Atgal

Katinaitė-Lumpickienė Regina

Photo by Benediktas Januševičius

Photo by Benediktas Januševičius

Regina Katinaitė-Lumpickienė – poetess, translator.
She was born 31 October, 1955 in Utena.
She grew up in Juknėnai village. She finished 2nd Secondary school in Utena. She studied Lithuanian language and literature at Vilnius Pedagogical Institute. She worked at Central Library of Utena, at Cultural department of Utena district and House of Culture. She is a deputy of director of Utena Culture Center since 1991. Her poetry has been published in various collections and almanacks. Her poems are translated into Hungarian language and published in several poetry collections, magazines and almanacks in Hungary.
A member of Lithuanian Writers’ Union since 2003.

B i b l i o g r a p h y :
Išeinančio gruodžio žvaigždės: poems. – Vilnius: Periodika, 1991.
Žydintys šešėliai: poems. – Utena: Utenos Indra, 2000.
Grąžinu tau laiką: poems and translations from Hungarian language. – Utena: Utenos Indra, 2002.
Paukščiai vaikšto dangaus takais: translations of Hungarian poetry. – Utena: Kintava, 2004.
Gegutes abrūsėliai: poems in dialect of aukštaičiai uteniškiai. – Utena: Kintava, 2005.
Lėlių teatras “Zuikis Puikis” = Puppet theatre “Zuikis Puikis”: Utenos kultūros centras (together with V. Navikienė). – Utena: Utenos Indra, 2006.
Pasaka, pasekta kitaip: three dramatizations for puppet theater. – Utena: Kamonada, 2009.
Paraič nama: poems in dialect of aukštaičiai uteniškiai. – Utena: Kamonada, 2009.
Žemėje, sakei: poems. – Kaunas: Kauko laiptai, 2011.
Undeniu ugniu žalynais: poems with dialect of eastern aukštaičiai uteniškiai with CD. – Utena: Kamonada, 2013.

D r a m a t i z a t i o n s :
Žaliaduonių gegužė: dramatization based onl A. Miškinis “Žaliaduonių gegužė”, 1991.
Vėtrų karalienė: dramatization for puppet theater based on a tale by Brothers Grimm, 2010.
Trys verpėjos: dramatization for puppet theater based on a tale by Brothers Grimm, 2012.
Ąžuols gyrpelnys: dramatization for puppet theater based on a tale by K. Donelaitis, 2014.
Snieguolė ir septyni nykštukai: dramatization for puppet theater based on world’s fairy tales, 2014.

D r e w   u p :
Utena: journalistic-informational publication (together with V. Navikiene). – Utena: Utenos Indra, 2001.
Antanas Miškinis. 100 eilėraščių. – Utena: Kintava, 2005.
Verdenė: almanack of Utena writers. – Utena: Utenos Indra, 2008.
Laiškai iš vaivorykščių kranto: in memoriam of Leonardas Grudzinskas: letters, recollections, journalism. – Utena: Kamonada, 2009.

T r a n s l a t i o n s :
A. Sokolova. Žmonės, žvėrys ir bananai: play (from Russian, together with A. Eigirdienė). – 1985.
Paukščiai vaikšto dangaus takais: poems of Hungarian poets (from Hungarian.). – Utena: Kintava, 2004.

A w a r d s :
1992 Borisas Dauguvietis award (diploma of 2nd degree).
2003 Art and Culture award of Utena district for poetry book and translations “Grąžinu tau laiką”. 2010 Antanas Miškinis literary award for poetry in Lithuanian dialect in a book “Paraič nama”.