, Molėtai district.
He studied at Suginčiai Secondary school, Construction Technicum, Vilnius Construction and Engineering Institute. He worked at editorial offices of “Tiesa”, “Diena”, “Gimtasis kraštas” as a reporter. He worked as an editor in chief of “Utenos apskrities žinios” and Utenos Diena”. Since 2007 he is an editor in chief of publishing house “Kamonada”.
A member of Lithuanian Writers’ Union since 1994.

B i b l i o g r a p h y :
Palesink paukštį: poems. – Vilnius: Periodika, 1990.
Į beždžionių šalį: poems for children. – Kaunas: Keturi vėjai, 1991.
Žaidžiančio žaizdos: poems. – Klaipėda: Indra, 1992.
Dienų dugne: poems. – Klaipėda: Indra, 1993.
Bedantėlis: fairy tale for children. – Utena: Arkliukas, 1994.
Iš meilės ir netekties: poems. – Utena: Arkliukas, 1995.
Pasaka apie Nendrinuką: poems and long poem for children. – Utena: Utenos indra, 2000.
Artėjantis krantas: poems. – Utena: Kintava, 2002.
Kelias namo: journalism. – Utena: Kintava, 2003.
Kas nebus pralaimėta: collection of poems. – Utena: Kintava, 2005.
Mūsų vienatvės prieblanda: poems. – Utena: Kamonada, 2008.
Life and Unbelief = Gyvybė ir netikėjimas: poems (translated to English by K. Sh. Keys). – Utena: Kamonada, 2009.
Užklumpa šviesa: poems. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012.
Vieta ir kiti nutylėjimai: poems. – Kaunas: Kauko laiptai, 2015.

D r e w   u p :
Verdenė: almanack of Utena literates, 2 books. – Utena: Utenos Indra, 1995.
Vėjas žodžiuose: works by creative youth camp participants. – Utena: Kintava, 2001.
Akys languose: works by creative youth camp participants. – Utena: Kintava, 2002.
Iš šnabždesio gimę: poems, play. – Utena: Kintava, 2003.
Taip tyliai tyliai: 111 love poems. – Utena: Kintava, 2004.
Birželio sodai: almanack. – Utena: Kintava, 2004.
Veriasi kelias: works by creative youth camp participants. – Utena: Kintava, 2005.
D. Raižytė. Po tėviškės liepom: poems. – Utena: Kintava, 2006.
Užšalusi upė: poems. – Utena: Kintava, 2006.
Po Aukštaitijos pilnatim: collection of Utena poets. – Utena: Kintava, 2006.
Atiduok mane debesiui: poems: works by 8th creative youth camp young literates from Molėtai. – Utena: Kintava, 2006.
Iš žemės žalumos: anthology of poetry from Molėtai. – Utena: Kintava, 2007.
Sugrįžta angelas: poems. – Utena: Kamonada, 2007.
Kitapus liepsnos: works by 9th creative youth camp young literates from Molėtai. – Utena: Kamonada, 2007.
Iš dainingosios Aukštaitijos: recollections about Antanas Miškinis. – Utena: Kamonada, 2008.
Neatiduok manęs rudeniui: 88 love poems. – Utena: Kamonada, 2008.
Mėnulio pievose: works by 10th creative youth camp young literates from Molėtai. – Utena: Kamonada, 2008.
Dienų trapumas: works by creative youth camp young literates. – Utena: Kamonada, 2009.
Iš mūsų tėviškių: 12 poets form Aukštaitija. – Utena: Kamonada, 2010.
Rudens taku: collection of poetry from Aukštaitija poets. – Utena: Kamonada, 2010.
Atsimerkia dangus: works by 12th creative youth camp young literates from Utena district. – Utena: Kamonada, 2010.
Kaip upių tekėjimas: poetry collection by literates from Aukštaitija. – Utena: Kamonada, 2010.
Malda tėviškei: collection of literates from East Aukštaitija. – Utena: Kamonada, 2011.
Po Juknėnų klevais: collection of Antanas Miškinis literary award laureates. – Utena: Kamonada, 2011.
Motinos sodas: for the only one. – Utena: Kamonada, 2012.
Kai buvome dviese: love poems. – Utena: Kamonada, 2012.
Atokios stotys 2012: almanack of poetry. – Utena: Kamonada, 2012.
Vieno paukščio vakaras: works by creative youth camp young literates from Molėtai. – Utena: Kamonada, 2013.
Iš tikėjimo audinio: poetry. – Utena: Kamonada, 2013.
Viešpaties veidas: poetry. – Utena: Kamonada, 2013.
Tamsėjančios gelmės: works by creative youth camp young literates from Molėtai. – Utena: Kamonada, 2013.
Atokios stotys 2013: almanack. – Utena: Kamonada, 2013.
J. Balaišis. Skaudėjimo žodžiai: poems. – Utena: Kamonada, 2014.
Piliarožės užkalbėjimas: poetical map of Lithuania. – Utena: Kamonada, 2014.
Ten, kur kloniai žali: poetical map of Lithuania. – Utena: Kamonada, 2014.
Atokios stotys 2014: almanack. – Utena: Kamonada, 2014.
Būk šalia: love poems. – Utena: Kamonada, 2015.

A w a r d s :
1993, 1994, 1998 Kazys Umbrasas literary award.
2006 Antanas Miškinis literary award for poetry book “Kas nebus pralaimėta”.
2013 Art and Culture award of Utena dictrict.