Atgal

Kaukas Kostas

Kostas Kaukas – prose writer.
He was born 28 January, 1928 In Duselininkai, Alytus district.
In 1955 he finished his studies of journalism at Vilnius University. He worked at newspaper “Tiesa” and at agency “ELTA”. From 1959 he was an editor of newspaper “Darbo žmogus” in Pabradė and as a reporter in Tauragė district newspaper “Tarybinis valstietis”. From 1974 till 1981 he worked at weekly newspaper “Statybininko žodis” as an editor. He worked at Lithuanian Radio and Television and he worked for several editorial offices of newspapers in Klaipėda since 1990.
A member of Lithuanian Writers’ Union since 1980.

B i b l i o g r a p h y :
Milžinų sąspyriai: humorous sketch, feuilleton, short stories. – Vilnius: Vaga, 1975.
Didesni už save: novella. – Vilnius: Vaga, 1980.
Užterštas lizdas: novellas. – Vilnius: Vaga, 1983.
Paklausk ąžuolą: novella. – Vilnius: Vaga, 1984.
Musei geriau: novella. – Vilnius: Vyturys, 1988.
Komunisto išpažintis. – Klaipėda: [s.n.], 1991.
Mano sklypas pamiškėj: notes of a funny gardener: novella. – Klaipėda, 1991.
Šuniui reikia žmogaus: humorous sketches. – Klaipėda: K. Kaukas, 1991.
Šaukiantis tylėjimas: feuilleton, short stories. – Klaipėda: Rytas, 1992.
Musei vis dar geriau: adventure novella. – Klaipėda: Rytas, 1993.
Rötliche Tautropfen am Haffesstrande: Streifzüge durch die Tragödie der Lietuvininkai. – Klaipėda: Klaipėdos Rytas: Mažosios Lietuvos Fondas, 1996.
Apybraižos apie lietuvininkų tragediją, 3 books. – Klaipėda: Rytas, 1995–1997.
Paskutinis kaifas: novella. – Kaunas: Šviesa, 1997.
Baltųjų varnų eiguva: novella. – Klaipėda: Klaipėdos rytas, 1997.
Metai ir knygos: creative features of Kostas Kaukas (together with A. Žalys). – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 1998.
Užu stalo – gaidys: satires about nowadays. – Klaipėda: Klaipėdos rytas, 2000.
Valdžios vyras, jo moterys ir draugai: parodies of the present time. – Klaipėda: K. Kaukas, 2000.
Mirusių pamokos: novella. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2001.
Rekviem septyniems broliams: tale about present time. – Šiauliai: K.J. Vasiliausko įmonė, 2003.
O kai aš užaugsiu…: novella. – Klaipėda: Druka, 2004.
Tik nereikia mūsų gąsdinti: plays and prose. – Klaipėda: Druka, 2004.
Linksmai apie medžiotojus ir žvejus: humorous sketch. – Klaipėda: Druka, 2005.
Postmodernistinis sielų valymas: post satire. – Klaipėda: Druka, 2005.
Vėtrų ugdytas: sketch about Dionyzas Varkalis. – Klaipėda: Druka, 2005.
Raštingieji ir beraščiai: post satire. – Klaipėda: Druka, 2006.
Šviesos užburtieji: sketches about new Lithuanians. – Klaipėda: Druka, 2006.
Karalienės Mikaldos pranašystės pildosi – grožinė literatūra papjauta!: post satire. – Klaipėda: Druka, 2007.
Šviečianti tamsa: post satire. – Klaipėda: Druka, 2007.
Pragaro šiokiadieniai ir šventės: impressions. – Klaipėda: Druka, 2008.
Sunki ir laisvės našta: impressions, satire, laments. – Klaipėda: Druka, 2008.
Dievui, Bažnyčiai, žmonėms: sketch about priest Liudvikas Fetingis. – Klaipėda: Druka, 2008.
Džiaugsmo ir nerimo metai: thoughts about 20 years anniversary of Reform Movement. – Klaipėda: Druka, 2008.
Knygos “Dievui, bažnyčiai, žmonėms” aptarimas: review. – Klaipėda: Druka, 2009.
Vai vai bam!: satire novella or angel’s, devil’s and man’s conversation about nowadays. – Klaipėda: Eglės leidykla, 2009.
Šviesos link: articles, feuilletons, speeches, notes. – Klaipėda: Eglės leidykla, 2010.
Abėcėlinis elementorius seimūnams ir jų padėjėjams: angry, funny, heart warming, road showing miniatures: satire and humour. – Klaipėda: K. Kaukas, 2010.
Obuoliavimas su velniais: sketches of Bolshevik times. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2012.
Seniausieji žmonių talkininkai: for curious ones, 4 books. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2012.
Pagiriamieji žodžiai asilams ir kvailybėms. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2012.
Būdas Antano Terlecko ir jo kovos draugų: sketch. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2013.
Žemiškoji kankykla ir pragaro malonės: prose. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2013.
Esu ir būsiu!: sixth post satire about nasty writings and revenge for five. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2013.
Laisvanoriška laisvūnų nelaisvė: breathed in worry by Laima and Satyras: satire. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2013.
Gelbėkimės ir gelbėkime Europos Sąjungą: sketch about hell’s made heaven on earth (together with D. Varkalis). – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2014.
Palankūs likimo mirksniai: sketches about health guards. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2014.
Mudu abudu Rytuose ir Vakaruose, Šiaurėje ir Pietuose: impressions of travels (together with A. Kaukienė). – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2014.
Kas ir kodėl žlugdo Europos Sąjungą?: sketches “Gelbėkimės ir gelbėkime Europos Sąjungą” 2nd part (together with D. Varkalis). – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2014.
Who and why destroys the European Union?: the book’s “Let us save ourselves and let us save the European Union” part 2 (with D. Varkalis). – Klaipėda: Klaipėda University Press, 2014.
Pažinti ir nepažinti bičiuliai, draugai, pažįstamieji: lightest and darkest recollections. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2015.

S u d a r ė :
Sąjūdis Klaipėdoje: documentary. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 1998.
A. Kaukienė. Po Mažosios Lietuvos dangumi: thoughts about Minor Lithuania’s past and present. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2000.
A. Kaukas. Narkomano užrašai. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2002.
Alfonsas Žiurlys – teisininkas, pedagogas, mokslininkas: recollections of ex-workers, students and relatives. – Klaipėda: Druka, 2006.

A w a r d s :
1989 Ieva Simonaitytė literary award for “Musei geriau”.